Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De procedure is eenvoudig voor iedereen. Bekijk jouw situatie en klik door voor meer informatie

Deze versoepelde regeling is verlengd tot 30 juni 2022.

Corona tijdelijke werkloosheid: welk scenario geldt voor jou?

Versoepelde regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona en conflict in Oekraïne

Zowel voor arbeiders als bedienden

Bijzonderheden:

 • geldig t.e.m. 30 juni 2022
 • voor de dagen tijdelijke werkloosheid krijgen werknemers geen loon, wel een uitkering van 70% van hun begrensd loon. Het plafond ligt sinds 1 maart 2022 op € 2.955,69/maand
 • dagsupplement van € 5,98 ten laste van RVA
 • tot eind juni 2022 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen
 • werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • ook werknemers die tijdelijk werkloos zijn door de oorlog in Oekraïne gebruiken het formulier C3.2-werknemer-corona.
 • als werkgever moet je alleen nog de juiste looncodes gebruiken bij de loonberekening. Dus géén elektronische kennisgeving meer, en ook géén controlekaarten
 • je kunt gewerkte dagen afwisselen met overmachtsdagen. Voor gewerkte dagen ontvangen je medewerkers uiteraard gewoon hun loon

1. Overmacht omwille van corona

Voor wie?

 • Alle ondernemingen waarvan de activiteiten gehinderd worden door de coronamaatregelen (bv. verplichte sluiting, daling omzet/cliënteel/bestellingen)

Welke actie is nodig?

2. Overmacht omwille van quarantaine

Voor wie?

 • Werknemer moet in quarantaine (omwille van contact met besmette persoon of risicopatiënt, of bij terugkomst uit rode zone maar enkel wanneer deze zone niet rood was bij vertrek)

Welke actie is nodig?

3. Overmacht omwille van opvang van kind

Voor wie?

 • Werknemer kan niet werken omdat hij zijn kind moet opvangen aangezien de school, kinderopvang of het opvangcentrum voor mindervaliden moet sluiten
 • Of wanneer je werknemer thuis moet zijn om zijn kind op te vangen, omdat er slechts deeltijds onderwijs wordt gegeven (geldig voor kinderen t.e.m. 18 jaar)
 • Werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kind moet opvangen dat in quarantaine moet

Welke actie is nodig?

4. Overmacht omwille van het conflict in Oekraïne

Voor wie?

 • Alle ondernemingen waarvan de activiteiten gehinderd worden door het conflict in Oekraïne (opgelegd handelsembargo, wegvallen deel van de afzetmarkt of beperkte productie omwille van de dure energieprijzen).
Welke actie is nodig?

1. Overmacht omwille van corona

Voor wie?

 • Alle ondernemingen waarvan de activiteiten gehinderd worden door de coronamaatregelen (bv. verplichte sluiting, daling omzet/cliënteel/bestellingen)

Welke actie is nodig?

 • Werkgever moet de werknemers op de hoogte brengen van de dagen tijdelijke werkloosheid
 • Werkgever moet maandelijks een ASR scenario 5 indienen, waarin hij aangifte doet van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid (duid als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeld ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeld je 5.4.)
 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Boek op de betrokken dagen ‘overmacht bedienden – coronavirus’ (07A0 / 97A0) of ‘overmacht arbeiders – coronavirus’ (07A1 / 97A1) in de kalender.

2. Overmacht omwille van quarantaine

Voor wie?

 • Werknemer moet in quarantaine (omwille van contact met besmette persoon of risicopatiënt, of bij terugkomst uit rode zone maar enkel wanneer deze zone niet rood was bij vertrek)

Welke actie is nodig?

 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Werknemer moet ook quarantaineattest bezorgen aan werkgever. Jij houdt dit bij voor eventuele RVA-controles
 • Boek op de betrokken dagen ‘overmacht corona – quarantaine’ (07A5 / 97A5) in de kalender.

3. Overmacht omwille van opvang van kind

Voor wie?

 • Werknemer kan niet werken omdat hij zijn kind moet opvangen aangezien de school, kinderopvang of het opvangcentrum voor mindervaliden moet sluiten
 • Of wanneer je werknemer thuis moet zijn om zijn kind op te vangen, omdat er slechts deeltijds onderwijs wordt gegeven (geldig voor kinderen t.e.m. 18 jaar)
 • Werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kind moet opvangen dat in quarantaine moet

Welke actie is nodig?

 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Werknemer moet ook het sluitingsattest of het quarantaineattest van het kind bezorgen aan werkgever. Jij houdt dit bij voor eventuele RVA-controles
 • Boek op de betrokken dagen ‘overmacht corona – opvang kind’ (07A7 / 97A7) in de kalender.

4. Overmacht omwille van het conflict in Oekraïne

Voor wie?

 • Alle ondernemingen waarvan de activiteiten gehinderd worden door het conflict in Oekraïne (opgelegd handelsembargo, wegvallen deel van de afzetmarkt of beperkte productie omwille van de dure energieprijzen).

Welke actie is nodig?

 • Werkgever moet de werknemers op de hoogte brengen van de dagen tijdelijke werkloosheid
 • Werkgever moet maandelijks een ASR scenario 5 indienen, waarin hij aangifte doet van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid (duid als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeld ‘coronavirus’ of 'Oekraïne' als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeld je 5.4.)
 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Boek op de betrokken dagen ‘overmacht conflict Oekraïne (07A9 / 97A9) in de kalender. Indien nog niet ter beschikking, neem contact op met je payrollconsulent.