Onze corona newsflashes voor grote ondernemingen

News
unemployment

Newsflash corona - 20/04

Onder meer door de sterk stijgende energieprijzen, bereikt het inflatiecijfer in ons land recordhoogtes. Voor werkgevers betekent dit een sterke stijging van de loon- en mobiliteitskosten, nu en in de nabije toekomst. Dat veroorzaakt uiteraard heel wat ongerustheid. In een live webinar geven onze experts info over hoe je je kosten optimaal onder controle houdt.

Lees meer

News
unemployment

Newsflash corona - 04/03

Komt er na meer dan twee jaar een einde aan de coronawerkloosheid, de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona? Het ziet ernaar uit dat de steunmaatregel na 31 maart 2022 niet meer wordt verlengd. De terugkeer naar het klassieke systeem moet je nu al voorbereiden indien economische tijdelijke werkloosheid bij jou nog aan de orde is. En er is nieuws voor wie een collectieve loonbonus toekent: de Nationale Arbeidsraad verduidelijkt het toepassingsgebied van cao nr. 90.

Lees meer

News
telewerk

Newsflash corona - 18/02

De coronabarometer staat vanaf vandaag (18 februari) op oranje en telewerk is nu enkel nog aanbevolen. Daarnaast bereikte de regering een akkoord rond de veelbesproken arbeidsdeal met onder meer de vierdagenwerkweek en wisselende weekregimes. En alvast goed om weten: op 1 april moet je het jaarverslag rond preventie en bescherming af hebben en ter beschikking stellen in geval van inspectie.

Lees meer

News
telewerk

Newsflash corona - 27/01

We worstelen ons door de hardnekkige omikrongolf en dat heeft mogelijk grote impact op jouw werkvloer. Flexibele tewerkstelling kan soelaas bieden om deze periode met personeelstekorten op te vangen, en de regering heeft gisteren ook enkele tijdelijke noodmaatregelen goedgekeurd.

Lees meer

News
telewerk

Newsflash corona - 14/01

2021 was opnieuw niet het makkelijkste jaar – om evidente redenen. Maar de energie waarmee zo veel klanten alles op alles zetten om hun bedrijf door onbekend vaarwater te navigeren, maakte grote indruk. We zagen tal van mooie voorbeelden van kracht, flexibiliteit en veerkracht. Zozeer zelfs dat de vonk oversloeg naar iedereen hier bij SD Worx. Het inspireerde onze Best wishes-campagne, waarmee ook jij je samenwerking met collega’s, partners en anderen kunt vieren. Wij wensen jou alvast een gelukkig en gezond 2022 met hernieuwde energie en enthousiasme.

Lees meer

News
corona newsflash

Newsflash corona - 16/12

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en voor de opvang van de kinderen, het vaccinatieverlof en de cao over het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis krijgen een verlenging. Daarnaast worden bedrijfswagens verbonden aan privégebruik vanaf volgend jaar meer belast. Met deze newsflash ben je terug helemaal mee met de laatste hr-ontwikkelingen.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 09/12

De verlenging van de kerstvakantie in het kleuter- en lager onderwijs naar drie weken doet vele werkende ouders zoeken naar een oplossing. We zetten de opties op een rij als (de combinatie met) thuiswerk onmogelijk is. Daarnaast brengt 2022 ook nieuwe spelregels, in de doelgroepvermindering eerste aanwerving en de aangifte van onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld. Nog belangrijk nieuws: de deadline voor de aflevering van de coronapremie aan je medewerkers wordt uitgesteld.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 26/11

Het gaat niet goed met de coronacijfers en dus verstrengen ook de maatregelen opnieuw. Naast het verplicht telewerken mét registratie zijn er vandaag enkele nieuwe verstrengingen aangekondigd. Intussen lopen de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zeer moeizaam en is het wachten op de afsluiting van nog enkele sectorale akkoorden. Ook de deadline voor de toekenning van de coronapremie (consumptiecheques) nadert. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 19/11

