1. Home

Newsflashes voor kmo

Hier vind je alle newsflashes terug. Voor jou op een rij gezet, zodat je ze ten alle tijde kan raadplegen. Wil je ze ook ontvangen? Schrijf je in!

SME-newsflash - 27/04

Bied je bedrijfswagens met een verbrandingsmotor aan? Heb je medewerkers die telewerken vanuit het buitenland? Dan houd je beter 1 juli in de gaten, want de regelgeving wijzigt. En op 1 mei treedt de veralgemeende fietsvergoeding in werking. Algemeen, dus voor iedereen? Neen. Je leest alle voorwaarden in dit Ella-artikel. De betrokken klanten van SD Worx krijgen binnenkort een servicecommunicatie met alles wat ze moeten weten en/of doen.

 1. Telewerkende grensarbeiders: nieuwe regels sociale zekerheid?
 2. Koopkrachtpremie: stand van zaken
 3. Doelgroepvermindering: beperking vanaf 1 januari 2024 
 4. Waals Gewest: aanpassing doelgroepvermindering oudere werknemers
 5. Aftrekbaarheid klassieke bedrijfswagens verder in vrije val
  Lees meer

  SME-newsflash - 24/03

  Op de langere termijn tweemaal interessant nieuws: de Groep van 10 bereikte een ontwerpakkoord, waarin ze vooral verlenging van bestaande maatregelen overeenkomen, en vragen. En vanaf 2024 primeert de eerste schorsing niet meer altijd: wie ziek wordt tijdens een vakantieperiode, kan vakantiedagen later opnemen – vanaf 2025 zelfs in het volgende vakantiejaar. Dat alles onder voorwaarden, waarvoor de wetgeving nog moet aangepast worden. Maar zoals gewoonlijk volgen we alles trouw voor je op.

  1. Wat zegt het ontwerpakkoord van de Groep van 10?
  2. Ziek tijdens vakantie? Vakantiedagen vanaf 2024 niet meer ‘verloren’
  3. Brutomaandsalarissen met bijna 20% gestegen op 4 jaar tijd
  4. #durftevragen: Moet ik ook een fietsvergoeding geven aan werknemers met een bedrijfswagen?
   Lees meer

   SME-newsflash - 13/03

   Het voorstel van minister Van Peteghem om het belastingstelsel te hervormen haalde volop de media. Voorlopig is het nog een discussie op regeringsniveau. Te vroeg dus om hieruit al conclusies te trekken. We volgen het nauw op en informeren je zodra maatregelen concreter worden.

    

   1. Geen sector-cao rond recht op deconnectie? Werk aan de winkel tegen 31 maart 2023
   2. Opnieuw gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor jaarlijkse vakantie
   3. Sociale flitscontroles in de bouw-, elektro en metaalsector in april
   4. Referentierentevoet voor renteloze leningen bekend
   5. Sociale verkiezingen 2024: vraag vóór 1 april vrijstelling register uitzendkrachten
    Lees meer

    SME-newsflash - 31/01

    Er was de laatste maanden veel te doen rond de hervorming van het fiscale gunstregime van auteursrechten. En hoewel de wet ondertussen gewijzigd is, is de heisa nog niet van de baan. Waar staan we vandaag? Met de kiesdatum in zicht, trekken de sociale verkiezingen 2024 zich nu echt op gang en we naderen de ontknoping van onze ‘The Perfect Match’-campagne, met het zevende puzzelstuk: werkgeluk.

    1. Auteursrechten-saga duurt voort: onduidelijkheid troef
    2. Sociale verkiezingen 2024: Nationale Arbeidsraad brengt advies uit
    3. Tussenkomst in woon-werkverkeer wordt duurder
    4. Valse start voor inperking uitkering tijdskrediet: 1 februari 2023 nieuwe datum
    5. Werkgeluk: het 7e puzzelstuk van onze The Perfect Match-campagne
     Lees meer

     SME-newsflash - 20/01

     Onze eerste newsflash van het jaar is meteen goed gevuld. Door de aanhoudende inflatie stijgen opnieuw een aantal onkostenvergoedingen, de flitscontroles voor 2023 zijn bekend en studenten mogen dit jaar meer uren werken. Het wordt een economisch uitdagend jaar, maar een ding is zeker: ook in 2023 volgen we alle sociaaljuridische nieuwigheden voor je op. Maak er een fijn en voorspoedig jaar van!

