1. Home
 2. Sectoren
Picture - SD Worx voor Sport

SD Worx voor sport: speel het spel volgens de regels

Al bijna 500 sportorganisaties (sportclubs, -federaties, en verenigingen) kozen voor de diensten van Team Sport SD Worx. Zowel professionele als amateur clubs kunnen bij het sectorteam Sport terecht voor het beheer en de berekening van de vergoedingen aan sportbeoefenaars, trainers, verenigingswerkers (artikel 17), vrijwilligers,… Voor elk type van organisatie heeft SD Worx een specifiek digitaal platform ontwikkeld. Voor professionele sportorganisaties is dit “Payroll”, voor de amateur sportorganisaties is dit “SportsPay”.

Picture - SD Worx voor Sport

Wie zijn we?

Het sectorteam Sport bestaat uit een team van experten die zich uitsluitend focussen op de sociaalrechtelijke, fiscale en arbeidswetgeving binnen de sportsector. Dit voor zowel amateur sportclubs, professionele sportclubs, sportfederaties en -verenigingen. Zij zorgen o.a. voor de correcte berekening van de vergoedingen van sportbeoefenaars, trainers, vrijwilligers, verenigingswerkers (art. 17), bedienden, arbeiders, studenten,… 

  Wat doen we?

  Team Sport zorgt naast een correcte loonberekening, ook voor proactief advies, ondersteuning bij juridische vragen, communicatie naar de overheid (aangiftes FinProf, Belcotax, Dimona, DMFA,…), afleveren van sociale en fiscale documenten, maken van simulaties, opvolgen van de bestedingsplicht,…  

   Hoe doen we dit?

   Door hun sectorkennis, maar ook via de unieke, digitale tooling kunnen ze inspelen op de behoeftes van de verschillende clubs, verenigingen en federaties. Zo ontstond voor de amateur sportorganisaties het platform “SportsPay” en voor de professionele sportorganisaties gebeurt het beheer via “Payroll”.

    Ontdek onze werking

    Woman on bike

     Is SD Worx voor Sport iets voor jou?

     • Ben je een (semi-) professionele sportclub?
     • Heb je sportbeoefenaars/trainers die meer dan € 11.040 bruto verdienen?
     • Zijn je sportbeoefenaars/trainers verbonden door een arbeidsovereenkomst?
     • Zijn er vaste wederkerende vergoedingen per maand en niet op basis van resultaat die gemaakte onkosten overstijgen?
     • Worden er voordelen in natura toegekend, bv. ter beschikking stellen van wagen, woonst?
      Contacteer Team Sport

      Hoe kunnen we je helpen?