Vanaf zaterdag 20 november is het verplichte telewerk deels terug. Of we helemaal terug moeten grijpen naar de regels van de terugkeermomenten van begin juni, is nog onduidelijk. Daarnaast wachten je traditioneel op het einde van jaar nog jaarlijkse hr-verplichtingen en berekeningen. Ontdek wat relevant kan zijn voor jou.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 29/10

De coronamaatregelen werden deze week opnieuw aangescherpt, maar wat betekent dat voor jou als werkgever? En in uitzonderlijke tijden moeten snel uitzonderlijke beslissingen worden genomen en gecommuniceerd. Daarom zijn soms nog niet alle details beslist als het nieuws bekend raakt. Met verwarring als gevolg. Met onze stand van zaken ontwarren we de knoop.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 25/10

Het laatste kwartaal is ingezet, en hiermee ook de voorbereiding van typische eindejaarstaken, zoals de berekening van vakantierechten en het bepalen van vervangende feestdagen voor 2022. Maak er tijdig werk van. Ook de sectoren zijn ondertussen vlijtig aan de slag om tot een consensus te komen over de loonnorm. Van zodra er een nieuw sectorakkoord uit de bus rolt, lees je het in onze Newsflash.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 15/10

Veel van de aangekondigde maatregelen in de begroting voor 2022 zullen een belangrijke impact hebben op werkgevers en medewerkers. Zo is er een plan om arbeidsongeschiktheid aan te pakken en om de arbeidsmarkt te hervormen. Ook moeten aangepaste maatregelen op het vlak van fiscaliteit en de sociale zekerheid ervoor zorgen dat werken meer loont, mét aandacht voor de work-lifebalans. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 29/09

Het was al uitgebreid in het nieuws: de federale regering besliste om de eenvoudige procedure coronawerkloosheid een laatste keer te verlengen, tot 31 december 2021. Nu we stilaan evolueren naar het postcoronatijdperk, steken we deze newsflash in een nieuw jasje. Naast actua lees je hier voortaan ook inspirerende artikels en tips voor jou als werkgever.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 31/08

Vanaf 1 september 2021 gaat de vierde fase van het zomerplan in. Telewerk is dan niet langer sterk aanbevolen – behalve in Brussel – al vraagt de overheid wel dat bedrijven telewerk structureel verankeren in hun werking. Bovendien moet je als werkgever nog altijd de preventie- en veiligheidsmaatregelen die sinds het begin van de coronacrisis gelden, in acht nemen. In sommige bedrijven zal dat een volledige terugkeer naar kantoor bemoeilijken.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 19/08

Het Koninklijk Besluit dat de maximale loonnorm vastlegt op 0,4% voor dit en volgend jaar is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De sectoren kunnen nu onderhandelen over concrete loonsverhogingen of andere arbeidsvoorwaarden. Verrichten je werknemers werken in onroerende staat op werven en werken ze dan in ploegen? Dan geniet je sinds 2020 een hogere vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing en bespaar je aanzienlijk op je loonkosten.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 29/07

21 juli luidt traditioneel een periode van politiek reces in. Maar relevant nieuws blijven we hier uiteraard met je delen. Zo geven we al mee dat het uitgebreide rouwverlof geldt sinds 25 juli 2021 en dat je vanaf 1 augustus de coronapremie kunt toekennen.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 16/07

Hevige regenval zet(te) grote delen van het land onder water. In bepaalde gebieden raken werknemers maar moeilijk op het werk of is werken zelfs helemaal onmogelijk. We leven mee met de getroffen ondernemingen en gezinnen en staan paraat om vragen te beantwoorden. We informeren je over de mogelijkheden als jij of je medewerker(s) getroffen zijn door de watersnood.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 09/07

De beloofde zomer van de vrijheid laat nog even op zich wachten. Ook in juli en augustus moet je rekening houden met een aantal coronaverplichtingen. Nu de zomervakantie op volle toeren draait, herhalen we graag de regels rond quarantaine en testen bij terugkeer. Voor werknemers die deze zomer teruggaan naar kantoor, versoepelen de regels wel. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 16/06

