1. Home

Newsflashes voor kmo

Hier vind je alle newsflashes terug. Voor jou op een rij gezet, zodat je ze ten alle tijde kan raadplegen. Wil je ze ook ontvangen? Schrijf je in!

SME-newsflash - 30/09

Veel ondernemingen voelen al de impact van de hoge energieprijzen. De federale regering schiet daarom te hulp met een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid. Let wel: deze steunmaatregel komt er enkel voor energie-intensieve bedrijven. Check hieronder of jouw onderneming in aanmerking komt. Verder zoomen we in op de nieuwe opleidingsverplichtingen uit de arbeidsdeal en de wijzigingen die op til zijn aan het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.

 1. Tijdelijke werkloosheid energie voor energie-intensieve bedrijven
 2. Arbeidsdeal: de nieuwe opleidingsverplichtingen onder de loep
 3. Het gewijzigde re-integratietraject vanaf 1 oktober 2022
 4. Boost voor mobiliteitsbudget door telewerk
 5. Talentmanagement vormt het vierde stuk van de ‘The Perfect Match’-puzzel
 6. #durftevragen: "Hoe houd ik mijn loonkosten onder controle en blijf ik toch een aantrekkelijke werkgever?”
   
  Lees meer

  SME-newsflash - 12/09

  Aan de finalisering van de arbeidsdeal heeft het parlement nog een stevige kluif bij de herstart van het politieke jaar. We delen druppelsgewijs de concrete details van dit akkoord in overzichtelijke blogs. Vandaag deel 1 over de vierdagenweek en het wisselende weekregime. Ook zoomen we in op de hoge indexprognoses en wat je precies kunt doen om de impact ervan te beperken. En we kijken al voorzichtig naar de sociale verkiezingen van 2024.

  1. Arbeidsdeal: de relevante regels uitgespit
  2. Hoe de impact van de hoge loonindexering beperken?
  3. Startschot voor sociale verkiezingen 2024
  4. Indexering onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen
  5. Bedrag forfaitaire kilometervergoeding stijgt opnieuw
  6. #durftevragen: "Mag ik op de werkvloer de verwarming uitdraaien of thermostaat laten zakken om de energiefactuur te drukken?"
  7. ‘The Perfect Match’ lanceert derde puzzelstuk rond cultuur
   Lees meer

   SME-newsflash - 02/06

   Over de afschaffing van het ziektebriefje voor korte afwezigheden doen wat misvattingen de ronde. Hoe zit de vork nu echt aan de steel? Ook een belangrijke boodschap voor wie nog gebruikmaakt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid. Een officiële beslissing is er nog niet, maar alles wijst erop dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid niet wordt verlengd na 30 juni 2022.

   1. Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt allicht niet verlengd. Wat betekent dit voor jou als werkgever?
   2. Veelgestelde vragen over het ‘Terug naar Werk’-plan voor langdurig zieken
   3. Hogere fiscale forfaits voor onkostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen
   4. Jaarcampagne ‘The perfect match’ trapt af
    Lees meer

    SME-newsflash - 13/05

    Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. En dus moeten we op zoek naar een nieuwe balans. Vooral bij werknemers die zorgen voor een ziek familielid valt de combinatie soms zwaar. De federale regering werkt aan een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het gaat voorlopig nog om plannen, maar we geven de krachtlijnen al mee. Ook herinneren we aan een belangrijke datum voor werkgevers met grensarbeiders in dienst: vanaf 1 juli 2022 worden thuiswerkende grensarbeiders opnieuw belast in hun woonland.

    1. Nieuwe regelgeving in de maak voor werknemers met zorgtaken
    2. Wettelijke barrière voor discriminatietests weggewerkt​​
    3. Meest opvallende cijfers uit het verzuimrapport 2021
    4. #Durftevragen: hoe worden mijn thuiswerkende grensarbeiders belast als het Nederlands-Belgisch fiscaal akkoord afloopt? 
    5. Uitnodiging: kom naar de ‘The perfect match’-inspiratiedagen voor kmo’s in Hasselt, Mechelen of Gent
     Lees meer

     SME-newsflash - 20/04

     Onder meer door de sterk stijgende energieprijzen, bereikt het inflatiecijfer in ons land recordhoogtes. Voor werkgevers betekent dit een sterke stijging van de loon- en mobiliteitskosten, nu en in de nabije toekomst. Dat veroorzaakt uiteraard heel wat ongerustheid. In een live webinar geven onze experts info over hoe je je kosten optimaal onder controle houdt.

