Verzorging zwaar ziek gezins- of familielid: wat verandert er op 1 juni 2017?

12 juni 2017

Werknemers kunnen de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Een koninklijk besluit brengt enkele wijzigingen aan dit recht aan.