Eindelijk een newsflash die niet hoofdzakelijk over de coronacrisis gaat! Veel persaandacht nu voor het kersverse ontwerpakkoord over onder meer minimumlonen, eindeloopbaan en aanvullend pensioen. Dit akkoord vormt de basisvoorwaarde voor de regering om ook de afspraken rond de loonnorm en de coronapremie in wetgeving te gieten. Verwacht wordt dat we pas na de zomer de concrete inhoud en impact van dit volledige akkoord zullen kennen.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 04/06

Draait je onderneming al meer dan een jaar van op afstand? Dan kijk je allicht halsreikend uit naar 9 juni, de dag waarop we terug één dag per week naar kantoor mogen. We sprokkelden alle info bijeen, zodat jij je over die terugkeer geen zorgen hoeft te maken. Voor wie de toekenning van de eenmalige coronapremie overweegt: we vatten samen wat we nu al weten. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 21/05

Na maanden van verplicht telewerk is er eindelijk een versoepeling op til. Misschien wachten enkele werknemers liever nog wat af. Weet in dat geval wat wel én niet mag. We delen ook enkele tips hoe je slim kunt omspringen met de loonnorm. Nog een kersverse beslissing van onze overheid: een reeks steunmaatregelen die liepen tot 30 juni wordt verlengd tot 30 september 202

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 12/05

Vorige week hakte de federale regering de knoop door en legde zij de maximale loonnorm vast op 0,4%. Voor bedrijven die ondanks de coronacrisis goede resultaten behaalden, werd er ruimte gelaten voor een eenmalige ‘coronapremie’. Nu zijn de sectoren aan zet. Werkgevers in de evenementen- en hotelsector hebben nu ook klaarheid over de voorwaarden voor een specifieke verlaging van de werkgeversbijdragen.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 23/04

De eerste van een reeks aangekondigde versoepelingen is een feit. Recreatieve reizen naar het buitenland zijn sinds 19 april opnieuw mogelijk, maar onder strenge voorwaarden. We frissen de bestaande spelregels op en voegen een reminder toe voor een verplichte formaliteit bij sociale verkiezingen. Ook werpen we al even een blik op het federale mobiliteitsplan dat de vergroening van het bedrijfswagenpark nastreeft. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 14/04

Het begin van de paasvakantie bleek een valse start voor de online telewerkregistratie. Daarom krijgen werkgevers nog tot 18/04/21 voor de aangifte op de portaalsite van de RSZ. Verlies deze datum niet uit het oog, want de sociale inspectiediensten controleren al op de naleving ervan. Sinds 09/04 is ook het betaalde vaccinatieverlof een feit: een vorm van klein verlet, betaald door de werkgever.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 26/03

Het Overlegcomité boog zich eergisteren vroeger dan gepland over de stijgende coronacijfers. Opnieuw werden enkele verstrengingen aangekondigd. Wat betekent die ‘Paaspauze’ voor jou? Tijdelijke werkloosheid en verplicht telewerk blijven de ankerpunten. We herhalen nog een keer de essentie. Ondertussen is ook het betaalde vaccinatieverlof goedgekeurd.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 05/03

Over telewerk is de voorbije maanden al heel wat inkt gevloeid. Ook over de kosten die – al dan niet verplicht – thuiswerk met zich meebrengt. Een nieuwe omzendbrief verduidelijkt nu de fiscale spelregels. Ook het steunpakket voor de ondernemingen die getroffen worden door Brexit ligt klaar. We lichten de krachtlijnen toe. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 18/02

Afgelopen vrijdag verlengde de federale regering een reeks bestaande steunmaatregelen tot eind juni 2021. Daarnaast werd een rist extra maatregelen in het leven geroepen. Deze worden nog verduidelijkt en in wetteksten gegoten in de komende dagen en weken. Wat belangrijk is voor werkgevers en werknemers lijsten we alvast op. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 28/01

