Werkgever betaalt bij faillissement groepsverzekeraar

29 mei 2017

Een werkgever die een extralegaal pensioen voorziet, moet bij de uittreding van de werknemer eventuele tekorten aanzuiveren. Dat bepaalt de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP). Uittreding doet zich onder meer voor bij het einde van de arbeidsovereenkomst of bij pensionering.