Corona: tijdelijke werkloosheid - scenario's

Gebruik onderstaand overzicht om te weten welk type tijdelijke werkloosheid (TW) je kunt inroepen
We bundelden per scenario de te volgen stappen en nodige documenten. Bekijk jouw scenario en klik door voor meer informatie.
Corona tijdelijke werkloosheid: welk scenario geldt voor jou?

Scenario A1

Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (arbeiders en bedienden)

Voor wie? 

Werkgevers met minstens 20% TW (overmacht corona of economische reden) in Q2 2020.

 

Meer info

Scenario A2

Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (volledig zwaar getroffen sectoren)

Voor wie?

Werkgevers met werknemers in volledig zwaar getroffen sectoren (PC 140.02, 227.00, 302.00, 303.03, 304.00, 329.00 en 333.00).

Meer info

Scenario A3

Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (beperkt zwaar getroffen sectoren)

Voor wie?

Werkgevers zonder 20% TW maar met werknemers in sectoren waar een deel van de activiteit zwaar getroffen is (PC 100.00, 109.00, 111.00, 126.00, 139.00, 140.01,149.01, 200.00, 209.00, 215.00, 226.00, 314.00, 315.00 voor zover ze een van de beperkte activiteiten uitoefenen).

Meer info

Scenario B

Economische werkloosheid arbeiders (versoepelde regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder TW overmacht wegens corona vallen, dus geen 20% TW in Q2 en geen erkende sector,
 • en die niet voldoende werk hebben voor hun arbeiders.

Meer info

Scenario C

Economische werkloosheid bedienden (versoepelde regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2 of A3 vallen,
 • met minstens 10% productie/omzet daling in Q2 2020 t.o.v. Q2 2019,
 • en met cao (nationaal, sectoraal of ondernemings-) of ondernemingsplan met 2 vormingsdagen (erkenning niet nodig).

Meer info

Scenario D

Economische werkloosheid bedienden (klassieke regeling) 

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2, A3 of C vallen,
 • die kan aantonen dat hij een werkgever in moeilijkheden is,
 • en met cao (nationaal, sectoraal of ondernemings-) of erkend ondernemingsplan zonder vormingsdagen (erkenning nodig).

Meer info

Scenario E

Tijdelijke werkloosheid overmacht (klassieke regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2 of A3 vallen,
 • en die worden gehinderd door externe omstandigheden: bv. werknemers in quarantaine.

Meer info

Scenario A1

Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (arbeiders en bedienden)

Voor wie?

Werkgevers met minstens 20% TW (overmacht corona of economische reden) in Q2 2020.

Bijzonderheden

 • Alle gemengde regimes zijn mogelijk: week/week, dag/dag...
 • Vrijstelling controlekaart

Hoe invoeren?

Zelfde procedure voor arbeiders en bedienden:

 1. Lever het bewijs van minstens 20% tijdelijke werkloosheid aan RVA (via formulier C106A-corona-HGO).
 2. Licht elke betrokken werknemer in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 3. Je werknemer vraagt het document ‘C3.2-werknemer-corona’ aan bij de vakbond of Hulpkas.
 4. Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Supplement € 5,63 ten laste van RVA
 • Sectoraal supplement 
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk

Scenario A2

Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (volledig zwaar getroffen sectoren)

Voor wie?

Werkgevers met werknemers in volledig zwaar getroffen sectoren (PC 140.02, 227.00, 302.00, 303.03, 304.00, 329.00 en 333.00).

Bijzonderheden

 • Geen C106A-HGO vereist
 • Alle gemengde regimes zijn mogelijk: week/week, dag/dag ...
 • Vrijstelling controlekaart

Hoe invoeren?

 1. Je hoeft geen bewijs te leveren van minstens 20% tijdelijke werkloosheid aan RVA.
 2. Licht elke betrokken werknemer in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 3. Je werknemer vraagt het document ‘C3.2-werknemer-corona’ aan bij de vakbond of Hulpkas.
 4. Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Supplement € 5,63 ten laste van RVA
 • Sectoraal supplement
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk

Scenario A3

Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (beperkt zwaar getroffen sectoren)

Voor wie?

Werkgevers zonder 20% TW maar met werknemers in sectoren waar een deel van de activiteit zwaar getroffen is (PC 100.00, 109.00, 111.00, 126.00, 139.00, 140.01,149.01, 200.00, 209.00, 215.00, 226.00, 314.00, 315.00 voor zover ze een van de beperkte activiteiten uitoefenen).

