1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Afwezigheden>
Verzuimrapport

Hoe pakt jouw bedrijf ziekteverzuim aan?

Als werkgever of hr-manager sta je dagelijks voor moeilijke situaties. Er valt onverwacht een arbeider of bediende uit. Of erger nog, enkelen tegelijk. Je moet dringend op zoek naar vervanging. En dat terwijl je ook het werk intern reorganiseert om langdurige afwezigheden door ziekte op te vangen. Snel schakelen om continuïteit te garanderen is de boodschap. In de huidige war for talent is het bovendien geen sinecure om nieuwe werkkrachten aan te trekken. Over een uitdagende job gesproken! 

Ziekteverzuim bereikt recordhoogte in 2021

In de voorbije 10 jaar steeg het ziekteverzuim in België nagenoeg constant. In 2021 ging gemiddeld 6,13% van de gewerkte dagen verloren door kort verzuim (minder dan 1 maand) of middellang verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar). Met alle gevolgen van dien: de productiviteit daalt, de loonkost stijgt, het werk draait soms vierkant. En het ergst van al, medewerkers die het bedrijf draaiende houden, verliezen de moed.

Het financiële plaatje? Naar schatting kost het ziekteverzuim in België jaarlijks 1100 euro per voltijdse werknemer. Dit is berekend op het totaal aantal werknemers in het bedrijf, niet per verzuimer. Voor een organisatie met 100 werknemers betekent dit dus een kost van 110.000 euro. En dan spreken we niet eens over de omvangrijke indirecte kosten, zoals productiviteitsverlies, vervanging … 
Je snapt het … ziekteverzuim staat hoog op de agenda. Uiteraard heb je niet alle parameters in de hand. Maar toch kan elk bedrijf het tij doen keren.

Focus op welzijn en veerkracht

Voor hr-managers is het welzijn van medewerkers een topprioriteit voor de komende jaren. Zo blijkt uit onderzoek van SD Worx in 14 Europese landen, waaronder België. De redenering is eenvoudig: medewerkers die goed in hun vel zitten en zich gewaardeerd voelen in hun werk, zijn meer betrokken. Geëngageerde medewerkers vallen minder vaak uit. Gevolg? Het ziekteverzuim in je bedrijf daalt. Maar hoe pak je dit concreet aan? Met deze vijf concrete stappen helpt SD Worx je op weg.

 • Stap 1: verzamel verzuimdata

Ligt het ziekteverzuim in jouw bedrijf in lijn met andere organisaties? Weliswaar rekening houdend met grootte en sector. Meten is weten. Dit geeft je al enig inzicht in de ernst van de problematiek. Graaf dan dieper. Is er meer kort- of langdurig verzuim? Herken je patronen globaal, per afdeling of individueel? Hoeveel kost het ziekteverzuim in je bedrijf? Wil je de juiste inzichten verwerven, dan is het zaak om het verzuim in kaart te brengen.

 •  Stap 2: van gewoon tevreden naar echt geëngageerd

Engagement is veel meer dan een kwestie van correcte verloning. De sleutel tot meer betrokkenheid van je medewerkers? Alles begint met een kwalitatieve, verrijkende en inhoudelijk uitdagende job. Waar kan het beter en hoe maak je de job nog zinvoller? Je medewerkers weten dit beter dan wie ook. Luister naar concrete noden op de werkvloer. Bied ondersteuning waar nodig. Geef autonomie en verantwoordelijkheid. Zo zijn je medewerkers meer bewust van hun bijdrage aan het team en de hele organisatie. Erken en uit je waardering. Soms mag een goede prestatie best gevierd worden, nietwaar? Wie zich erkend voelt door zijn team of leidinggevende, hecht meer waarde aan zijn job en put er meer voldoening uit. Creëer voldoende groeikansen voor je medewerkers. Een opleiding, een bijscholing of nieuwe specialisatie … ze stimuleren de persoonlijke ontwikkeling. En binden je personeel aan jouw organisatie.
Dankzij deze tips verander je een ‘gewoon tevreden’ werknemer in een ‘echt geëngageerde’ werknemer die net dat stapje verdergaat voor zijn bedrijf. Voor jouw bedrijf.

 •  Stap 3: investeer in je bedrijfscultuur en -visie

Werk aan een bedrijfsvisie die inspireert, waarin je medewerkers zich kunnen vinden. Een visie waar ze trots op zijn. Belangrijk daarbij is een duidelijke communicatie. Ook waarden en normen die matchen met die van je werkkrachten, geven je bedrijf vleugels. Een open, transparante bedrijfscultuur wekt vertrouwen. Je medewerkers voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en het bedrijf. Zo klim je nog een trapje hoger op de engagementsladder!

 •  Stap 4: maak het persoonlijk

Informele gespreksmomenten zijn heel waardevol. Je medewerkers kunnen vrijuit spreken over de werkbaarheid van hun job, hun ambities, vaardigheden, passies …
Praten werkt … een gouden tip. Ook bij ziekteverzuim. Is je medewerker al een tijdje of herhaaldelijk afwezig? Dit wijst mogelijk op een onderliggend probleem, zoals stress, een burn-out of te hoge werkdruk. Houd de vinger aan de pols, want het risico op uitval loert altijd om de hoek, ook bij de meest betrokken medewerkers. Persoonlijk contact, met een leidinggevende of collega’s, verlaagt bovendien de terugkeerdrempel. Want vanaf drie weken ziekte verhoogt deze drempel sterk. Gaat je werknemer na een lange ziekteperiode terug aan de slag, vraag dan naar bezorgdheden tijdens een re-integratiegesprek. Pas eventueel het takenpakket tijdelijk aan. Kortom, kies altijd voor een open dialoog.

 •  Stap 5: verzuimbeleid kadert in een breder hr-beleid

Een helder verzuimbeleid biedt voordelen voor werkgever en werknemer. Uiteindelijk past dit perfect in een ruimer hr-beleid. Beide hebben namelijk dezelfde focus: het welzijn van je medewerkers. Een motiverend, doordacht hr-beleid ligt aan de basis van je bedrijfssucces.

Alle bovenstaande stappen afgevinkt?

Dan ben je goed op weg om het ziekteverzuim in je bedrijf terug te dringen. Je werknemers veerkrachtig en gemotiveerd houden, is een werk van elke dag. Maar één ding is zeker: inzetten op engagement rendeert!

  Is het ziekteverzuim in mijn bedrijf nog normaal? Ligt het in lijn met andere organisaties van dezelfde grootte in mijn sector? In het nieuwe verzuimrapport van SD Worx vind je alvast een aantal cijfers die jou een antwoord kunnen geven.

   Download gratis het verzuimrapport

   Wens je in gesprek te gaan over je verzuimbeleid of begeleid te worden door een expert? Laat het ons weten en we nemen zo snel mogelijk contact op met jou.

    Stel hier je vraag