Corona update: Nieuwe looncodes tijdelijke werkloosheid corona + info uitstel betaling RSZ

Vorige vrijdag lieten we je weten dat het toepassen van tijdelijke werkloosheid door corona veel eenvoudiger wordt. Werkloosheid door corona vanaf 13 maart wordt nu in alle gevallen als overmacht beschouwd. Door de juiste looncodes te gebruiken bij de loonberekening worden straks alle werkloosheidsuitkeringen voor je medewerkers correct berekend, en de juiste documenten aangemaakt. Zoals beloofd bezorgen we je vandaag deze looncodes.

Maar eerst nog een belangrijk advies. We gaan ervan uit dat de vakbonden en de hulpkas enkele weken tijd nodig hebben om de uitkeringen uit te betalen. Daarom raden we je aan om de lonen van maart zo snel mogelijk te berekenen. Indien al onze klanten dit advies volgen, zorgt dat aan onze kant natuurlijk voor een enorme piek. Toch kan je blijven rekenen op onze normale deadlines voor het doorsturen van de lonen.

1. De juiste looncodes en waarom het belangrijk is ze correct te gebruiken

De nieuwe looncodes voor ‘tijdelijke werkloosheid overmacht door corona’ zijn:

  • 'overmacht arbeiders – coronavirus’
  • ‘overmacht bedienden – coronavirus’

Let op: Deze looncodes zijn pas te boeken in het invoerpakket vanaf loonperiode februari 2020. 

Welke werkloosheidsuitkering is verbonden aan deze nieuwe looncodes?

Deze nieuwe looncodes resulteren vanaf maart in een uitkering die is opgetrokken naar 70% van het gemiddeld loon van je werknemer (weliswaar geplafonneerd op 2.754,76€ per maand). Bovenop deze werkloosheidsuitkering zal de RVA zelf 5,63€ per werkloosheidsdag en per werknemer bijbetalen. Hierop wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. 

Wat als het gaat om tijdelijke werkloosheid omwille van een andere reden dan corona?

Dan blijf je de oude looncodes gebruiken.

Wat als je al vóór 13 maart economische werkloosheid omwille van corona had ingevoerd?

In dat geval gebruik je de onderstaande nieuwe looncodes voor ‘tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’ n.a.v. corona. Deze codes kunnen maar geboekt worden tot en met 12 maart:

  • ‘economische werkloosheid arbeiders – coronavirus’
  • ‘economische werkloosheid arbeiders – coronavirus/andere bestaanszekerheid’ (enkel van toepassing voor de berekening van de bijpassing bestaanszekerheid voor PC130.00 en PC302.00)
  • ‘economische werkloosheid bedienden – coronavirus’ 

2. Hoe moet dit in de Payroll/HR Selfservice kalender verwerkt worden?

corona kmo

Let op: Heb je de loonberekening van maart al laten uitvoeren?

Dan adviseren wij om de betrokken dagen te corrigeren naar de nieuwe looncodes, zodat we deze nadien kunnen herkennen.

Wat indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met vakantie of ziekte?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Maar eerst geven we je graag mee dat als je medewerker al langer dan 30 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte (en hij dus niet meer in de periode van gewaarborgd loon zit), je dan de gekende ziektecodes moet blijven boeken.

1. Vakantie

Een werknemer heeft géén recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer hij recht heeft op loon. Tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk op reeds ingeplande en goedgekeurde vakantiedagen. Deze dagen blijven dus geboekt als ‘vakantie’.

Let op: Je kan je werknemer niet verplichten om eerst al z’n verlof op te nemen en hem pas dan tijdelijk werkloos te stellen wegens overmacht.

2. Ziekte en ongeval (arbeidsongeschiktheid)

Scenario 1: je werknemer wordt ziek of heeft een ongeval tijdens de periode van werkloosheid wegens overmacht.

In dat geval ben je géén gewaarborgd loon verschuldigd. Je medewerker kan dus onmiddellijk aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van de mutualiteit.

Concreet voorbeeld scenario 1:

looncodes kmo

Scenario 2: de werknemer was al arbeidsongeschikt vóór de periode van werkloosheid wegens overmacht.

In dat geval ben je slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot en met daags vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid kan de betrokkene dan aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Concreet voorbeeld scenario 2:

looncodes kmo

Scenario 3: de werknemer wordt arbeidsongeschikt tijdens een periode van gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid.

Wat gebeurt er als je geplande dagen tijdelijke werkloosheid afwisselt met geplande arbeidsdagen, en een werknemer in die periode ziek wordt of een ongeval heeft?
In dat geval ontvangt je medewerker op de geplande dagen tijdelijke werkloosheid een uitkering ten laste van zijn mutualiteit, en betaal je op de geplande arbeidsdagen gewaarborgd loon.

Concreet voorbeeld scenario 3:

Je roept ‘gedeeltelijke’ tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’ in. Je plant 3 arbeidsdagen (op maandag, dinsdag en woensdag) en 2 dagen tijdelijke werkloosheid (op donderdag en vrijdag), en dit vanaf 13 maart tot 5 april. Een bediende is ziek van 23 maart tot en met 30 maart. Dat registreer je in Payroll/HR Selfservice als volgt:

  • 13/3 - 20/3:  ‘overmacht bedienden – coronavirus’ voor de dagen dat er niet gewerkt wordt of gewerkte dagen met loon voor de andere dagen
  • 23/3 – 25/3: arbeidsongeschiktheid gewaarborgd loon
  • 26/3 – 27/3: arbeidsongeschiktheid zonder gewaarborgd loon wegens tijdelijke werkloosheid
  • 30/3: arbeidsongeschiktheid gewaarborgd loon
  • 31/3 – 5/4: ‘overmacht bedienden – coronavirus’ voor de dagen dat er niet gewerkt wordt of gewerkte dagen met loon voor de andere dagen

looncodes kmo

Werk je met een tijdsregistratiesysteem?

Neem dan even contact met hen contact op. 

Ben je klant van Protime of Onlinewerkrooster? Klik dan hier.

Wat moeten je werknemers doen?

Je werknemers moeten het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA opvragen bij hun vakbond of de hulpkas. Dit document moeten ze hen ingevuld terugbezorgen om de uitbetaling correct te laten verlopen.

Dat document vind je hier op onze website.

3. Uitstel betaling RSZ

We informeren je ook graag nog over het volgende:

Eén van de steunmaatregelen die de overheid in het kader van de coronacrisis neemt, is het verlenen van uitstel voor de betaling van patronale bijdragen. Onze sector, die zich verenigt in de Unie van Sociaal Secretariaten, overlegt intensief met de vertegenwoordigers van de RSZ om tot een werkbare procedure te komen.

Mogen wij je vragen om ons hierover voorlopig niet te contacteren, en het resultaat van dit overleg even af te wachten? Vanzelfsprekend informeren wij je zo snel mogelijk na afloop van dit overleg. We verwachten dat we je vanaf woensdag 25 maart correct en met voldoende zekerheid kunnen informeren.

Het is niet nodig om je bankvolmachten aan te passen (noch bij SD Worx, noch bij je financiële instelling). Indien er vóór 25/03/2020 nog RSZ aan SD Worx wordt betaald voor Q1/2020 en Q2/2020, en je geniet alsnog een uitstel tot betaling, zullen we dit automatisch terugstorten op 9 april 2020.

Alle info ook op onze coronawebsite: wat vind je waar?