     1. Loonmarge bedraagt 0%, maar koopkrachtpremie mogelijk
     2. Wordt ziekte tijdens vakantie ziekteverlof vanaf 2024?
     3. Flitscontroles 2023: welke sectoren zijn aan de beurt?
     4. Studentenarbeid voortaan tot 600 uur per jaar
     5. Nieuw maximumbedrag voor loonbonus (cao 90)
     6. Forfaitaire kilometervergoeding en maximale vergoeding voor binnenlandse dienstreizen stijgen opnieuw
      Lees meer

      SME-newsflash - 21/12

      Eindejaar staat voor de deur: dat betekent de tijd van lijstjes. Ook wij bundelen wat 2023 in petto heeft op sociaaljuridisch vlak en welke hr-trends we spotten voor volgend jaar. Tijdens de eindejaarsperiode gaat onze redactie er even tussenuit. Eindigen doen we in schoonheid met een goedgevulde nieuwsbrief. In januari keren we terug met alle hr-nieuws heet van de naald, zoals je dat van ons gewoon bent. Maar tot het zover is: fijne feestdagen!

      1. Vooruitblik op 2023 door een hr-juridische bril
      2. Terug naar klassieke regels tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2023
      3. Welke provisie vakantiegeld leg je aan in 2023?
      4. Nieuwe bedragen forfaitaire kilometervergoeding en onkostenvergoeding binnenlandse dienstreizen bekend
      5. Mobiliteitsbudget: deadline voor minimum- en maximumgrenzen nadert

       

       Lees meer

       SME-newsflash - 06/12

       Traditioneel worden in december de veranderingen in het nieuwe jaar in kaart gebracht. Zo zijn er wijzigingen op til aan o.a. de uitkeringen bij tijdskrediet en het loonplafond bij het Vlaams opleidingsverlof. Voor wie het nog niet deed: boek nog voor Nieuwjaar je onkostenvergoedingen volgens de nieuwe looncodes.

       1. Regering zet knip in uitkeringen bij tijdskrediet
       2. Hete hangijzers jaarlijkse vakantie: wat brengt 2023?
       3. Vijfde overschrijding spilindex dit jaar
       4. Onkostenvergoeding boeken – deadline nadert
       5. Nieuw loonplafond Vlaams opleidingsverlof vanaf 1 januari 2023
        Lees meer

        SME-newsflash - 29/11

        Sinds gisteren mag een werkgever met minstens 50 personeelsleden, tot driemaal per kalenderjaar, voor een eerste ziektedag geen doktersattest meer vragen. Kmo’s met minder dan 50 werknemers kunnen afwijken via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. En zoals verwacht is het betaald vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022. Omdat de vaccinatiecampagne bijna is afgelopen, blijft de impact wellicht beperkt. Heet van de naald: bedrijven die winst maken, kunnen een energie- of koopkrachtpremie van 500 euro toekennen (750 euro bij erg hoge winsten). Op die manier wordt niet aan de loonnorm van 0% geraakt. Onze arbeidsexpert Jan Vanthournhout analyseert het akkoord. Wij volgen dit op en houden je op de hoogte.

        1. Recht op deconnectie: uitstel tot 1 april 2023
        2. Nieuw traject einde arbeidsovereenkomst door medische overmacht vanaf vandaag mogelijk
        3. Bedrag forfaitaire kilometervergoeding opnieuw gestegen
        4. Blijft zaterdag een ‘werkdag’?
        5. Thuiswerk vanuit andere EU-lidstaat? Geen zorgen tot juni

         

         Lees meer

         SME-newsflash - 22/11

         Op 20 november 2022 traden de meeste maatregelen van de veelbesproken arbeidsdeal in werking. Onder meer de voltijdse vierdaagse werkweek springt daarbij in het oog. Als je voltijdse werknemer de vraag stelt, heb je dan een antwoord klaar? Ook het recht op deconnectie krijgt nu concreter vorm. Heb je meer dan 20 medewerkers in dienst, dan moet je voor eind december al actie ondernemen.

