1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
pay

De 6 vaakst gestelde vragen over de loonbonus

De loonbonus is een ideale manier om je medewerkers een extraatje te geven zonder dat je loonkosten de pan uit swingen. Daarnaast betrek je hen meer bij de bedrijfsresultaten door verloning te koppelen aan collectieve en meetbare doelstellingen. Met een helder antwoord op 6 vaak gestelde praktische vragen, helpen we je op weg om vlot een loonbonus in te voeren binnen je onderneming.

1. Hoeveel sociale lasten betaal ik op een loonbonus?

Als werkgever betaal je een solidariteitsbijdrage van 33% op een loonbonus, vergelijkbaar met de patronale lasten op het standaardloon van je medewerkers. Maar om na te gaan hoeveel loonkosten je bespaart, moet je vertrekken van het nettobedrag dat je wilt toekennen. Je medewerker houdt netto immers meer over aan een bonus van € 100 dan aan een loonsverhoging van hetzelfde brutobedrag.

Bovendien wordt de bonus niet in rekening gebracht bij het bepalen van de eindejaarspremies, het dubbele vakantiegeld, verbrekingsvergoedingen enzovoort. Ook op dat vlak spaar je dus loonkosten uit.

2. Aan wie mag ik zoal een loonbonus toekennen?

De loonbonus is een collectief voordeel voor werknemers. Je kunt hem dus niet toekennen aan bedrijfsleiders of aan een individuele medewerker. Heb je slechts één persoon in dienst? Dan kun je die individuele medewerker wel een loonbonus toekennen op voorwaarde dat die nog steeds gekoppeld is aan een collectieve doelstelling. Bijvoorbeeld: samen met de zaakvoerder een bepaalde omzet draaien.

Behalve voor wie via een arbeidsovereenkomst wordt tewerkgesteld, kan een bonus bijvoorbeeld ook voor leerlingen en stagiairs van toepassing zijn. Ook uitzendkrachten die uitgestuurd worden naar een onderneming met een loonbonusplan, hebben recht op een loonbonus.

3. Moet de periode waarvoor ik een bonusplan opstel samenvallen met een kwartaal?

Neen, dat hoeft niet. De wet vereist een loonbonusplan voor een periode van minimum drie maanden, maar die vul je in naar wens. Ze mag zelfs over twee kalenderjaren heen lopen, bijvoorbeeld van 1 november tot 31 januari.

4. Mogen de doelstellingen die ik vooropstel in mijn bonusplan van internationale aard zijn?

De wetgever legt in theorie geen beperkingen op voor internationale doelstellingen. De praktijk leert ons echter dat dergelijke loonbonusplannen vaak geweigerd worden omdat de Belgische medewerkers te weinig impact kunnen hebben op het behalen van de internationale doelstelling.

5. Mag mijn bonusplan omzetdoelstellingen koppelen aan persoonlijke objectieven?

Persoonlijke doelstellingen mogen niet in een loonbonusplan opgenomen worden. Een mogelijk alternatief is om een loonbeleid op te zetten dat persoonlijke en collectieve voordelen combineert. Concreet koppel je de collectieve bonus aan het behalen van een bepaalde maximumwaarde voor het omzetcijfer van je bedrijf. De bedrijfsresultaten die dat maximum overstijgen, link je dan bijvoorbeeld met een uitbetaling in aandelenopties aan individuele medewerkers.

6. Heeft de loonbonus een impact op de eerste pensioenpijler?

Het wettelijke pensioen van je medewerkers wordt opgebouwd via RSZ-bijdragen op het brutoloon. Hoe hoger dat loon, hoe hoger de pensioenspaarpot. Maar aangezien de loonbonus een aanvulling is op het brutoloon, bouwen je medewerkers er dus geen extra pensioen mee op. Het werknemerspensioen is echter geplafonneerd en de meeste medewerkers klokken hoe dan ook af op het maximumbedrag tegen het einde van hun loopbaan.

  De loonbonus: tips & tricks

  Denk je eraan een loonbonusplan op te stellen binnen uw onderneming? Ontdek hoe deze handige loonbonusgids je op weg kan helpen.

   

  Loonbonus invoeren?

   Download hier uw gratis gids.
   BE_Annelies-Rottiers_-Manager-KMO-Consultancy_-SD-Worx_300x300

   Annelies Rottiers

   kmo-adviseur

   Annelies Rottiers is 10 jaar werkzaam bij SD Worx. Ze is manager van een team Legal- & HR-experts met een passie voor KMO. Samen met haar team inspireert én begeleidt ze bedrijven bij het uitbouwen van een 'werkend en wervend' personeelsbeleid. Want mensen maken nu eenmaal het verschil, zeker als ze met 'goesting en passie' in hun job staan!