1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
collega's

Je medewerkers optimaal verlonen via de loonbonus

De forse indexverhoging van de brutolonen zorgde dit jaar al voor toenemende loonkosten. Maar dat betekent niet meteen een grote financiële upgrade voor je medewerkers. Via de loonbonus cao 90 kun je hen een fiscaalvriendelijke extra toekennen bij goede groepsprestaties. Onze expert en kmo-consultant, Isabelle Cornelis, bespreekt de voordelen van deze collectieve loonbonus en de grootste valkuil als je een bonusplan invoert.

“Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel is allicht beter bekend als de loonbonus of het bonusplan. Het is een bonussysteem waarmee je medewerkers fiscaalvriendelijk beloont als de vooraf gedefinieerde, gezamenlijke doelstellingen in je bonusplan worden behaald”, zegt Isabelle. “Omdat deze bonus is vrijgesteld van belasting is het veel voordeliger dan een klassieke brutobonus. Een win-win voor beide partijen: je medewerkers krijgen een extra zonder dat jouw personeelsuitgaven de pan uit swingen.”

  Nog 3 goede redenen om een bonusplan in te voeren

  Isabelle: “Naast het fiscaal gunstige aspect geeft een bonusplan je ook de kans om je medewerkers te motiveren. Je betrekt hen immers bij het collectieve resultaat van jouw bedrijf. Bovendien krijgen je bedrijfsresultaten een extra dynamiek: ‘als het goed gaat met het bedrijf, dan ook met mij’. En last but not least … in de huidige war for talent trek je er nieuwe medewerkers mee aan.”

  Grootste valkuil bij het bonusplan

  Isabelle: “We zien dat de juiste doelstellingen formuleren in het bonusplan het grootste heikele punt is. Eerst en vooral dien je rekening te houden met een referteperiode van min. 3 maanden. Daarnaast zijn er enkele factoren die erover beslissen of de bevoegde ambtenaar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg je bonusplan goedkeurt.”

  Stel jezelf alvast deze 3 vragen:

  1. Is mijn doelstelling collectief?
  2. Kan ik mijn doelstelling objectief beoordelen en meten?
  3. Valt mijn doelstelling buiten het normale takenpakket van de medewerker?

  Doelstellingen juist formuleren

  Isabelle: “Als je 3 ja’s hebt op bovenstaande vragen, dan ben je al op de goede weg. Deze voorbeelden zetten je op weg om je doelstellingen scherp te stellen en correct te formuleren.”

   Doelstellingen die wel in aanmerking komen:

   • een omzetstijging van 5% realiseren;
   • een gemiddelde score van 9/10 behalen op een tevredenheidsenquête bij klanten;
   • voor 100.000 euro verkopen van een specifiek product;
   • het aantal arbeidsongevallen verminderen met 10%.

   Doelstellingen die niet in aanmerking komen:

   • boekhoudkundige deadlines halen;
   • betere kwaliteit in klachtenbehandeling;
   • behalen van een verkoopcijfer waarbij de referteperiode korter is dan 3 maanden.

    Gebruik van de loonbonus anno 2021

    Isabelle: “We zien dat het mediane bedrag van de loonbonus over de verschillende sectoren en provincies heen stijgt met 3,73% in 2021 (767,62 euro) t.o.v. 2020 (740 euro).”

    Indexering maximumgrenzen loonbonus 2022

    Isabelle: “Zoals elk jaar werden de maximumbedragen ook in 2022 aangepast. In 2022 kun je een maximumbedrag geven van 3.558 euro per werknemer (t.o.v. 3.447 euro in 2021). Als werkgever kost je dit 4.732,14 euro, waarvan je medewerker ongeveer 3.092 euro overhoudt. Als je die maximumbedragen overschrijdt, betaal je uiteraard wel de normale socialezekerheids- en belastingtarieven.”

     Je medewerkers een fiscaalvriendelijke extra toekennen voor hun groepsprestaties via een loonbonusplan?

     Ga zelf aan de slag met de toolkit loonbonus cao 90.

     Advies op maat nodig?

      Contacteer onze experten