         1. Vierdaagse werkweek invoeren: ja of nee?
         2. Het recht op deconnectie verankeren in je beleid: deadline 31 december 2022
         3. Nieuwe Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden uitgelicht
          Lees meer

          SME-newsflash - 08/11

          Het einde van de energiecrisis is nog niet meteen in zicht, zo blijkt ook uit de beslissing van de federale regering om de tijdelijke werkloosheid energie te verlengen. Deze steunmaatregel geldt sinds 1 oktober en zou in principe op 31 december 2022 aflopen. Maar een wetsvoorstel schuift die deadline nu vooruit naar 31 maart 2023. Verder is de kogel door de kerk over de afschaffing van het eendagsziektebriefje en de bescherming van klokkenluiders. Over de aangekondigde wijziging aan het fiscale gunstregime voor auteursrechten is het laatste woord dan weer nog niet gezegd.

          1. Vierde overschrijding overheidsindex: vooruitzichten blijven hoog
          2. Wijzigingen op til aan fiscaal gunstige regime auteursrechten: wat weten we al?
          3. Bescherming klokkenluiders: heb jij al een intern meldingskanaal om inbreuken te rapporteren?
          4. Startschot sociale verkiezingen 2024: hoe je werknemers tellen?
          5. Hoe zat dat nu ook weer met de coronamaatregelen? Alle recente regels verzameld
           Lees meer

           SME-newsflash - 24/10

           Sinds 11 oktober hebben we een federaal begrotingsakkoord. Met onder meer een tijdelijke verlaging van de loonlasten. Wat betekent dit concreet voor jou? Met een eenvoudig rekenvoorbeeld verduidelijken we de – opgelet, voorlopige! – informatie. Let verder op de aangekondigde flitscontroles en de deadline voor de feestdagen voor 2023. Bovendien wordt binnenkort het ziektebriefje afgeschaft: voortaan zou een arbeidsongeschikte werknemer in een bedrijf met minstens 50 personeelsleden tot drie keer per jaar de eerste ziektedag afwezig kunnen zijn zonder doktersbewijs. We houden je hierover op de hoogte.

           1. Verlaging loonlasten eerste helft 2023: wat mag je verwachten?
           2. Opgelet: flitscontroles in sportsector, carwashsector en grootsteden
           3. Planning feestdagen 2023: deadline nadert
            Lees meer

            SME-newsflash - 10/10

            Sinds onze vorige newsflash zijn er nogal wat knopen doorgehakt. Zo is de tijdelijke werkloosheid energie officieel. Daarnaast is de arbeidsdeal rond – in onze blog zetten we de verschillende maatregelen nog eens op een rij – en komt het vaccinatieverlof zeer waarschijnlijk terug. In deze newsflash vertellen we je er alles over.

            1. Tijdelijke werkloosheid energie: hoe lang en hoeveel?
            2. Komt het vaccinatieverlof terug?
            3. Cao 161: zekerder en voorspelbaarder werk: vragen mag, antwoorden moet
            4. Cao 162: flexibeler werk voor werknemers met zorgtaak: vragen mag, antwoorden moet
            5. #durftevragen: wat als ik niet in aanmerking kom voor tijdelijke werkloosheid energie?
            6. Loon- en indexeringscijfers voor jouw sector
             Lees meer

             SME-newsflash - 30/09

             Veel ondernemingen voelen al de impact van de hoge energieprijzen. De federale regering schiet daarom te hulp met een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid. Let wel: deze steunmaatregel komt er enkel voor energie-intensieve bedrijven. Check hieronder of jouw onderneming in aanmerking komt. Verder zoomen we in op de nieuwe opleidingsverplichtingen uit de arbeidsdeal en de wijzigingen die op til zijn aan het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.

             1. Tijdelijke werkloosheid energie voor energie-intensieve bedrijven
             2. Arbeidsdeal: de nieuwe opleidingsverplichtingen onder de loep
             3. Het gewijzigde re-integratietraject vanaf 1 oktober 2022
             4. Boost voor mobiliteitsbudget door telewerk
             5. Talentmanagement vormt het vierde stuk van de ‘The Perfect Match’-puzzel
             6. #durftevragen: "Hoe houd ik mijn loonkosten onder controle en blijf ik toch een aantrekkelijke werkgever?”
               
              Lees meer

              SME-newsflash - 12/09

              Aan de finalisering van de arbeidsdeal heeft het parlement nog een stevige kluif bij de herstart van het politieke jaar. We delen druppelsgewijs de concrete details van dit akkoord in overzichtelijke blogs. Vandaag deel 1 over de vierdagenweek en het wisselende weekregime. Ook zoomen we in op de hoge indexprognoses en wat je precies kunt doen om de impact ervan te beperken. En we kijken al voorzichtig naar de sociale verkiezingen van 2024.

