1. Home>
  2. Opleidingen>
LP_EU_girl_Laptop_headphone_26_960x540_hero

Einde arbeidsovereenkomst

Zowel werknemer als werkgever kunnen er op een bepaald moment voor kiezen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een arbeidscontract kan immers verbroken worden om tal van redenen, zoals in onderling akkoord, met opzegging, met oog op pensioen, enz. Juridisch kan dit een hele rompslomp zijn; daarom is het cruciaal dat je telkens de rechten, plichten en formaliteiten goed kent.

LP_EU_girl_Laptop_headphone_26_960x540_hero