Index en loon oktober 2018

Betekenis van de gebruikte codering

Basis 2013
Gezondheidsindex september : 107,52
4 Maandelijks indexgemiddelde september : 105,23
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus-september : 105,165
4 Maandelijks indexgemiddelde juli-augustus-september : 105,09
Inflatie op jaarbasis ( september 2018 / september 2017 ) : 2,35
A = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
4. Andere (GMMI, overheid, ...)


1. Arbeiders

102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.04 Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.04 Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index A

Vorige lonen x 1,01

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


105.00 Paritair Comité voor de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.06.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.


106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
Index S

Vorige lonen x 1,001237 of basislonen 2017 x 1,015636

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2018.


109.00 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
Index A

Vorige lonen x 1,0096


111.01 Industriële metaalbewerking
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


111.02 Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 (of desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.06.2017 of 30.09.2017 (indien in overleg beslist werd om de termijn te verlengen) voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen
Index A

Vorige lonen x 1,0043


114.00 Paritair Comité voor de steenbakkerij
Index A

Vorige lonen x 1,005


117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
Index S

Vorige lonen x 1,001237 of basislonen 2016 x 1,0523


120.00 Paritair Comité voor de textielnijverheid
Index A

Vorige lonen x 1,02

Vanaf de eerste betaaldag na 9 oktober 2018.


120.01 Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
Index A

Vorige lonen x 1,02

Vanaf de eerste loonuitbetaling van oktober 2018.


120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereiding
Index P

Vorige lonen x 1,0096


120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
Index A

Vorige lonen x 1,0088


121.00 Paritair Comité voor de schoonmaak
Index -

Indexatie dagvergoeding dienstreizen.


124.00 Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

Index M

Vorige lonen x 1,0043033

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018.


125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen
Index S

Vorige lonen x 1,0043


125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
Index M

Vorige lonen x 1,0043

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.


125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel
Index A

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste werkdag van oktober 2018.


127.00 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
Index A

Vorige lonen x 1,02


128.00 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
Index A

Vorige lonen x 1,0044

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van oktober 2018.


132.00 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
Index A

Vorige lonen x 1,0094

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018.


133.00 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
Index A

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018.


133.02 Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
Index A

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018.


133.03 Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
Index A

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2018.


139.00 Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
Index S

Vorige lonen x 1,0079


140.01 Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index A

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.01 Société Régionale Wallonne de Transport (SRWT) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index A

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.01 Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index A

Vorige lonen x 1,0175

Niet voor het garagepersoneel.


143.00 Paritair Comité voor de zeevisserij
Index A

Vorige lonen x 1,00882


148.00 Paritair Comité voor het bont en kleinvel
Index A

Vorige lonen x 1,0096


152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02


152.02 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02
2. Bedienden

209.00 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen: *werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 1,77 %: toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdse bedienden pro rata. Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht. *werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt 1,77 % of meer:

toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata. Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.06.2017 (desgevallend 30.09.2017) voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


214.00 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid
Index A

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie.


215.00 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
Index M

Vorige lonen x 1,0096


224.00 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2017 kan voorzien in een alternatieve besteding.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.


225.00 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
Index A

Vorige lonen x 1,02


225.01 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02


225.02 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02
3. Arbeiders en bedienden

302.00 Forfaitaire daglonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
Index -

Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen.


304.00 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
Index A

Vorige lonen x 1,02

Dezelfde coefficient geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


307.00 Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 215 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 170 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 130 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 110 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.

Toekenning ecocheques voor 85 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018.

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2018.

Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor eind maart van elk jaar. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.


317.00 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
Index A

Vorige lonen x 1,02


318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.


318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Voor de diensten voor gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp) van de Vlaamse Gemeenschap: verhoging vergoeding voor werk op feestdagen: van 60% naar 100%.

Index A

Vorige lonen x 1,02


319.00 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
Index S

Vorige lonen x 1,02


319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
Index S

Vorige lonen x 1,02


319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Index S

Vorige lonen x 1,02


326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
Index S

Vorige lonen x 1,001237 of basislonen januari 2018 (waarborgCAO) x 1,0523

Index S

Vorige lonen x 1,001237 of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,0523


327.01 Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
Index A

Omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid: vorige lonen x 1,02

Index R

Doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02


329.00 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Sociaal-cultureel werk ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Maatschappelijk opbouwwerk ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Erkende integratiecentra ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Cultuurspreiding ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Milieusector ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.01 Sportfederaties ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Franstalige Gemeenschap : Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, PointCulture, jongerenorganisaties, lokale televisiestations, centra voor expressie en creativiteit, coördinatie van de huiswerkhulp, projecten van buitenschoolse opvang ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l'Emploi ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.02 Sportcentra met hoofdkantoor in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de Franstalige taalrol en die niet onder 329.02a, 329.02b, 329.02c, 329.02d en 329.02e toebehoren ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index A

Vorige lonen x 1,02


329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties
Index A

Vorige lonen x 1,02


330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Serviceflats: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2018. Deeltijdsen pro rata.


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Serviceflats: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2018. Deeltijdsen pro rata.


331.00 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Preventieve gezondheidszorg (en archief gesubsidieerde kinderopvang) ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Centra voor ontwikkelingsstoornissen ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Centra voor tele-onthaal ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Vertrouwenscentra kindermishandeling ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


331.00 Buitenschoolse kinderopvang ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index R

Vorige lonen x 1,02

(voor de coördinatoren in de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang).


331.00 Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02


331.00 Gezondheidspromotie en preventie ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index A

Vorige lonen x 1,02


332.00 Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
Index S

Vorige lonen x 1,02


337.00 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
Index A

Vorige lonen x 1,02

Niet van toepassing voor de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget. Niet van toepassing indien een minstens evenwaardig indexsysteem bestaat in de onderneming volgens bedrijfscao, arbeidsreglement of gebruik.


339.00 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
Index A

Vorige lonen x 1,02


340.00 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
Index A

Arbeiders: vorige lonen x 1,0044

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van oktober 2018.
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

Overheid S

Mechanisme wet van 1 maart 1977. Vorige lonen x 1,02