1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
auteur

Auteursrechten, een aantrekkelijke vergoedingswijze voor creatieve werknemers en bedrijfsleiders: 6 vragen uit de praktijk beantwoord

Komen je creatieve klanten al eens aankloppen met vragen over de behandeling van auteursrechten? De regeling is complex maar wél fiscaal interessant. In deze FAQ lichten SD Worx-consultants Stijn Gebruers en Bart Hollebekkers de krachtlijnen toe.

1. Wat is auteursrecht? 

Bart: “Het auteursrecht beschermt makers van auteursrechtelijke werken en bepaalt wat anderen ermee mogen doen. Concreet: beschermde werken mogen niet zonder toestemming van de auteur (her)gebruikt of gewijzigd worden. Het auteursrecht valt uiteen in morele rechten – het recht om als auteur vermeld te worden – en vermogensrechten waardoor je je werk financieel kunt exploiteren. Die gelden in principe tot 70 jaar na de dood van de auteur. Enkel wanneer de maker zijn auteursrecht overdraagt – aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon – is een auteursvergoeding mogelijk.”

2. Welke werken worden allemaal beschermd door het auteursrecht? 

Stijn: “Om auteursrechtelijk beschermd te worden, moet een werk eerst een vooral origineel zijn. De persoonlijkheid van de auteur komt erin tot uiting en hij of zij heeft bepaalde creatieve keuzes gemaakt. Ook foto's, bouwwerken en computersoftware komen hiervoor in aanmerking. Vooral in de IT-sector zitten auteursvergoedingen in de lift, zowel bij werknemers als voor bedrijfsleiders. Een tweede vereiste is dat het auteursrecht enkel de concrete uitwerking van een bepaald idee beschermt, en dus niet een gedachtespinsel, stijl, concept of format dat nog onvoldoende concreet is.”

3. Moet je auteursrechten ergens registreren om er recht op te hebben? 

Bart: “Anders dan bij merkenrecht of octrooien heb je als auteur geen registratieplicht om bescherming van je auteursrecht te genieten. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om het copyright-teken (©) op het werk aan te brengen. Daar staat tegenover dat het moeilijker is om te bewijzen dat jij de auteur bent van een bepaald werk. Daarom is het aangewezen om altijd je naam en de publicatiedatum te vermelden. In dat geval geldt er immers een wettelijk vermoeden dat jij de auteur bent.

  Wil je een auteursvergoeding opeisen, dan is het belangrijk om alles op een correcte manier op papier te zetten. Zo vermijd je discussies achteraf.” - Bart Hollebekkers, consultant bij SD Worx

   Wil je een auteursvergoeding opeisen, dan is het dus belangrijk om alles op een correcte manier op papier te zetten. Zo vermijd je discussies achteraf. Zeker in de relatie tussen werkgever en werknemer is dit sterk aangeraden. Wat is de impact van zo’n vergoeding op de betaling van de eindejaarspremie of vakantiegeld bijvoorbeeld? En wat met de berekening van de premies groepsverzekering op het bedrag van deze vergoeding?”

   4. Zijn auteursrechten echt zo interessant in het kader van fiscale optimalisatie? 

   Bart: “Ja! De wet voorziet een gunstig fiscaal statuut voor auteursrechten en zogeheten ‘naburige rechten’ van uitvoerende kunstenaars – bijvoorbeeld een acteur die het werk op de planken brengt. Zulke auteursvergoedingen worden niet als beroepsinkomsten beschouwd, maar als roerende inkomsten. Hierop betaal je slechts 15% roerende voorheffing, in plaats van het normale tarief in de inkomstenbelasting. Daarbij geldt de volgende forfaitaire kostenaftrek: 

   • 50% op de eerste schijf van 10.000 euro (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2022: 17.090 euro);
   • 25% op de schijf van 10.000 euro tot 20.000 euro (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2022: 17.090 euro tot 34.170 euro);
   • Geen forfaitaire aftrek boven 20.000 EUR (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2022: 34.170 EUR);

   Hierdoor ligt het effectieve percentage roerende voorheffing nog een pak lager. Voor inkomstenjaar 2022 worden de inkomsten uit de overdracht van het auteursrecht tot 17.090 euro aan 7,5% belast. De gemeentebelasting dient nog afzonderlijk via de aangifte personenbelasting betaald te worden. 