              1. Arbeidsdeal: de relevante regels uitgespit
              2. Hoe de impact van de hoge loonindexering beperken?
              3. Startschot voor sociale verkiezingen 2024
              4. Indexering onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen
              5. Bedrag forfaitaire kilometervergoeding stijgt opnieuw
              6. #durftevragen: "Mag ik op de werkvloer de verwarming uitdraaien of thermostaat laten zakken om de energiefactuur te drukken?"
              7. ‘The Perfect Match’ lanceert derde puzzelstuk rond cultuur
               Lees meer

               SME-newsflash - 02/06

               Over de afschaffing van het ziektebriefje voor korte afwezigheden doen wat misvattingen de ronde. Hoe zit de vork nu echt aan de steel? Ook een belangrijke boodschap voor wie nog gebruikmaakt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid. Een officiële beslissing is er nog niet, maar alles wijst erop dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid niet wordt verlengd na 30 juni 2022.

               1. Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt allicht niet verlengd. Wat betekent dit voor jou als werkgever?
               2. Veelgestelde vragen over het ‘Terug naar Werk’-plan voor langdurig zieken
               3. Hogere fiscale forfaits voor onkostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen
               4. Jaarcampagne ‘The perfect match’ trapt af
                Lees meer

                SME-newsflash - 13/05

                Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. En dus moeten we op zoek naar een nieuwe balans. Vooral bij werknemers die zorgen voor een ziek familielid valt de combinatie soms zwaar. De federale regering werkt aan een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het gaat voorlopig nog om plannen, maar we geven de krachtlijnen al mee. Ook herinneren we aan een belangrijke datum voor werkgevers met grensarbeiders in dienst: vanaf 1 juli 2022 worden thuiswerkende grensarbeiders opnieuw belast in hun woonland.

                1. Nieuwe regelgeving in de maak voor werknemers met zorgtaken
                2. Wettelijke barrière voor discriminatietests weggewerkt​​
                3. Meest opvallende cijfers uit het verzuimrapport 2021
                4. #Durftevragen: hoe worden mijn thuiswerkende grensarbeiders belast als het Nederlands-Belgisch fiscaal akkoord afloopt? 
                5. Uitnodiging: kom naar de ‘The perfect match’-inspiratiedagen voor kmo’s in Hasselt, Mechelen of Gent
                 Lees meer

                 SME-newsflash - 20/04

                 Onder meer door de sterk stijgende energieprijzen, bereikt het inflatiecijfer in ons land recordhoogtes. Voor werkgevers betekent dit een sterke stijging van de loon- en mobiliteitskosten, nu en in de nabije toekomst. Dat veroorzaakt uiteraard heel wat ongerustheid. In een live webinar geven onze experts info over hoe je je kosten optimaal onder controle houdt.

                 1. Voorspelde loonkostenstijging van meer dan 12%
                 2. In mei: sociale flitscontroles in de bouwsector
                  Lees meer

                  SME-newsflash - 25/03

                  Stilaan wordt het effect van de mini-taxshift duidelijk: vanaf 1 april 2022 gelden er nieuwe spelregels voor het fiscale gunstregime bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid en er komt een uitdoofscenario voor de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Ook krijgen we heel wat vragen over de impact van de stijgende energieprijzen op bestaande afspraken rond de tankkaart en kostenvergoedingen. We zochten de antwoorden voor je uit.

                  1. 6 vragen en antwoorden over de dure energieprijzen
                  2. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid wijzigt vanaf 1 april 2022
                  3. Stapsgewijze afbouw van bijzondere bijdrage sociale zekerheid
                  4. Nieuw aanvraagformulier voor belastingstatuut expats
                  5. #DURFTEVRAGEN - “Kan ik mijn medewerkers verplichten om meer thuis te werken om de brandstofkosten te beperken?”
                   Lees meer

                   SME-newsflash - 18/03

                   De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid liep normaal gezien af op 31 maart 2022. Het kernkabinet kiest op de valreep toch voor een verlenging én uitbreiding. Nieuw is dat nu ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het conflict in Oekraïne onder dezelfde procedure valt.

