Tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen voor bedienden (als je nog geen ondernemingscao hebt) via de toepassing ‘Tijdelijke werkloosheid’ – scenario C

Wat moet je doen?

Stap 1: vul de documenten ‘brief erkenning EW bij de minister ’ en in voorkomend geval ‘ondernemingsplan ’ aan en verstuur aangetekend naar het adres dat op deze documenten vermeld staat. Vergeet niet de nodige bijlagen mee te sturen die je dossier staven alsook het ingevuld en ondertekend formulier C106A. Hoe je het document voor het ondernemingsplan invult, lees je in deze handleidingDit stappenplan volg je om de brief tot erkenning in te vullen.

Stap 2: Dien de motivering van de overmachtssituatie in bij de RVA. Gebruik hiervoor deze template . Je mailt deze naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (vb. tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be). Je vindt het bevoegde kantoor terug via de website van de RVA. Verstuur ook een kopie van de documenten van stap 1 mee.

Als je een foutmelding krijgt bij het versturen van de mail, gelieve dan contact op te nemen met de RVA en alvast de aanvraag ook per post te versturen.

Stap 3: Verstuur het ingevulde C106A-document naar het plaatselijke RVA-kantoor. Dit dient te gebeuren per aangetekende brief. Je vindt het bevoegde kantoor terug terug via de website van de RVA.

Je kunt dit al in orde brengen terwijl je wacht op de goedkeuring van je ondernemingsplan. In rubriek II duid je aan dat de aanvraag op basis van een goedgekeurd ondernemingsplan gebeurt, maar de overige gegevens van rubriek II vul je nog niet in. Zodra je een goedkeuring krijgt van de FOD WASO van het ondernemingsplan stuur je een kopie van deze goedkeuringsbrief aan de RVA.

Stap 4: Elektronische aanvraag in de toepassing ‘Tijdelijke werkloosheid’. Gebruik dit stappenplan voor bedienden.