Index en loon december 2018

Basis 2013
Gezondheidsindex november : 108,48
4 Maandelijks indexgemiddelde november : 105,79
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober-november : 105,665
4 Maandelijks indexgemiddelde september-oktober-november : 105,52
Inflatie op jaarbasis ( november 2018 / november 2017 ) : 2,78
Betekenis van de gebruikte codering

A = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden


1. Arbeiders

100.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie volgens modaliteiten en voorwaarden. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2018.

NIET van toepassing indien gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2018 op ondernemingsniveau worden toegekend.


102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 35 EUR (feest van Sinterklaas)

Vanaf 6 december 2018 .


102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.04 Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
CAO -

Toekenning van een premie van 17,35 EUR ter gelegenheid van het feest van "Sinte Barbara". Uitbetaling met het loon van de week waarin het feest valt.


102.04 Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
CAO -

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR (feest van Sinterklaas).

Vanaf 6 december 2018 .


102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.06 Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
Index A

Vorige lonen x 1,02


102.06 Witzandgroeven ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
Index A

Vorige lonen x 1,02


102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
Index A

Vorige lonen x 1,01


102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
CAO -

Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR, ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-Barbara", aan alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn. Uitreiking uiterlijk op 31 december 2018.


102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
Index A

Vorige lonen x 1,01


106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
Index S

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2018

Vorige lonen x 1,002369 of basislonen 2017 x 1,0210404401


112.00 Paritair Comité voor het garagebedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018 . Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2018.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 december 2018 .


113.00 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
Index A

Vorige lonen x 1,02


114.00 Paritair Comité voor de steenbakkerij
Index A

Vorige lonen x 1,005


117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
Index S

Vorige lonen x 1,002369 of basislonen 2016 x 1,0579


118.00 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.01 Maalderijen, roggebloem
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.02 Bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.03 Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

ENKEL voor grote bakkerijen en banketbakkerijen die vóór 01.01.2016 reeds een ploegenpremie van minimum 0,10 EUR of een gelijkwaardig voordeel toekende: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing op ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

ENKEL voor kleine bakkerijen en banketbakkerijen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie .

Niet van toepassing op ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.


118.04 Maïsstijfsel, rijststijfsel, aardappelmeel, maïsmeelfabrieken
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.05 Koekjes-, industriële banketbakkerijen, beschuitfabrieken, peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.06 Suiker-, suikerraffinaderijen, kandij-, invertsuiker, citroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.07 Brouwerijen, mouterijen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.08 Drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en wijn, likeuren en aperitieven, vruchtenstokerijen, fruitstokerijen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.09 Groenteconserven, watervrije groenten, zuurkool en in zout ingelegde groenten, bereiding van droge bevroren en overbevroren groenten
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.10 Jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, geconfijte vruchten, pectinefabrieken, bevroren en overbevroren vruchten, stroopfabrieken
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.11 Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.12 Melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijs
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.13 Olie- en margarinefabrieken
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.14 Chocoladefabrieken, suikerbakkerijen, broodsmeersel
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.15 Kunstijs, koelhuizen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.16 Visconservenfabrieken, verduurzaamde vis, haringstokerijen, overbevroren vis
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.17 Koffiebranderijen, cichoreibranderijen, cichoreidrogerijen, bereiding van poederkoffie
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.18 Zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, en bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.19 Dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soepen en allerhande bereidingen
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.20 Enkel, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken veevoeder, voedingsmeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, veevoeders van dierlijke oorsprong zoals meel van beenderen, bloed, vis, visafval, drogerij van producten voor veevoeder
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.21 Aardappelverwerkende industrie
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.22 Aardappelschilbedrijven
CAO -

NIET voor PC 118.03 (Bakkerijen): toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015.

Niet van toepassing voor ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR in 2017 hebben omgezet in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


119.00 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2018. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2018. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2018.

Vanaf 15 december 2018 .


119.03 Slagerijen
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2018. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2018. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2018.

Vanaf 15 december 2018 .


119.04 Handel bieren en drinkwaters
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2018. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2018. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2018.

Vanaf 15 december 2018 .


120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 30 EUR aan werknemers die op 30.11.2018 in dienst zijn.


132.00 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
CAO -

Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.

In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, cadeaucheques of een combinatie ervan.

Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 31 december 2018 .


140.00 Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.

Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2018 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2018.


140.00 Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.

Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2018 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2018.


140.01 Garagepersoneel ( Autobussen en autocars )
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.12.2018.

Vanaf 15 december 2018 .


140.02 Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.

Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2018 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2018.


140.02 Garagepersoneel ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders: toekenning cadeaucheque van 35 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdsen met een arbeidsregime van 50 % of minder.

Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2018 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2018.


140.03 Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2018.

Vanaf 31 december 2018 .


140.03 Garagepersoneel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2018.

Vanaf 31 december 2018 .


140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens
CAO -

Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2018.

Vanaf 31 december 2018 .


140.05 Paritair Subcomité voor de verhuizing
Index -

Vorige verblijfs- en verwijderingsvergoeding x 1,02104.

Aanpassing flexibiliteitspemie. Niet voor het garagepersoneel.

Index A

Vorige lonen x 1,02104

Niet voor het garagepersoneel.


142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 december 2018.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

Vanaf 15 december 2018 .


144.00 Paritair Comité voor de landbouw
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.00 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.01 Bloementeelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.03 Boomkwekerij
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018 samen met de getrouwheidspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).


145.05 Fruitteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.06 Groenteteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.07 Paddestoelen-/truffelteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2018 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2018.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

Vanaf 15 december 2018 .
2. Bedienden

202.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
CAO -

Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018.


203.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
CAO -

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste.

Vanaf 6 december 2018 .


220.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
CAO -

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:

- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 0,3% van de loonmassa;

- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.


223.00 Nationaal Paritair Comité voor de sport
CAO S

Vaststelling gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 23/11/2018.

Vanaf 1 juli 2018 .


226.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Uitbetaling in het begin van de maand december 2018.

Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2017 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


227.00 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
Index A

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 260,10 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2018. (Uiterlijk 13.01.2019 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend pensioen, ecocheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de federatie.
3. Arbeiders en bedienden

302.00 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers pro rata. Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2018, kan bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.


302.00 Horeca Minimumlonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers pro rata. Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2018, kan bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.


303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 108,21 EUR . Prorata regels. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

CAO -

Arbeiders: toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie. Uitbetaling samen met het loon van december.

CAO -

Toekenning premie van 204,95 EUR bruto. Prorata regels. Uitbetaling met de loonafrekening van december 2018. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.


306.00 Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: Jaarlijkse wederkerende premie van 150 EUR, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien.


310.00 Paritair Comité voor de banken
CAO -

Alle banken: wederkerende premie van 148,74 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2018 aan voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minimum 1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2018. Modaliteiten te bepalen op ondernemingsniveau. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan een ander gelijkwaardig voordeel bepaald worden.

Vanaf 31 december 2018 .


313.00 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 125 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2018.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 176 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2018.


315.02 Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
Index A

Vorige lonen x 1,02


317.00 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
CAO -

Enkel bedienden: jaarlijkse premie van 166,63 EUR. Uitbetaling met het loon van december. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Deeltijdsen pro rata.


318.01 Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Bedienden: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 487,42 EUR.

CAO -

Gezins- en bejaardenhulp en arbeid(st)ers met uitzondering van de werknemers in het kader van de dienstencheques: index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 371,37 EUR + 0,0854 EUR per gewerkt uur.


318.01 Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

(Akkoord buiten PC) Enkel voor de Franse Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning exceptionele premie van 64 EUR voor referteperiode 2018 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2018).

CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 542,72 EUR (namelijk 381,3192 EUR + 161,40 EUR).


318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. - Algemeen: bedrag voor 2018 is 135,36 EUR. - Dienstenchequemedewerkers: werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel: bedrag voor 2018 is 349,75 EUR.


319.00 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 595,72 EUR (namelijk 381,31 EUR + 214,41 EUR).


319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.


319.02 Waalse Gewest: Gehandicaptenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 491,91 EUR.


319.02 Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 385,32 EUR.


319.02 Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 595,72 EUR (namelijk 385,32 EUR + 161,40 EUR + 49 EUR (omzetting eco-cheques in een jaarlijkse premie)).


324.00 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 40 EUR, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. Toekenning in de loop van december 2018.


325.00 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdse werknemers pro rata. Referteperiode van 01.11.2017 tot 31.10.2018. Uitbetaling ten laatste 31.12.2018.

