1. Home>
  2. Simulatietools>

Winstpremie

Simuleer welk bonussysteem voor jou het meest interessant is en bereid je maximaal voor op de hervorming uit het zomerakkoord.

Met deze tool ben je gewapend om je een idee te vormen wat de winstpremie vanaf 2018 voor jouw onderneming kan betekenen. Deze simulatie berekent de werkgeverskost en het nettobedrag op basis van het bedrag dat je wenst uit te keren als premie. Tevens maken we voor jou de vergelijking tussen de nieuwe winstpremie, een gewone bonus en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Deze tool opstarten
winstpremie