1. Home>
  2. Simulatietools>

Berekening VAA Bedrijfswagens

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) in hoofde van de verkrijger.

Dit voordeel van alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan de gewone schalen der bedrijfsvoorheffing.

In principe zijn voordelen van alle aard belastbaar voor hun werkelijke waarde bij de verkrijger. Voor bepaalde soorten wordt de waarde echter forfaitair bepaald. Dit is onder meer het geval voor de terbeschikkingstelling van bepaalde types van bedrijfswagens.

Berekening vanaf 1 januari 2012

Vanaf inkomstenjaar 2012 wordt het voordeel van alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen in kwestie.

Ook wordt rekening gehouden met de ouderdom van de wagen: gedurende het eerste jaar van inschrijving (= het eerste 'levensjaar' van de wagen) gebeurt de berekening op basis van de initiële cataloguswaarde aan 100%; daarna wordt een degressiviteit ingebouwd, waardoor de cataloguswaarde elk volgend jaar met 6% daalt, tot een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde.

Cataloguswaarde

Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van de werkelijk betaalde BTW en opties. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele kortingen e.d.

Bereken met onze company car cost calculator hoeveel je extra zal moeten betalen voor jouw bedrijfswagen.

Deze tool opstarten
bedrijfswagen simulatietools