1. Home>
  2. Simulatietools>

Berekening opzeggingstermijn - bedienden

berekening opzeggingstermijn

Met deze tool bereken je de opzeggingstermijn van een bediende conform het eenheidsstatuut.

Deze berekening houdt rekening met de bepalingen van het zogenaamde ‘rugzakje’. Een aantal situaties, zoals in geval van einde arbeidsovereenkomst vanaf de maand volgend op die waarin de leeftijd van 65 jaar is bereikt, zijn niet in de tool opgenomen. Contacteer hiervoor SD Worx.

Deze tool opstarten
berekening opzeggingstermijn