     1. Voorspelde loonkostenstijging van meer dan 12%
     2. In mei: sociale flitscontroles in de bouwsector
      Lees meer

      SME-newsflash - 25/03

      Stilaan wordt het effect van de mini-taxshift duidelijk: vanaf 1 april 2022 gelden er nieuwe spelregels voor het fiscale gunstregime bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid en er komt een uitdoofscenario voor de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Ook krijgen we heel wat vragen over de impact van de stijgende energieprijzen op bestaande afspraken rond de tankkaart en kostenvergoedingen. We zochten de antwoorden voor je uit.

      1. 6 vragen en antwoorden over de dure energieprijzen
      2. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid wijzigt vanaf 1 april 2022
      3. Stapsgewijze afbouw van bijzondere bijdrage sociale zekerheid
      4. Nieuw aanvraagformulier voor belastingstatuut expats
      5. #DURFTEVRAGEN - “Kan ik mijn medewerkers verplichten om meer thuis te werken om de brandstofkosten te beperken?”
       Lees meer

       SME-newsflash - 18/03

       De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid liep normaal gezien af op 31 maart 2022. Het kernkabinet kiest op de valreep toch voor een verlenging én uitbreiding. Nieuw is dat nu ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het conflict in Oekraïne onder dezelfde procedure valt.

        Lees meer

        SME-newsflash - 04/03

        Komt er na meer dan twee jaar een einde aan de coronawerkloosheid, de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona? Het ziet ernaar uit dat de steunmaatregel na 31 maart 2022 niet meer wordt verlengd. De terugkeer naar het klassieke systeem moet je nu al voorbereiden indien economische tijdelijke werkloosheid bij jou nog aan de orde is. En er is nieuws voor wie een collectieve loonbonus toekent: de Nationale Arbeidsraad verduidelijkt het toepassingsgebied van cao nr. 90.

        1. Vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid loopt af op 31 maart 2022
        2. Is je bedrijf getroffen door de oorlog in Oekraïne?
        3. Nationale Arbeidsraad publiceert leidraad bij loonbonus
        4. Vlaamse jobbonus op komst voor laagste beroepsinkomens 
        5. Regering bereikt akkoord over omzetting klokkenluidersrichtlijn
        6. Ontdek meer hr-trends
         Lees meer

         SME-newsflash - 18/02

         De coronabarometer staat vanaf vandaag (18 februari) op oranje en telewerk is nu enkel nog aanbevolen. Daarnaast bereikte de regering een akkoord rond de veelbesproken arbeidsdeal met onder meer de vierdagenwerkweek en wisselende weekregimes. En alvast goed om weten: op 1 april moet je het jaarverslag rond preventie en bescherming af hebben en ter beschikking stellen in geval van inspectie.

         1. Regering bereikt akkoord rond arbeidsdeal
         2. Telewerk niet langer verplicht
         3. Compensatiepremie voor evenementensector 
         4. Verstrenging vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht- en ploegenarbeid 
         5. Kostenvergoedingen expats vrij van RSZ 
         6. Indexering fiscale forfaits voor vergoeding binnenlandse dienstreizen
         7. Werkgeversbevraging ‘The perfect match’
         8. Fiscaalvriendelijke extra toekennen via de loonbonus
          Lees meer

          SME-newsflash - 27/01

          We worstelen ons door de omikrongolf en dat heeft mogelijk grote impact op jouw werkvloer. Flexibele tewerkstelling kan soelaas bieden om deze periode met personeelstekorten op te vangen, en de regering heeft gisteren ook enkele tijdelijke noodmaatregelen goedgekeurd. Vier dagen verplicht telewerk per week wordt verlengd tot 15 februari, wel is hiervoor een hogere kantoorvergoeding mogelijk vanaf 1 februari.

          1. Flexibiliteit inbouwen via tijdelijke tewerkstelling
          2. Sociale flitscontroles in 2022: welke sectoren zijn aan de beurt?
          3. Hogere kantoorvergoeding voor structureel thuiswerk
          4. Cijfer uitgelicht: wat weten we over ziekteverzuim 2021? 
          5. Jaarlijkse aanpassing werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer
          6. Overgangsperiode expats toegelicht
          7. #durftevragen: “Kan ik een zieke werknemer ontslaan tijdens zijn ziekteverlof?” 
          8. Mobiliteitsbudget in 2022 in een nieuw jasje
           Lees meer

           SME-newsflash - 14/01

           Ook in dit nieuwe jaar staan we je graag weer bij met raad en daad. In deze eerste newsflash van het jaar krijg je onder meer een overzicht van enkele belangrijke nieuwe en verlengde hr-regels in 2022, de impact van het gewijzigde quarantainebeleid en de aankondiging van de controleactie op bezoldigingen voor bedrijfsleiders.

