1. Home>
  2. Simulatietools>

Recht op klein verlet

Deze tool helpt je om na te gaan of een bepaalde gebeurtenis recht geeft op klein verlet en indien wel, hoeveel dagen en wanneer je die mag opnemen.

Opgelet!

De persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont wordt gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer.

Binnen PC 111.01 wordt de persoon die samenwoont met de werknemer en deel uitmaakt van zijn (haar) gezin eveneens gelijkgesteld met zijn (haar) echtgeno(o)t(e). 
Binnen PC 200.00 geldt de regeling dat de partner met wie de bediende samenwoont, wordt gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e). Het samenwonen dient bewezen te worden aan de hand van de officiële domiciliëring.

Het aangenomen of natuurlijk erkend kind wordt gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind.

Bij overlijden worden de schoonbroer, de schoonzuster, de (over) grootvader en de (over) grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de (over) grootvader, en de (over) grootmoeder van de werknemer.

Voor de lesbische partner staat de afstamming ten opzichte van het kind rechtstreeks vast op basis van het huwelijk met de biologische moeder of op basis van erkenning, tenzij het vaderschap is vastgesteld.

Deze tool starten
verlet