Het stijgend aantal coronabesmettingen zet de regering opnieuw op scherp. Eerder genomen maatregelen worden nu erg snel bijgestuurd. Zo zijn niet-essentiële buitenlandse reizen tijdelijk verboden. Professionele verplaatsingen kunnen nog onder strikte voorwaarden. Om het overzicht niet te verliezen, onderstrepen we wat jij als werkgever moet weten. Heet van de naald verduidelijken we ook de nieuwe cao die het verplichte telewerk juridisch verankert.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 20/01

De nieuwe Britse coronavariant heeft nu ook de scholen bereikt. Enkele moesten al de deuren sluiten, mogelijk volgen er nog in de komende weken. Getroffen werknemers met schoolgaande kinderen moeten dan ook meteen in quarantaine. Wie niet kan telewerken, komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid. Ondertussen trekt ook de vaccinatiecampagne zich langzaam op gang.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 05/01

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zolang het nodig is, blijven we je ook dit jaar informeren over de corona-actualiteit met een directe impact op jouw zaak. Maak er een fijn, voorspoedig en gezond 2021 van!

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 18/12

De dalende coronacijfers komen tot een halt. Daarom zal de regering de geldende maatregelen strenger handhaven. Zo zullen de sociale inspectiediensten de controles op het verplichte telewerk opschroeven. Voor leveranciers van verplicht gesloten ondernemingen en langdurig tijdelijk werklozen zijn er op de valreep nog enkele financiële extra’s voorzien.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 27/11

De continuïteit garanderen binnen de cruciale sectoren is sinds de eerste dag van de crisis een prioriteit. De regering riep in het voorjaar enkele gunstregimes in het leven om aanvullende prestaties aan te moedigen. Die keren nu terug. Ook over de financiële compensatie voor de gelijkstelling van vakantiedagen is er een akkoord.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 10/11

Vorige vrijdag besliste de regering over een rist nieuwe (of al gekende) steunmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De belangrijkste is wellicht dat alle ondernemingen opnieuw gebruik kunnen maken van de versoepelde procedure coronawerkloosheid. Inhoudelijk moet nog heel wat in de juiste plooi vallen.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 05/11

Een nieuwe (semi-)lockdown, een nieuw stel maatregelen. Zo moeten werknemers die niet kunnen telewerken voortaan een attest voorleggen, om vlotte controles mogelijk te maken. Maar niet in alle gevallen. En wie tijdens deze verlengde herfstvakantie met opvangproblemen kampt, kan zijn toevlucht nemen tot tijdelijke werkloosheid overmacht.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 22/10

De horecasector krijgt het opnieuw zwaar te verduren. Maar de opgelegde sluiting gaat gepaard met een regionaal en federaal steunpakket, die de sector tijdelijk ademruimte moet geven. Verwacht wordt ook dat de tijdelijke werkloosheid opnieuw zal pieken, dus loodsen we je nog een keer door de mogelijke scenario’s. 

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 09/10

Je zou het soms vergeten, maar er is nog nieuws naast corona: onze nieuwe federale regering is een feit. In het regeerakkoord staan voor werkgevers en medewerkers plannen over onder meer de arbeidsmarkt en -organisatie, verloning, sociale zekerheid en de relance postcorona.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 01/10

Het staat buiten kijf dat we ook na de coronacrisis veel meer van thuis zullen blijven werken. Hoog tijd dus voor een tussentijdse balans. Ook de verschillende scenario’s wat quarantaine betreft brengen we voor je samen.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 18/09

De kogel is door de kerk: iedereen – ook wie door corona tijdelijke werkloos is (geweest) – zal volgend jaar het volledige bedrag vakantiegeld krijgen. Over dit en andere hangende zaken bereikten de vakbonden en werkgevers een akkoord.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 04/09

De vakantie was dit jaar minder zorgeloos dan anders en ook na het zomerreces keren we nog niet meteen terug naar onze normale gang van zaken. We leerden ondertussen beter omgaan met het virus, maar de weg is nog lang. Ook dit najaar loodsen we je doorheen alle corona-onzekerheid.  