                    Lees meer

                    SME-newsflash - 04/03

                    Komt er na meer dan twee jaar een einde aan de coronawerkloosheid, de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona? Het ziet ernaar uit dat de steunmaatregel na 31 maart 2022 niet meer wordt verlengd. De terugkeer naar het klassieke systeem moet je nu al voorbereiden indien economische tijdelijke werkloosheid bij jou nog aan de orde is. En er is nieuws voor wie een collectieve loonbonus toekent: de Nationale Arbeidsraad verduidelijkt het toepassingsgebied van cao nr. 90.

                    1. Vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid loopt af op 31 maart 2022
                    2. Is je bedrijf getroffen door de oorlog in Oekraïne?
                    3. Nationale Arbeidsraad publiceert leidraad bij loonbonus
                    4. Vlaamse jobbonus op komst voor laagste beroepsinkomens
                    5. Ontdek meer nieuws & inspiratie
                     Lees meer

                     SME-newsflash - 18/02

                     De coronabarometer staat vanaf vandaag (18 februari) op oranje en telewerk is nu enkel nog aanbevolen. Daarnaast bereikte de regering een akkoord rond de veelbesproken arbeidsdeal met onder meer de vierdagenwerkweek en wisselende weekregimes. En alvast goed om weten: op 1 april moet je het jaarverslag rond preventie en bescherming af hebben en ter beschikking stellen in geval van inspectie.

                     1. Regering bereikt akkoord rond arbeidsdeal
                     2. Telewerk niet langer verplicht
                     3. Compensatiepremie voor evenementensector 
                     4. Verstrenging vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht- en ploegenarbeid 
                     5. Kostenvergoedingen expats vrij van RSZ 
                     6. Indexering fiscale forfaits voor vergoeding binnenlandse dienstreizen
                     7. Werkgeversbevraging ‘The perfect match’
                     8. Fiscaalvriendelijke extra toekennen via de loonbonus
                      Lees meer

                      SME-newsflash - 27/01

                      We worstelen ons door de omikrongolf en dat heeft mogelijk grote impact op jouw werkvloer. Flexibele tewerkstelling kan soelaas bieden om deze periode met personeelstekorten op te vangen, en de regering heeft gisteren ook enkele tijdelijke noodmaatregelen goedgekeurd. Vier dagen verplicht telewerk per week wordt verlengd tot 15 februari, wel is hiervoor een hogere kantoorvergoeding mogelijk vanaf 1 februari.

                      1. Flexibiliteit inbouwen via tijdelijke tewerkstelling
                      2. Sociale flitscontroles in 2022: welke sectoren zijn aan de beurt?
                      3. Hogere kantoorvergoeding voor structureel thuiswerk
                      4. Cijfer uitgelicht: wat weten we over ziekteverzuim 2021? 
                      5. Jaarlijkse aanpassing werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer
                      6. Overgangsperiode expats toegelicht
                      7. #durftevragen: “Kan ik een zieke werknemer ontslaan tijdens zijn ziekteverlof?” 
                      8. Mobiliteitsbudget in 2022 in een nieuw jasje
                       Lees meer

                       SME-newsflash - 14/01

                       Ook in dit nieuwe jaar staan we je graag weer bij met raad en daad. In deze eerste newsflash van het jaar krijg je onder meer een overzicht van enkele belangrijke nieuwe en verlengde hr-regels in 2022, de impact van het gewijzigde quarantainebeleid en de aankondiging van de controleactie op bezoldigingen voor bedrijfsleiders.

                       1. Wat brengt 2022 op het vlak van hr?
                       2. Gewijzigd quarantaine- en testbeleid
                       3. Controleactie bezoldigingen bedrijfsleiders
                       4. Versoepeling fiscaal gunstige overuren in de bouwsector
                       5. Forfaitaire waardering VAA elektriciteit en verwarming aan banden
                       6. Versoepeling fiscaal gunstige overuren in de bouwsector
                       7. Tal van nieuwe sectorakkoorden
                        Lees meer

                        SME-newsflash 2021

                         SME-newsflash - 16/12

                         SME-newsflash 2021

                         De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en voor de opvang van de kinderen, het vaccinatieverlof en de cao over het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis krijgen een verlenging. Daarnaast komt er vanaf volgend jaar een uitgebreidere meldplicht voor de aangifte van onkostenvergoedingen en worden bedrijfswagens verbonden aan privégebruik meer belast. Met deze newsflash ben je terug helemaal mee met de laatste hr-ontwikkelingen.

