1. Home>
  2. Simulatietools>

Eindejaarspremie

Benieuwd of jouw werknemer recht heeft op een eindejaarspremie dit jaar en hoeveel die dan netto bedraagt? Gaat het om een bediende die tewerkgesteld is in één van de volgende sectoren?

  • 200.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden
  • 207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige sector
  • 209.00 Paritair comité voor de bedienden uit de metaalfabrikatienijverheid
  • 226.00 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

Ga dan snel aan de slag met deze tool om het bedrag uit te rekenen!

Deze tool opstarten
eindejaarspremie