   Door deze bijzonder interessante fiscale behandeling neemt het aantal dossiers sterk toe. Voor de werkgever liggen de loonkosten beduidend lager als hij een deel van het loon kan uitbetalen als auteursrechtenvergoeding. Ook bedrijfsleiders die auteursrechtelijk beschermde werken creëren en deze afstaan aan de – al dan niet eigen – vennootschap, genieten zo een mooie extra.” 

   5. Voor wie is de fiscale behandeling van auteursrechten relevant?

   Stijn: “De fiscale gunstregeling had tot doel artistieke beroepsgroepen (bv. kunstenaars, scenaristen, auteurs) met onregelmatige inkomsten te beschermen. Omdat 'originaliteit' een ruim begrip is, kan de fiscale optimalisatietechniek uitgebreid worden toegepast. Ook journalisten, designers, architecten, softwareontwikkelaars, marketeers enz. kunnen er gebruik van maken. En dat merken we in de praktijk. Daarom is het belangrijk om vooraf een grondige en kritische analyse te maken. Bij twijfel kan een fiscale ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen een uitweg bieden. Al jaren begeleiden we onze klanten om ervoor te zorgen dat ze de auteursvergoeding op een juiste manier interpreteren en implementeren.” 

    “Vandaag wordt de fiscale optimalisatietechniek veel uitgebreider toegepast. Ook journalisten, designers, architecten, softwareontwikkelaars, marketeers enz. kunnen er immers gebruik van maken.” - Stijn Gebruers, consultant bij SD Worx

     6. Hoeveel bedraagt een gebruikelijke auteursvergoeding?

     Stijn: “Over het algemeen bedraagt de auteursvergoeding voor zelfstandige bedrijfsleiders maximaal 12,5% van de creatieve omzet en maximaal 25% van het brutoloon voor werknemers. Welke berekeningsmethode je ook kiest, hou er altijd rekening mee dat het bedrag van de vergoeding marktconform en realistisch moet zijn. Het nettobedrag van de auteursvergoeding dat als roerende inkomsten wordt belast aan 15%, is beperkt tot 64.070 euro voor inkomstenjaar 2022. Alle inkomsten boven dit plafond zijn gewone beroepsinkomsten die volgens de progressieve tarieven worden belast.

     Ook goed om weten: de totale auteursvergoeding voor bedrijfsleider(s) mag nooit meer zijn dan het dubbele van de vergoeding die aan werknemer(s) wordt uitgekeerd. Een bijkomend aandachtspunt voor bedrijfsleiders die reeds auteursrechten ontvangen en een eerste werknemer wensen aan te werven.”

      Tip: Hoor je graag nog meer over deze fiscale gunstregeling van onze experts? SD Worx-consultant Stijn Gebruers en advocaat Bart Van Besien doen alle details uit de doeken in een verhelderende webinar.

       Wil je hier graag meer over weten

       Stel vrijblijvend je vraag en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

        Stel hier je vraag
        Bart-Hollebekkers

        Bart Hollebekkers

        Consultant Tax & Legal

        Bart begon in mei 2014 bij SD Worx als Advanced Tax Consultant. Inmiddels groeide hij binnen het team uit tot Practice Leader Tax. Zijn focus ligt daarbij enerzijds op de fiscale consequenties van internationale tewerkstellingen en anderzijds op de uitwerking van diverse fiscale maatregelen (vrijstellingen bedrijfsvoorheffing, rulingaanvragen, vergoeding voor auteursrechten, enz.). Hij volgt de fiscale wetgeving op de voet en staat regelmatig in contact met diverse overheidsdiensten. Als expert op dit vlak deelt hij zijn kennis onder andere als trainer van onze opleiding ‘internationale tewerkstelling’ en onze jaarlijkse Dag van de Payroll Professional.