Hefboom naar beter communiceren: van contact tot impact

Communiceren in 3 dagen teruggebracht tot zijn pure essentie

Deze grondige opleiding communicatie brengt alle communicatie terug tot zijn puurste essentie. U ontdekt uw persoonlijke communicatiestijl, de basistechnieken van effectieve communicatie en leert deze in uw werkomgeving toe te passen.

Antwerpen, Beveren

11 sep 2018, 31 jan 2019

€ 1925

Nederlands
Frans

Opleiding in groep
Opleiding op maat

3 dagen

KMO portefeuille

Praktische info & inschrijven

Deze opleiding op maat van uw bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Na deze intensieve 3-daagse training:

 • hebt u inzicht in uw persoonlijke communicatiestijl, sterkten, blinde vlekken en valkuilen;
 • hebt u inzicht in de basistechnieken van effectieve communicatie en weet u deze in uw werkomgeving toe te passen (zowel in individuele gesprekken als in groepscommunicatie, zowel in formele als informele contexten);
 • weet u om te gaan met kritiek en weerstand;
 • bent u in staat uw eigen belang en dat van de omgeving elk hun plaats te geven in uw communicatie;
 • hebt u meer impact in een groep (zowel als leider als in de rol van teamlid);
 • hebt u de mogelijkheid gehad tot concreet inoefenen van gesprekstechnieken.

Voor professionals die zich enkel in één bepaald communicatieaspect willen verdiepen verwijzen we naar onze specialisatietrainingen. Gebaseerd op dezelfde communicatiefundamenten zoomen deze trainingen specifiek in op één bepaald facetten van het communicatieproces. Klik hier voor het volledige aanbod!

Doelgroep

Deze training richt zich naar de professional

 • voor wie mondelinge communicatie een wezenlijke onderdeel is van het takenpakket;
 • die zich een grondige basis in gesprekstechnieken eigen wil maken om dit toe te passen in vertrouwde maar ook minder vertrouwde communicatie- en gesprekssituaties;
 • die zijn of haar huidige communicatietechnieken (buikgevoel) wil aftoetsen aan de theorie en zo de eigen sterktes en blinde vlekken in kaart wil brengen.

Aanpak

Eén model, geïnspireerd op de filosofie achter de bejegeningskringloop (Nand Cuvelier), vormt de rode draad doorheen deze driedaagse. Complexe communicatiesituaties herleiden we hiermee terug tot hun essentie om zo weer inzicht in en vat op elk communicatieproces te krijgen. Stap voor stap bouwen trainer en deelnemers dit model op.

U wordt permanent gecoacht in uw communicatie op basis van dezelfde principes. De trainer begeleidt u daarom in zowel herkenbare maar ook nieuwe praktijksituaties die u leren om steeds dezelfde communicatieinzichten te herbruiken in verschillende contexten. Daarbij zullen deelnemers naast een karrevracht  oefeningen ook uitgenodigd worden elkaar feedback te geven en te reflecteren op elkaars leersituaties.

Programma

Het programma wordt opgebouwd rond volgende thema’s:

Communicatie in zijn pure essentie: hoe werkt het?
 • Contact maken, beeldvorming en erkenning
 • Toegankelijkheid en omgaan met beïnvloeding
 • Zelfexpressie en positionering
 • Beïnvloeden, communiceren met impact
ERKENNING, contact maken en beeldvorming
 • Afstemmen op de gesprekspartner
 • Actief luisteren
 • Gespreksstructurering door vragen te stellen  
 • Aandacht voor non-verbale communicatie
 • Filters en oorzaken van miscommunicatie
 • Checken van interpretaties
 • Individueel versus groepscontact
TOEGANKELIJKHEID, omgaan met beïnvloeding
 • Openheid voor de communicatie van anderen
 • Afschermen voor "destructieve" beïnvloeding
 • Omgaan met feedback
 • Omgaan met eigen emoties en overtuigingen
 • Klik-Zoem reacties onderkennen
 • Belemmerende gedachten bevragen via de RET-methode
ZELFEXPRESSIE en positionering
 • Eigen standpunt duidelijk maken
 • Helder formuleren
 • Agressief, passief of assertief communiceren
 • Authenticiteit (practise what you preach)
 • Ik-boodschappen brengen
 • Congruente communicatie (verbaal en non-verbaal)
 • Inzicht in de eigen communicatiestijl
BEINVLOEDEN, communiceren met impact
 • Manipulatie of beïnvloeding
 • Communicatiedoelen bepalen
 • Overtuigen en motiveren
 • Communicatieposities en -patronen
 • Effectbesef
 • Feedback geven
 • Omgaan met weerstand
 • Individuele versus groepscommunicatie
Toepassingen op 'uw maat'

Op basis van uw specifieke vragen en "probleemgebieden" werken we maximaal met uw cases, rollenspelen en gesprekssituaties uit de dagelijkse praktijk. Enkele voorbeelden: feedback geven en krijgen, werkoverleg, slecht-nieuwsgesprek, conflict bespreekbaar maken, een presentatie geven, coachen van een collega, een vergaderpunt dat uit de hand liep,…

Praktisch

Prijs: € 1925

Prijzen exclusief BTW.

Documentatie, koffie en lunch zijn inbegrepen.

Praktische info & inschrijven

Subsidies

Geniet tot 30% of 40 % korting via de KMO-portefeuille
Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren. Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496. Meer info en de voorwaarden: www.kmo-portefeuille.be

Getuigenissen

"Dit is een zeer leerrijke, goed gegeven en concrete training. Zeer veel cases uit de eigen leefwereld. Bovendien toepasbaar zowel in werkomgeving als privé (kinderen)."

Bart  Motmans, - Voka - Kamer Halle

"Deze opleiding was zeer praktijkgericht en liet genoeg ruimte om specifieke of persoonsgebonden onderwerpen te behandelen."

Filip  Audenaert, - Westerlund Distribution

"Deze training geeft zeer veel nuttige informatie, praktijkvoorbeelden en toegepast op concrete werkinstrumenten."

Freek  De Witte, - VOKA-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

"Deze cursus is heel goed gegeven. Ik heb er veel van opgestoken. Het was interessant."

Johan  Bonne, - Icotel

"Deze training is heel bruikbaar in elke omgeving. Communicatie is dan ook een heel moeilijke materie en het begrip ervan maakt alles veel eenvoudiger. Bijzonder pluspunt aan deze training is dat er gewerkt wordt met 2 opleiders. Door te werken met verschillende cases kon ieder van de deelnemers op voldoende aandacht en bijsturing rekenen."

Martine  Verhelst, - SD Worx

"Dit is een zeer praktische training met veel bruikbare tips. Nu volgt de grootste uitdaging: alle tips in de praktijk gebruiken!"

Wouter  Vandecappelle, - Procap Hoboken