Niet van toepassing indien via ondernemingsCAO of paritair akkoord in een gelijkwaardig voordeel wordt voorzien, uiterlijk op 31.12.2018.

Vanaf 31 december 2018 .


326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
Index S

Vorige lonen x 1,002369 of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,057900

Index S

Vorige lonen x 1,002369 of basislonen januari 2018 (waarborgCAO) x 1,057900


327.01 Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 133,82 EUR.

CAO -

Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 133,82 EUR.


327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
CAO -

Toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2018 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2018).


327.03 Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 106,32 EUR.


328.03 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
CAO -

Toekenning ecocheques voor 160 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode.

Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht.

Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018.

Toekenning ten laatste op 31.12.2018.

Vanaf 31 december 2018 .


329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 789,85 EUR.

CAO -

Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 349,78 EUR.

CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (sectoren sociaal-cultureel werk, samenlevingsopbouw, integratiecentra, lokale diensteneconomie, cultuurspreiding, milieusector, sportfederaties): jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.


329.02 Franstalige Gemeenschap : Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, PointCulture, jongerenorganisaties, lokale televisiestations, centra voor expressie en creativiteit, coördinatie van de huiswerkhulp, projecten van buitenschoolse opvang ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 381,35 EUR. Werknemers die op basis van de CAO van 03.06.2005 recht hadden op een eindejaarspremie behouden dit recht.


329.02 Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

De Brusselse instellingen behorende tot het toepassingsgebied van CAO van 19.05.2014: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 384,90 EUR.


329.02 Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l'Emploi ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Jaarlijkse index voor de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 106,29 EUR.


329.02 Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 493,79 EUR (namelijk 387,52 EUR + 106,27 EUR).


330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 in de federale gezondheidssectoren is 349,78 EUR.

CAO -

Waalse gezondheidscentra: jaarlijkse index van de aanvulling op de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 106,29 EUR.

CAO -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 1.009,74 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

CAO -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: attractiviteitspremie wordt vanaf 2018 afgeschaft en geïntegreerd in de eindejaarspremie.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

Vanaf 1 november 2018 .


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 in de federale gezondheidssectoren is 349,78 EUR.

CAO -

Waalse gezondheidscentra: jaarlijkse index van de aanvulling op de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 106,29 EUR.

CAO -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 1.009,74 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

CAO -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: attractiviteitspremie wordt vanaf 2018 afgeschaft en geïntegreerd in de eindejaarspremie.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

Vanaf 1 november 2018 .


330.02 Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 542,7452 EUR (nl. 161,40 EUR + 381,3452 EUR).


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
CAO -

Bedrag eindejaarstoelage voor 2018 is 400,00 EUR.


331.00 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt:

- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 135,36 EUR.

- jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage, voor werknemers die uitsluitend gefinancierd worden met ontoereikende FCUD-middelen (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten). Bedrag voor 2018 is 349,82 EUR te verminderen met 600,31 EUR.


332.00 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Waals Gewest: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 21.06.2011. Bedrag eindejaarstoelage voor 2018 is 104,99 EUR.

Waals Gewest: Coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 18.04.2012. Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 454,77 EUR.

Waals Gewest: Centra voor tele-onthaal: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 09.05.2012. Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 486,32 EUR.

Waals Gewest: Centra voor geboorteregeling en gezins- en echtelijke raadplegingen:De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 15.04.2016Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 486,33 EUR.

CAO -

Franse Gemeenschap: Diensten voor gezondheidspromotie op school: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 381,2765 EUR.

Franse Gemeenschap: Equipes SOS-enfants: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 381,34 EUR.


332.00 Milieux d'accueil de l'enfance ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Franse Gemeenschap:Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 381,3519 EUR.


332.00 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2018 is 542,7452 EUR (nl. 161,40 EUR + 381,3452 EUR).

CAO -

Ambulante sectoren: toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2018 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2018). Deeltijdsen prorata.


333.00 Paritair Comité voor toeristische attracties
CAO -

Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 285,12 EUR (arbeiders) en 325,86 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2018. Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn toegekend.

CAO -

Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2018: 346,22 EUR.


341.00 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 150,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.12.2017 tot 30.11.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2018.

NIET van toepassing indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen op ondernemingsvlak worden toegekend.