1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
loon

Loonkosten stijgen maximaal 0,4%: de loonnorm onder de loep

Geen excuus om bonussen en winstpremies uit te betalen

In afwachting van de sectorale afspraken kun je niet beslissen om bindende cao’s – lopende of nieuwe – tijdelijk niet toe te passen. Bepaalde loonelementen vallen immers sowieso buiten de loonnorm. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de zogenaamde cao 90-bonus) en de winstpremie.

  Door slim te verlonen of efficiënter te gaan werken, kun je de norm – hoe klein ook – toch maximaal invullen. Hoe je dit doet, lees je in onze volgende blog. Dus, stay tuned voor meer!

   De loonnorm: wat en waarom?

   Elke twee jaar onderhandelen de sociale partners in de Groep van Tien over een interprofessioneel akkoord (IPA) waarin de loonnorm wordt vastgelegd. Deze norm bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkosten gedurende twee jaar maximaal mogen stijgen en zorgt ervoor dat de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in België op peil blijven. Dat is belangrijk in een klein land dat erg afhankelijk is van import en export.

   Normaal leggen de sociale partners de norm vast. Wanneer ze daar niet in slagen, ligt de bal in het kamp van de regering. Eind april werd duidelijk dat de werkgeversorganisaties en vakbonden lijnrecht tegenover elkaar stonden. Die eerste hielden vast aan een maximale loonsverhoging van 0,4%, de laatste wilden meer. De vakbonden trokken voortijdig de stekker uit het loonoverleg, waardoor de regering aan zet was.

    IPA strandt net voor de finish

    Met het uitblijven van een akkoord over de loonnorm is het ver van zeker of er nog andere akkoorden uit de bus komen. Al toonden de vakbonden en werkgevers zich wel bereid om verder te onderhandelen over de openstaande punten zoals het eindeloopbaandossier, een verhoging van de minimumlonen en de bescherming van tewerkstelling. We volgen dit op de voet en informeren je van zodra er nieuws te rapen valt.

     Vragen over de loonnorm?

     Voor advies of een berekening rond de toepassing van de loonnormwet en het te voeren loonbeleid: stel hier je vraag.

      Geert Vermeir

      Geert Vermeir

      Juridisch Expert

      Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.