Index en loon september 2018

Basis 2013
Gezondheidsindex augustus : 107,55
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus : 105,1
4 Maandelijks indexgemiddelde juli-augustus : 105,02
4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli-augustus : 104,933
Inflatie op jaarbasis ( augustus 2018 / augustus 2017 ) : 2,24
Betekenis van de gebruikte codering

A = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
4. Andere (GMMI, overheid, ...)


1. Arbeiders

100.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
Index S

Vorige lonen x 1,02


101.00 Nationale Gemengde Mijncommissie
Index A

Vorige lonen x 1,02


104.00 Paritair Comité voor de ijzernijverheid
Index A

Vorige lonen x 1,02


105.00 Paritair Comité voor de non-ferrometalen
Index -

Vorige aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid (na ontslag) (arbeiders ontslagen vóór 01.07.2015) x 1,02

Index -

Vorige maandvergoedingen van de leerlingen x 1,02


106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
Index S

Vorige lonen x 1,001525 of basislonen 2017 x 1,014381

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2018.


109.00 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
Index -

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02


115.00 Paritair Comité voor het glasbedrijf
Index -

Vorige aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid x 1,02


115.03 Spiegelmakerij
Index -

Vorige ontslagvergoeding (arbeiders ontslagen vóór 01.07.2015) en aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid x 1,02


115.09 Aanvullend P.C. Glas
Index -

Vorige aanvullende vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid x 1,02


117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
Index S

Vorige lonen x 1,001525 of basislonen 2016 x 1,051


118.03 Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
Index -

Index flexi-loon


119.00 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
Index -

Index flexi-loon


124.00 Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen die aangeworven zijn na 31 augustus 1999 x 1,02


126.00 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
Index -

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02


140.00 Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
Index A

Vorige lonen x 1,02


140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
Index S

Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld uurloon x 1,02


140.02 Garagepersoneel ( Taxi's )
Index A

Vorige lonen x 1,02
2. Bedienden

201.00 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
Index -

Index flexi-loon


202.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
Index -

Index flexi-loon


202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Index -

Index flexi-loon


205.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de steenkolenmijnen
Index S

Vorige lonen x 1,02


210.00 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
Index A

Vorige lonen x 1,02

Niet voor de lonen buiten categorie.


211.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
Index A

Vorige lonen x 1,02


216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden
Index A

Vorige lonen x 1,0063
3. Arbeiders en bedienden

302.00 Horeca Minimumlonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
Index -

Index flexi-loon


309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen
Index M

Vorige lonen x 1,003246


310.00 Paritair Comité voor de banken
Index S

Vorige lonen x 1,0032

Index S

Vorige studentenlonen x 1,02


311.00 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
Index -

Index flexi-loon


312.00 Paritair Comité voor de warenhuizen
Index -

Index flexi-loon


314.00 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
Index -

Index flexi-loon


315.01 Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
Index A

Vorige lonen x 1,02


323.00 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
Index A

Enkel voor conciërges: vergoeding verplichte aanwezigheid bij minder dan 30 u effectief werk x 1,02


324.00 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
Index A

Vorige minimumloon grofbranche x 1,02

Vanaf maandag 3 september 2018.


326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
Index S

Vorige lonen x 1,001525 of basislonen januari 2018 (waarborgCAO) x 1,051

Index S

Vorige lonen x 1,001525 of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,051


327.00 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
Index A

Vorige lonen x 1,02


327.01 Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
Index S

Doelgroepwerknemers indien toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02


327.01 Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: toekenning jaarlijkse premie. Bedrag voor 2018 is -189,93 EUR (negatief), verhoogd met 5,07 % van de jaarwedde (gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2017-31.08.2018). Uitbetaling samen met het loon van september 2018.

Index A

Vorige lonen x 1,02


327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
Index A

Vorige lonen x 1,02


327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02


327.03 Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


327.03 Beschutte werkplaatsen - Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.254,36 EUR (bedrag 2018) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.763,20 EUR (bedrag 2018). Uitbetaling in de maand september 2018.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen vanaf 1 september 2018. De verpleegkundige die reeds vóór 1 september 2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

Index A

Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.254,36 EUR (bedrag 2018) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.763,20 EUR (bedrag 2018). Uitbetaling in de maand september 2018.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen vanaf 1 september 2018. De verpleegkundige die reeds vóór 1 september 2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.


330.01 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT). Bedragen vanaf 1 januari 2018 zijn 1.254,36 EUR (BBK) en 3.763,20 EUR (BBT)).

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen vanaf 1 september 2018. De verpleegkundige die reeds vóór 1 september 2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

CAO -

IFIC. In september of oktober 2018, voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt: retro-correctie vanaf 01.01.2018.

Index A

Vorige lonen x 1,02

Index functiecomplement voor sommige werknemers.


330.01 Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT). Bedragen vanaf 1 januari 2018 zijn 1.254,36 EUR (BBK) en 3.763,20 EUR (BBT)).

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen vanaf 1 september 2018. De verpleegkundige die reeds vóór 1 september 2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

Index A

Vorige lonen x 1,02

Index functiecomplement voor sommige werknemers.


330.01 Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

IFIC. In september of oktober 2018, voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt: retro-correctie vanaf 01.01.2018.

Index A

Vorige lonen x 1,02

Index functiecomplement voor sommige werknemers.


330.01 Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

IFIC: enkel voor de de federale gezondheidssectoren.

In september of oktober 2018, voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt: retro-correctie vanaf 01.01.2018.

Index A

Vorige lonen x 1,02


330.01 Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

IFIC. In september of oktober 2018, voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt: retro-correctie vanaf 01.01.2018.

Index A

Vorige lonen x 1,02


330.01 Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

IFIC. In september of oktober 2018, voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt: retro-correctie vanaf 01.01.2018.

Index A

Vorige lonen x 1,02


330.01 Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index A

Vorige lonen x 1,02


330.02 Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven
Index A

Vorige lonen x 1,02


330.04 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
Index A

Vorige lonen x 1,02


330.04 Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Diensten voor onthaalouders ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Trap 1 en trap 2B laagste: vorige lonen x 1,02


331.00 Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Vergunde kinderopvang trap 0 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43). x 1,02


332.00 Milieux d'accueil de l'enfance ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


332.00 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


332.00 Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


334.00 Paritair comité voor de openbare loterijen
Index -

Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).


335.00 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
Index -

Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).


336.00 Paritair comité voor de vrije beroepen
Index S

Vorige lonen x 1,02
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

Overheid S

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


Overheid -

Mechanisme wet van 2 augustus 1971. Vorige sociale uitkeringen x 1,02