           1. Wat brengt 2022 op het vlak van hr?
           2. Gewijzigd quarantaine- en testbeleid
           3. Controleactie bezoldigingen bedrijfsleiders
           4. Versoepeling fiscaal gunstige overuren in de bouwsector
           5. Forfaitaire waardering VAA elektriciteit en verwarming aan banden
           6. Versoepeling fiscaal gunstige overuren in de bouwsector
           7. Tal van nieuwe sectorakkoorden
            Lees meer

            SME-newsflash 2021

             SME-newsflash - 16/12

             SME-newsflash 2021

             De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en voor de opvang van de kinderen, het vaccinatieverlof en de cao over het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis krijgen een verlenging. Daarnaast komt er vanaf volgend jaar een uitgebreidere meldplicht voor de aangifte van onkostenvergoedingen en worden bedrijfswagens verbonden aan privégebruik meer belast. Met deze newsflash ben je terug helemaal mee met de laatste hr-ontwikkelingen.

             1. Verlengingen in het kader van corona
             2. Nieuwe spelregels voor onkostenvergoedingen vanaf 2022
             3. Bedrijfswagens op fossiele brandstof opnieuw duurder
             4. Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
              Lees meer

              SME-newsflash - 09/12

              De verlenging van de kerstvakantie in het kleuter- en lager onderwijs naar drie weken doet vele werkende ouders zoeken naar een oplossing. We zetten de opties op een rij als (de combinatie met) thuiswerk onmogelijk is. Daarnaast brengt 2022 ook nieuwe spelregels, in de doelgroepvermindering eerste aanwerving, bijvoorbeeld. Nog belangrijk nieuws: de deadline voor de aflevering van de coronapremie aan je medewerkers wordt uitgesteld.

              1. Verlenging kerstvakantie voor schoolkinderen: vakantie of coronawerkloosheid voor de ouders? 
              2. Doelgroepvermindering eerste aanwerving: wijzigingen vanaf 2022 
              3. Coronapremie: deadline aflevering uitgesteld naar 31 maart 2022
              4. Indexering maximumbedragen cao 90
              5. Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
              6. #durftevragen: “Wanneer kan mijn werknemer zijn mobiliteitsbudget inzetten voor zijn huurgelden of zijn hypothecaire lening?”
               Lees meer

               SME-newsflash - 26/11

               Het gaat niet goed met de coronacijfers en dus verstrengen ook de maatregelen opnieuw. Naast het verplicht telewerken mét registratie zijn er vandaag enkele nieuwe verstrengingen aangekondigd. Intussen lopen de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zeer moeizaam en is het nog wachten op de afsluiting van een aantal sectorale akkoorden. Ook de deadline voor de toekenning van de coronapremie (consumptiecheques) nadert.

               1. Heet van de naald: nieuwe maatregelen van het Overlegcomité
               2. Coronapremie: deadline voor toekenning nadert
               3. Telewerkaangifte: eerste registratieplicht tegen 30 november 2021
               4. Betaalde afwezigheid met behoud van loon voor COVID-19-test 
               5. Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
                Lees meer

                SME-newsflash - 25/10

                Het laatste kwartaal is ingezet, en hiermee ook de voorbereiding van typische eindejaarstaken, zoals de berekening van vakantierechten en het bepalen van vervangende feestdagen voor 2022. Er zijn ook veranderingen op til in het fiscale regime voor expats. De details kennen we nog niet, maar we volgen dit nauwgezet voor je op. Slecht weer in het verschiet en kunnen je arbeiders niet aan de slag, geef dan tijdig tijdelijke werkloosheid door.

                1. Geheugensteuntje: plan nu al je vervangende feestdagen voor 2022
                2. Regering legt fiscaal gunstregime van expats aan banden 
                3. #durftevragen: “Nu het aantal coronabesmettingen opnieuw toeneemt. Wanneer moet mijn medewerker in quarantaine?”
                4. Sluit het jaar goed af met de decemberafrekening
                5. Tijdelijke werkloosheid slecht weer? Gebruik ons nieuwe formulier
                6. Uitnodiging livestream op 28 oktober: ‘De uitdagingen van hybride werken’
                 Lees meer

                 SME-newsflash - 15/10

                 Veel van de aangekondigde maatregelen in de begroting voor 2022 zullen een belangrijke impact hebben op werkgevers en medewerkers. SD Worx volgt al deze begrotingsmaatregelen op de voet en geeft duiding bij wat dit in de praktijk betekent. Zodra we meer informatie hebben en de concrete gevolgen voor jou als werkgever kennen, gaan we er hier uitgebreid op in. De sectoronderhandelingen zijn volop bezig. Deze sectoren kwamen ondertussen al tot een akkoord: PC140.05, PC140.03, PC127 en PC323. En kun je mondmaskers op de werkvloer nog verplichten?