Bijzonderheden

 • Alle gemengde regimes zijn mogelijk: week/week, dag/dag ...
 • Vrijstelling controlekaart

Hoe invoeren?

 1. Dien het formulier C106A-corona-HGO in bij RVA met lijst van betrokken werknemers.
 2. Licht elke betrokken werknemer in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 3. Je werknemer vraagt het document ‘C3.2-werknemer-corona’ aan bij de vakbond of Hulpkas.
 4. Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Supplement € 5,63 ten laste van RVA
 • Sectoraal supplement
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk

Scenario B

Economische werkloosheid arbeiders (versoepelde regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder TW overmacht wegens corona vallen, dus geen 20% TW in Q2 en geen erkende sector,
 • en die niet voldoende werk hebben voor hun arbeiders.

Bijzonderheden

Er zijn 2 opties mogelijk:

 • Volledige schorsing gedurende max. 8 weken (met nadien een verplichte werkweek)
 • Gedeeltelijke schorsing:
  • Groot: (< 3 arbeidsdagen/w)  gedurende max. 18 weken (met nadien een verplichte werkweek)
  • Klein: (minstens 3 arbeidsdagen/w) gedurende max. 52 weken

Let op! Er zijn sectorale afwijkingen mogelijk.

Hoe invoeren?

 1. Licht je werknemers in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 2. Licht vooraf de RVA in.
 3. Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke werknemer maandelijks mee aan de RVA via payroll.
 4. Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
 5. Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Sectoraal supplement ten laste van de werkgever
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk

Scenario C

Economische werkloosheid bedienden (versoepelde regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2 of A3 vallen,
 • met minstens 10% productie/omzet daling in Q2 2020 t.o.v. Q2 2019,
 • en met cao (nationaal, sectoraal of ondernemings-) of ondernemingsplan met 2 vormingsdagen (erkenning niet nodig).

Bijzonderheden

Er zijn 2 opties mogelijk:

 1. Volledige schorsing gedurende max. 24 weken (krediet per kalenderjaar)
 2. Gedeeltelijke schorsing gedurende max. 34 weken (krediet per kalenderjaar)

Hoe invoeren?

 1. Preliminaire voorwaarden:
  • Maak formulier C106A overgangsmaatregel over aan de RVA.
  • Leg je ondernemingsplan/cao neer bij de FOD – enkel indien nationale cao 147 niet wordt verlengd.
 2. Licht je werknemers in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 3. Licht vooraf de RVA in.
 4. Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke werknemer maandelijks mee aan de RVA via payroll.
 5. Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
 6. Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Supplement ten laste van de werkgever (sectoraal bepaald of min. € 5)
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk

Scenario D

Economische werkloosheid bedienden (klassieke regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2, A3 of C vallen,
 • die kan aantonen dat hij een werkgever in moeilijkheden is,
 • en met cao (nationaal, sectoraal of ondernemings-) of erkend ondernemingsplan zonder vormingsdagen (erkenning nodig).

Bijzonderheden

Er zijn 2 opties mogelijk:

 • Volledige schorsing gedurende max. 16 weken (krediet per kalenderjaar)
 • Gedeeltelijke schorsing gedurende max. 26 weken (krediet per kalenderjaar)

Hoe invoeren?

 1. Preliminaire voorwaarde: maak het formulier C106A en ondernemingsplan/cao over aan de RVA (voorafgaande goedkeuring is vereist).
 2. Licht je werknemers in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 3. Licht vooraf de RVA in.
 4. Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke werknemer maandelijks mee aan de RVA via payroll.
 5. Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
 6. Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Supplement ten laste van de werkgever (sectoraal bepaald of min. € 5)
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk

Scenario E

Tijdelijke werkloosheid overmacht (klassieke regeling)

Voor wie?

 • Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2 of A3 vallen,
 • en die worden gehinderd door externe omstandigheden: bv. werknemers in quarantaine

Bijzonderheden

 • Volledige werkloosheid van werknemer, gedurende quarantaine

Hoe invoeren?

 1. Licht vooraf de RVA in (elektronisch).
 2. Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.

Aan de slag:

Impact op loon

 • Werknemers krijgen geen loon, wel een uitkering die geplafonneerd is op 70%
 • Extra bijpassing door werkgever mogelijk