                         1. Verlengingen in het kader van corona
                         2. Nieuwe spelregels voor onkostenvergoedingen vanaf 2022
                         3. Bedrijfswagens op fossiele brandstof opnieuw duurder
                         4. Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
                          Lees meer

                          SME-newsflash - 09/12

                          De verlenging van de kerstvakantie in het kleuter- en lager onderwijs naar drie weken doet vele werkende ouders zoeken naar een oplossing. We zetten de opties op een rij als (de combinatie met) thuiswerk onmogelijk is. Daarnaast brengt 2022 ook nieuwe spelregels, in de doelgroepvermindering eerste aanwerving, bijvoorbeeld. Nog belangrijk nieuws: de deadline voor de aflevering van de coronapremie aan je medewerkers wordt uitgesteld.

                          1. Verlenging kerstvakantie voor schoolkinderen: vakantie of coronawerkloosheid voor de ouders? 
                          2. Doelgroepvermindering eerste aanwerving: wijzigingen vanaf 2022 
                          3. Coronapremie: deadline aflevering uitgesteld naar 31 maart 2022
                          4. Indexering maximumbedragen cao 90
                          5. Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
                          6. #durftevragen: “Wanneer kan mijn werknemer zijn mobiliteitsbudget inzetten voor zijn huurgelden of zijn hypothecaire lening?”
                           Lees meer

                           SME-newsflash - 26/11

                           Het gaat niet goed met de coronacijfers en dus verstrengen ook de maatregelen opnieuw. Naast het verplicht telewerken mét registratie zijn er vandaag enkele nieuwe verstrengingen aangekondigd. Intussen lopen de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zeer moeizaam en is het nog wachten op de afsluiting van een aantal sectorale akkoorden. Ook de deadline voor de toekenning van de coronapremie (consumptiecheques) nadert.

                           1. Heet van de naald: nieuwe maatregelen van het Overlegcomité
                           2. Coronapremie: deadline voor toekenning nadert
                           3. Telewerkaangifte: eerste registratieplicht tegen 30 november 2021
                           4. Betaalde afwezigheid met behoud van loon voor COVID-19-test 
                           5. Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
                            Lees meer

                            SME-newsflash - 25/10

                            Het laatste kwartaal is ingezet, en hiermee ook de voorbereiding van typische eindejaarstaken, zoals de berekening van vakantierechten en het bepalen van vervangende feestdagen voor 2022. Er zijn ook veranderingen op til in het fiscale regime voor expats. De details kennen we nog niet, maar we volgen dit nauwgezet voor je op. Slecht weer in het verschiet en kunnen je arbeiders niet aan de slag, geef dan tijdig tijdelijke werkloosheid door.

                            1. Geheugensteuntje: plan nu al je vervangende feestdagen voor 2022
                            2. Regering legt fiscaal gunstregime van expats aan banden 
                            3. #durftevragen: “Nu het aantal coronabesmettingen opnieuw toeneemt. Wanneer moet mijn medewerker in quarantaine?”
                            4. Sluit het jaar goed af met de decemberafrekening
                            5. Tijdelijke werkloosheid slecht weer? Gebruik ons nieuwe formulier
                            6. Uitnodiging livestream op 28 oktober: ‘De uitdagingen van hybride werken’
                             Lees meer

                             SME-newsflash - 15/10

                             Veel van de aangekondigde maatregelen in de begroting voor 2022 zullen een belangrijke impact hebben op werkgevers en medewerkers. SD Worx volgt al deze begrotingsmaatregelen op de voet en geeft duiding bij wat dit in de praktijk betekent. Zodra we meer informatie hebben en de concrete gevolgen voor jou als werkgever kennen, gaan we er hier uitgebreid op in. De sectoronderhandelingen zijn volop bezig. Deze sectoren kwamen ondertussen al tot een akkoord: PC140.05, PC140.03, PC127 en PC323. En kun je mondmaskers op de werkvloer nog verplichten?

