Header

HR Analytics

Stuur je hr-beleid op basis van data. Zo win je aan credibiliteit bij de top, en weeg je mee op de koers van je organisatie.

Contacteer ons

Credibiliteit bij de top

Credibiliteit bij de top

Als hr-professional wil je mee wegen op de koers van je organisatie. Dat kan dankzij de analyse van hr-data.

SD Worx helpt je je data onder de loep te nemen, werkpunten voor je huidige hr-beleid te identificeren en voorspellende modellen te bouwen om tijdig risico’s in te schatten en er een antwoord op te formuleren.

Dit mag je verwachten

  • Definitie behoeften en analyse hr-data, in lijn met privacy.
  • Benchmarks, strategische en operationele boordtabellen.
  • Grondige expertise in verzuim en verloop, over employee engagement, tot het nieuwe werken.
  • Samen analyseren en interpreteren we data en resultaten.
  • We werken aan actieplannen en kijken hoe je er draagvlak voor kunt creëren.

definitie specifieke behoeften

onderbouwde data

Dit win jij erbij

  • Je stuurt op basis van data.
  • Risico's en hr-uitdagingen komen snel naar boven.
  • Je kunt tijdig een gefundeerd plan van aanpak uitwerken.
  • Je verantwoordt acties en hr-plannen met data.
  • Credibiliteit bij de organisatietop en andere afdelingen.