Publieke sector: Workshops sociaaljuridische actualiteit

op maat van de publieke sector

Deze workshop informeert u snel én volledig over brandend actuele topics met betrekking tot de arbeidswetgeving, wijzigingen in de sociale zekerheid en loonfiscaliteit, op maat van de overheid.

Boek nu een gratis proefsessie voor nieuwe deelnemers

Download hier het kalenderoverzicht van alle data voor de workshops (overheid)

€ 930

Nederlands

Opleiding in groep
Opleiding op maat

6 sessies van 2 uur

Geen subsidies

Praktische info & inschrijven

Deze opleiding op maat van uw bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Het opvolgen, verwerken en interpreteren van de sociaaljuridische wetgeving is een helse klus. Om de juiste strategische lijnen uit te zetten en de dagelijkse vragen van uw medewerkers te kunnen beantwoorden, heeft u niet alleen correcte gegevens nodig. Minstens even belangrijk is de snelheid waarmee de informatie ter beschikking is.

Zelfs als aangekondigde maatregelen nog niet in wetteksten vertaald zijn, moet u zich al kunnen voorbereiden.

Met onze Workshops sociaaljuridische actualiteit bieden we u die mogelijkheid. Wij volgen voor u de actualiteit op en zorgen er tijdens maandelijkse infosessies voor dat u steeds écht bij bent. Een geconcentreerd aanbod van brandend actuele topics. Twee uur per maand, tien maanden per jaar.

De Workshops sociaaljuridische actualiteit bewijzen al jaren hun doeltreffendheid: 

  • op maat van de overheid,
  • geschoeid op de beproefde leest,
  • in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie.

Zo bepaalt de cursist voor een deel de inhoud van de workshops. Hij kan concrete vragen voorleggen, topics met gelijkgestemde zielen bespreken en de toepassing in de praktijk vergelijken.

Doelgroep

Deze workshops richten zich in de eerste plaats tot personeelsverantwoordelijken en medewerkers van personeelsdiensten.

Programma

Programma

Sociaaljuridische actualiteiten

De formule is even eenvoudig als succesvol: gebalde infosessies van twee uur per maand, waarbij we de actualiteit toelichten en dieper uitspitten. Het rendement van deze workshops is duidelijk hoger dan informatie op papier of zelfstudie.
We beperken ons niet alleen tot de arbeidswetgeving. In onze workshops besteden we ook aandacht aan wijzigingen in de sociale zekerheid. Indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen in de fiscaliteit, dan geven we u die informatie ook mee. 

Actuele rechtspraak en rechtsleer

We maken maandelijks een selectie van de rechtspraak die onmiddellijk relevant is. Niet alleen interessant om te weten, maar ook om de impact in te schatten van de beslissingen die de personeelsverantwoordelijke neemt in zijn organisatie. De rechtspraak blijft immers, naast een steeds groeiend arsenaal wetgeving, de evolutie van het sociaal recht voor de organisatie bepalen.
De bespreking van de rechtspraak wordt voorafgegaan door het inhoudelijk kaderen van het onderwerp. We geven niet alleen de inhoud van de wet en de rechtspraak weer, maar ook de voorgeschiedenis, de bredere context.

Nieuws uit de wandelgangen

Wij volgen alle parlementaire werkzaamheden, leggen ons oor te luisteren op diverse kabinetten en administraties. We peilen actief naar de standpunten en interpretaties van de RSZ, RVA, Sociale Inspectie, Arbeidsinspectie, Kabinetten en Ministeries over nieuwe K.B.’s, uitvoeringsbesluiten, memories, richtlijnen, Parlementaire Vragen & Antwoorden, … Op die manier kunnen we de te verwachten wijzigingen op wetgevend en administratief gebied bespreken.

Topic van de maand

Op vraag en volgens de noden van de deelnemers bespreken we "hot topics", onderwerpen die worden toegelicht vanuit verschillende invalshoeken, en die brandend actueel zijn of in de praktijk vragen blijven oproepen.
Bij de keuze van de onderwerpen houden wij de vinger aan de pols bij onze doelgroep. Waar liggen de personeelsverantwoordelijken en hun medewerkers wakker van?

Voor deze opleiding voorzien wij op uw vraag een aanwezigheidsattest in het kader van permanente vorming voor IAB-BIBF-IBR.

Selecteer uw locatie om in te schrijven

Praktisch

Prijs: € 930

Klik op een van de vermelde locaties om u in te schrijven.

U kan op elk moment intekenen op onze workshops. Indien u later aansluit, volgt u de resterende sessies in het volgende seizoen.

U kiest voor een abonnementsformule. Elk abonnement loopt minstens één jaar. Daarna kan uw abonnement stopgezet worden d.m.v. een schriftelijke opzegging uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag of uw abonnement kan stilzwijgend verlengd worden.

Voor dit abonnement 'stilzwijgende verlenging' betaalt u 930 EUR (+BTW) voor 6 sessies en als tweede deelnemer van dezelfde organisatie 744 EUR (+BTW).

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich altijd laten vervangen door een collega.
Neem dan contact op met workshopclub@sdworx.com !

Praktische info & inschrijven

Getuigenissen

"Er zijn weinig opleidingen sociaal recht die oog hebben voor de publieke sector. Deze opleiding doet dit wel. Op deze manier blijf ik van veel zaken op de hoogte zonder al te veel tijdsinvesteringen."

Annelies  Van den Heede, - Vlaamse overheid

"Men blijft continue op de hoogte van wat er reilt en zeilt. Ik heb op het werk niet altijd de tijd om de actualiteiten bij te houden vandaar dat deze formule zeer interessant en leerrijk is. We spelen onmiddellijk in op actualiteit en brangen andere juridische problemen/zaken aan. Een ander voordeel is de interactie, hoe gaan andere bedrijven met bepaalde zaken om."

Annick  D'Heft, - Stad Sint-Niklaas

Omdat de opleiding elke maand wordt gegeven kan kort op de bal worden gespeeld en ben je steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De sociaaljuridische thema's die aangepast zijn aan de overheid zijn een meerwaarde."

Margo  Janssens, - Universiteit Antwerpen

"De docent geeft duidelijk en gestructureerd aan welke nieuwe wetgeving van toepassing is, zelfs per domein van de overheid (lokaal, gemeenschap enz.). Ik ben onmiddellijk op de hoogte van nieuwe wetgeving of rechtspraak. Er is ruimte om vragen te stellen en bepaalde onderwerpen ruimer te laten toelichten (vraag van de maand)."

Liesbet  De Saeger, - Kind en Gezin

"Deze opleiding is ideaal om op een makkelijke wijze bij te blijven op sociaaljuridisch vlak en dit op maat van de overheidsinstellingen. Er is de mogelijkheid om zelf thema's aan te reiken en concrete praktijkvragen te stellen. Ik zie voordeel in de uitwisseling van informatie en prakijken met andere overheidsinstellingen."

Tineke  Depraet, - TMVW