                 1. Welke coronasteunmaatregelen zijn er nu nog?
                 2. Nieuwe fiscale maximumforfaits voor vergoeding binnenlandse dienstreizen
                 3. NAR  zet licht op groen voor versoepelingen mobiliteitsbudget
                 4. Loonnorm 2021-2022: Sectorakkoord voor PC140.05, PC140.03, PC127 en PC323
                 5. #durftevragen: “Kan ik mijn medewerker nog vragen om een mondmasker te dragen op de werkvloer?”
                 6. Meerderheid kmo’s wil verplichte vaccinatie voor personeel
                 7. Tijdelijke werkloosheid op laagste peil sinds begin coronacrisis
                  Lees meer

                  Ook de Newsflashes ontvangen?

                  Via inspirerende artikels en heldere duiding bij de sociaaljuridische actualiteit hou je een vinger aan de pols van al wat er beweegt in de hr-wereld.

                   Schrijf je in

                   Newsflash corona - 31/08

                   Vanaf 1 september 2021 gaat de vierde fase van het zomerplan in. Telewerk is dan niet langer sterk aanbevolen – behalve in Brussel – al vraagt de overheid wel dat bedrijven telewerk structureel verankeren in hun werking. Bovendien moet je als werkgever nog altijd de preventie- en veiligheidsmaatregelen die sinds het begin van de coronacrisis gelden, in acht nemen. In sommige bedrijven zal dat een volledige terugkeer naar kantoor bemoeilijken. Uit onze driemaandelijkse online bevraging van de kmo's in België blijkt trouwens dat bijna de helft ook na corona minstens een dag per week thuiswerk wil toelaten.

                   1. de versoepelingen die in werking treden vanaf 1 september 2021;
                   2. #durftevragen: "Nu de aanbeveling telewerk wegvalt, mag ik een Covid Safe Ticket invoeren in mijn bedrijf om zo de veiligheid te garanderen?"
                   3. het voornemen van bijna vijf op de tien kmo’s om wekelijks minstens een dag thuiswerk te behouden;
                   4. de verlenging van tijdelijke werkloosheid door overmacht voor slachtoffers van de watersnood in juli tot 30 september 2021;
                   5. het opgetrokken verlof voor mantelzorgers vanaf 1 september 2021.
                    Lees alles

                    Newsflash corona - 19/08

                    Het Koninklijk Besluit dat de maximale loonnorm vastlegt op 0,4% voor dit en volgend jaar is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De sectoren kunnen nu onderhandelen over concrete loonsverhogingen of andere arbeidsvoorwaarden. Verrichten je werknemers werken in onroerende staat op werven en werken ze dan in ploegen? Dan geniet je sinds 2020 een hogere vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing en bespaar je aanzienlijk op je loonkosten.

                    1. wat de publicatie van de loonnorm concreet betekent voor jou als werkgever;
                    2. welke coronasteunmaatregelen verlengd werden tot minstens 30 september 2021;
                    3. dat je ook in Q3 de onkostenvergoeding voor telewerk mag verhogen; 
                    4. of je in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel werken in onroerende staat;
                    5. ​​​​#durftevragen: “Mag een werkende ouder afwezig zijn om zijn minderjarig kind te laten vaccineren?”
                     Lees alles

                     Newsflash corona - 29/07

                     21 juli luidt traditioneel een periode van politiek reces in. Maar relevant nieuws blijven we uiteraard met je delen. Zo geven we al mee dat het uitgebreide rouwverlof geldt sinds 25 juli 2021 en dat je vanaf 1 augustus de coronapremie kunt toekennen. De sociale inspectie kondigt voor augustus flitscontroles op ernstige sociale fraude in grootsteden aan. Slachtoffers van de waterellende kunnen tot 15 augustus gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid overmacht om bv. een nieuwe woning te zoeken of een schadedossier in orde te brengen. Ook geven we mee wat de fiscale impact is wanneer werkgevers hun door waterschade getroffen werknemers een financieel duwtje in de rug willen geven.

                     Verder lees je in deze newsflash dat:

                     1. de beslissing is genomen rond de extra vrijwillige relance-uren;
                     2. de Nationale Arbeidsraad het eens is geraakt over o.a. eindeloopbaan, SWT en verhoging minimumlonen;
                     3. de sociale inspectie in augustus neerstrijkt in de grootsteden;
                     4. tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid voor de slachtoffers van de waterschade
                     5. giften aan door waterellende getroffen medewerkers fiscaal gunstig worden behandeld
                     6. #durftevragen: “Kan ik in het arbeidsreglement spelregels voorzien rond opname van vakantie?”.
                      Lees alles