Verzuim aanpakken, doet u zo!

Absenteïsme door ziekte blijft voor veel ondernemingen een heikel punt. Opvallend is dat het langdurig ziekteverzuim (ononderbroken langer dan een maand en minder dan één jaar afwezig) zeer veel voorkomt.
Naar aanleiding van een onderzoek, maakt SD Worx begin 2017 bekend dat het totale verzuimpercentage (de verhouding van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzicht van het aantal te presteren dagen) in 2016 een stijging van 0,12% naar 5,52% kende. Het hoge cijfer maakt het nog belangrijker voor Belgische bedrijven om een proactief beleid te voeren rond werkbaar werk.

Deze opleiding reikt u concrete richtlijnen en instrumenten aan, via de opbouw van een proactief verzuim- of aanwezigheidsbeleid. U leert wat  de basisvoorwaarden en randcondities voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken. U krijgt zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim en bent zich bewust van uw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen uw organisatie en/of afdeling.

Cette formation existe également en français

Gent, Elewijt-Zemst, Antwerpen

11 okt 2018, 28 mrt 2019, 23 mei 2019, 26 sep 2019

€ 1180

Nederlands

Opleiding in groep
Opleiding op maat

1.5 dagen

KMO portefeuille

Praktische info & inschrijven

Deze opleiding op maat van uw bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Na deze training:

 • bent u zich bewust van de soorten arbeidsverzuim en de oorzaken ervan;
 • hebt u zicht op de mogelijkheden die u helpen het arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart te brengen; 
 • kunt u een plan van aanpak voor verzuimbeleid opstellen;
 • beschikt u over diverse checklists waarmee u binnen uw eigen organisatie aan de slag kunt.
 • hebt u zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim;
 • bent u zich bewust van uw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen uw organisatie en/of afdeling;
 • kent u de basisvoorwaarden en randcondities voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken;
 • hebt u mogelijkheid gehad tot het concreet inoefenen van gesprekstechnieken.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een concrete invulling wil geven aan zijn verzuimbeleid; elke manager, projectleider, teamcoach en medewerker met leidinggevende verantwoordelijkheden die de nodige inzichten en vaardigheden zoekt om het verzuim binnen zijn afdeling/ploeg effectief te beheersen;
elke HR-medewerker die, in zijn rol als adviseur, het lijnmanagement begeleidt op vlak van verzuimgesprekken.

Aanpak

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het gewenste beleid. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden. Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

Programma

.Verzuimbeleid

 • Visie op verzuim
 • Wat verstaan we onder verzuim? Welke soorten bestaan er?
 • Wat meten bij verzuim? Belang van een goede cijferrapportering
 • Kost van verzuim
 • Mogelijke oorzaken van verzuim en hoe u ze kunt achterhalen
 • Methodologie om een proactief verzuimbeleid uit te werken:
 • Wat zijn de krijtlijnen bij het uittekenen van een verzuimbeleid? Uit welke stappen bestaat de invoering ervan? 
 • Hoe kunt u effectief voorkomen, bijsturen, begeleiden en optimaal re-integreren? 
 • Welke rol heeft de lijnverantwoordelijke en welke taken neemt HR op? 
 • Welke verzuimgesprekken zijn essentieel? 
 • Hoe creëert u het draagvlak, waardoor medewerkers zich betrokken en geïnformeerd voelen? 
 • Hoe betrekt u de vakbonden bij uw beleid? 
 • Hoe omgaan met mogelijke weerstand?

Analyse van de eigen situatie
Breng uw eigen materiaal rond verzuim mee, zoals:

 • uw arbeidsreglement
 • uw verzuimcijfers
 • bestaande richtlijnen/policy voor absenteïsme

Verzuimgesprekken
We ontwikkelen cases vanuit specifieke situaties en problemen binnen uw organisatie. We diepen de verschillende situaties verder uit en oefenen de nodige gespreksvaardigheden in aan de hand van groepsdiscussies en rollenspelen. Elke situatie wordt steevast gevolgd door praktische tips en adviezen. 
Volgende gesprekken komen aan bod:

 • signaalgesprek
 • ziekmeldingsgesprek, 
 • contactgesprek, 
 • terugkomgesprekken,
 • re-integratiegesprek, 
 • verzuimgesprek naar aanleiding van frequent verzuim.

Volgende aspecten worden daarbij geoefend:

 • voorbereiden van het gesprek,
 • soorten vragen bij een verzuimgesprek, 
 • valkuilen en aandachtspunten,
  • Moet u in het gesprek argumenteren of niet?
  • Hoe omgaan met weerstand?
 • gesprekstechnieken
  • Hoe een gesprek afronden
  • Hoe feedback geven
  • Hoe het gesprek samenvatten
 • afronden van het gesprek: afspraken maken voor de toekomst

Documentatie

U krijgt meerdere documenten mee waarmee u direct aan de slag kunt in uw organisatie, zoals:

 • stakeholdersmatrix
 • checklist oorzaakanalyse
 • Verslagdocument verzuimgesprek
 • voorbeeld van een procesflow om een verzuimbeleid in uw organisatie in te bedden
 • de meest actuele verzuimcijfers

Trainer(s)

 • Machteld Boex

  Machteld Boex -

  Machteld Boex is een gedreven en enthousiaste trainer consultant met beide voeten in de realiteit. Ze houdt van een praktische aanpak met respect voor de mensen waarmee ze werkt en voor de organisatie-waarden. Ze stelt graag samen met u realistische en haalbare doelen voorop. Haar expertise haalt ze uit jarenlange ervaring als trainer, consultant en bemiddelaar in bedrijven en organisaties. Ze is communicatief sterk, prettig-assertief en houdt van een no-nonsens-stijl.

  Lees meer
Praktisch

Prijs: € 1180

Prijzen exclusief BTW.

Documentatie, koffie en lunch zijn inbegrepen.

Praktische info & inschrijven

Subsidies

Geniet tot 30% of 40 % korting via de KMO-portefeuille
Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren. Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496. Meer info en de voorwaarden: www.kmo-portefeuille.be