                             1. Welke coronasteunmaatregelen zijn er nu nog?
                             2. Nieuwe fiscale maximumforfaits voor vergoeding binnenlandse dienstreizen
                             3. NAR  zet licht op groen voor versoepelingen mobiliteitsbudget
                             4. Loonnorm 2021-2022: Sectorakkoord voor PC140.05, PC140.03, PC127 en PC323
                             5. #durftevragen: “Kan ik mijn medewerker nog vragen om een mondmasker te dragen op de werkvloer?”
                             6. Meerderheid kmo’s wil verplichte vaccinatie voor personeel
                             7. Tijdelijke werkloosheid op laagste peil sinds begin coronacrisis
                              Lees meer

                              Ook de Newsflashes ontvangen?

                              Via inspirerende artikels en heldere duiding bij de sociaaljuridische actualiteit hou je een vinger aan de pols van al wat er beweegt in de hr-wereld.

                               Schrijf je in

                               Newsflash corona - 31/08

                               Vanaf 1 september 2021 gaat de vierde fase van het zomerplan in. Telewerk is dan niet langer sterk aanbevolen – behalve in Brussel – al vraagt de overheid wel dat bedrijven telewerk structureel verankeren in hun werking. Bovendien moet je als werkgever nog altijd de preventie- en veiligheidsmaatregelen die sinds het begin van de coronacrisis gelden, in acht nemen. In sommige bedrijven zal dat een volledige terugkeer naar kantoor bemoeilijken. Uit onze driemaandelijkse online bevraging van de kmo's in België blijkt trouwens dat bijna de helft ook na corona minstens een dag per week thuiswerk wil toelaten.

                               1. de versoepelingen die in werking treden vanaf 1 september 2021
                               2. #durftevragen: "Nu de aanbeveling telewerk wegvalt, mag ik een Covid Safe Ticket invoeren in mijn bedrijf om zo de veiligheid te garanderen?"
                               3. het voornemen van bijna vijf op de tien kmo’s om wekelijks minstens een dag thuiswerk te behouden
                               4. de verlenging van tijdelijke werkloosheid door overmacht voor slachtoffers van de watersnood in juli tot 30 september 2021
                               5. het opgetrokken verlof voor mantelzorgers vanaf 1 september 2021
                                Lees alles

                                Newsflash corona - 19/08

                                Het Koninklijk Besluit dat de maximale loonnorm vastlegt op 0,4% voor dit en volgend jaar is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De sectoren kunnen nu onderhandelen over concrete loonsverhogingen of andere arbeidsvoorwaarden. Verrichten je werknemers werken in onroerende staat op werven en werken ze dan in ploegen? Dan geniet je sinds 2020 een hogere vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing en bespaar je aanzienlijk op je loonkosten.

                                1. wat de publicatie van de loonnorm concreet betekent voor jou als werkgever
                                2. welke coronasteunmaatregelen verlengd werden tot minstens 30 september 2021
                                3. dat je ook in Q3 de onkostenvergoeding voor telewerk mag verhogen
                                4. of je in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel werken in onroerende staat
                                5. ​​​​#durftevragen: “Mag een werkende ouder afwezig zijn om zijn minderjarig kind te laten vaccineren?”
                                  Lees alles

                                  Newsflash corona - 29/07

                                  21 juli luidt traditioneel een periode van politiek reces in. Maar relevant nieuws blijven we uiteraard met je delen. Zo geven we al mee dat het uitgebreide rouwverlof geldt sinds 25 juli 2021 en dat je vanaf 1 augustus de coronapremie kunt toekennen. De sociale inspectie kondigt voor augustus flitscontroles op ernstige sociale fraude in grootsteden aan. Slachtoffers van de waterellende kunnen tot 15 augustus gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid overmacht om bv. een nieuwe woning te zoeken of een schadedossier in orde te brengen. Ook geven we mee wat de fiscale impact is wanneer werkgevers hun door waterschade getroffen werknemers een financieel duwtje in de rug willen geven.

                                  Verder lees je in deze newsflash dat:

                                  1. de beslissing is genomen rond de extra vrijwillige relance-uren
                                  2. de Nationale Arbeidsraad het eens is geraakt over o.a. eindeloopbaan, SWT en verhoging minimumlonen
                                  3. de sociale inspectie in augustus neerstrijkt in de grootsteden
                                  4. tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid voor de slachtoffers van de waterschade
                                  5. giften aan door waterellende getroffen medewerkers fiscaal gunstig worden behandeld
                                  6. #durftevragen: “Kan ik in het arbeidsreglement spelregels voorzien rond opname van vakantie?”
                                    Lees alles