Bruto - netto calculator

Korte omschrijving

Met deze tool bent u gewapend om vlot omzettingen tussen netto en bruto lonen te maken en omgekeerd.

Deze berekening houdt rekening met het beroep en de burgerlijke stand van de werknemer, het inkomen van de echtgeno(o)t(e) indien van toepassing, de betaalperiode van het loon, de personen ten laste, sociaal abonnement, fietsvergoeding, groepsverzekering, firmawagen, maaltijdcheques en tenslotte de afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Tevens houden we rekening met de vermindering lage lonen.

Deze tool opstarten