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 17/07

Het is volop vakantieseizoen in Europa, maar van een zorgeloze zomer is weinig sprake. Mondmaskers heroveren het straatbeeld, populaire vakantiebestemmingen kleuren groen, oranje of rood en de Veiligheidsraad zet verdere versoepelingen on hold.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 10/07

Hot topic in alle media: landen of regio’s worden groen, oranje en rood. De boete en straffen bij niet-naleving van de verplichte quarantaine is zelfs al bekend. Maar zodra je dieper graaft, komen vele vragen bovendrijven. Zoals altijd gaan we achter alle antwoorden en nuances aan.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 03/07

Na een meer dan bewogen voorjaar kondigt de vakantieperiode zich aan. Voor de hoofdrolspelers in het relanceplan van de regering is het nog even alle hens aan dek. Drie nieuwe steunmaatregelen werden gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, andere wachten nog op een concrete invulling. Nog geen tijd voor zomerreces, dus!

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 23/06

Er is al veel over gezegd en geschreven maar gisteren – op 22 juni – was de publicatie in het Belgisch Staatsblad een feit: vanaf nu schorst corona-werkloosheid de opzegtermijn als je een medewerker ontslaat. Hiermee sluit de wetgever een felomstreden achterpoortje in de wet.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 16/06

Het is gebeurd: de schorsing van de opzegtermijn in geval van corona-werkloosheid werd vorige week unaniem goedgekeurd. Maar van terugwerkende kracht is geen sprake meer. Verder kondigde de regering nog een aantal steunmaatregelen aan, die we voor jou in de gaten houden.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 09/06

Na de aankondiging van fase drie vorige week, besliste de regering dit weekend opnieuw over een aantal financiële steun- en andere maatregelen. We zetten de nieuwigheden op een rij en lijsten op wat nog te verwachten valt.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 05/06

Alles mag weer vanaf 8 juni, behalve de dingen die niet mogen. Het lijkt simpel en rechtlijnig, maar in de praktijk merk je dat er nog heel wat vragen en uitzonderingen zijn. Ook zullen er in de komende weken nog maatregelen worden getroffen, veranderd, verlengd of afgeschaft.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 29/05

Nood breekt wet in uitzonderlijke tijden. Maar zonder de garantie van stabiele wetgeving begeef je je als ondernemer in een juridisch mijnenveld. Het voorstel om de opzeggingstermijn tijdens corona-werkloosheid op te schorten mét terugwerkende kracht is ongezien. Benieuwd of de Raad van State hier paal en perk aan stelt.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 15/05

De versoepeling van de lockdown is een feit. Maar van een ‘business as usual’ zal geen sprake zijn. Veiligheid en gezondheid blijven de norm. Maar al snel moeten ook knopen worden doorgehakt op sociaaljuridisch en hr-vlak.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 08/05

De versoepeling van de lockdown is een feit. Maar van een ‘business as usual’ zal geen sprake zijn. Veiligheid en gezondheid blijven de norm. Maar al snel moeten ook knopen worden doorgehakt op sociaaljuridisch en hr-vlak.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 30/04

Met deze Newsflash houden we je regelmatig op de hoogte van de impact van de coronacrisis op Belgische bedrijven en werknemers.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 14/04

Met deze Newsflash houden we je regelmatig op de hoogte van de impact van de coronacrisis op Belgische bedrijven en werknemers.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 06/04

Met deze Newsflash houden we je regelmatig op de hoogte over de impact van het coronavirus op Belgische bedrijven en werknemers.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 30/03

Met deze Newsflash houden we je regelmatig op de hoogte over de impact van het coronavirus op Belgische bedrijven en werknemers.

Lees meer

News
corona

Newsflash corona - 19/03

Met deze Newsflash houden we je regelmatig op de hoogte over de impact van het coronavirus op Belgische bedrijven en werknemers.

Lees meer