Nieuwe waardering IT-apparaten vanaf 2018: fiscus verduidelijkt de regels

5 juni 2018

Op 1 januari 2018 wijzigden de forfaitaire waarderingsregels bij gratis terbeschikkingstelling voor persoonlijk gebruik van gsm/smartphone, telefoon- of internetabonnement, laptop/PC en tablet.

Een overzicht:
 
Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2018
PC of laptop
6 EUR
Tablet
3 EUR
GSM / smartphone (toestel)
3 EUR
Telefoonabonnement (vast of mobiel)
4 EUR
Internetaansluiting (vast of mobiel)
5 EUR,
eenmalig ook indien meerdere verbindingen

In een circulaire verschaft de fiscus meer informatie over:

  • de split bill regeling waarbij het privégebruik afzonderlijk en rechtstreeks door de provider gefactureerd wordt aan de werknemer;
  • de eigen bijdrage die in mindering mag gebracht worden van het voordeel alle aard;
  • de pro rata regeling wanneer de terbeschikkingstelling slechts betrekking heeft op een gedeelte van het belastbaar tijdperk;
  • een telefoonabonnement met meerdere simkaarten;
  • het occasioneel privégebruik.

De interpretaties vervat in deze circulaire gelden vanaf 1 januari 2018.

Gevolgen voor de werkgever

Wanneer een werknemer de reële verbruikskosten voor privé-communicatie en -data rechtstreeks betaalt aan de provider, is er fiscaal geen sprake meer van een voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van de gsm/smartphone (toestel).

De bewijslast voor de juistheid van het grensbedrag ligt bij de werkgever. 

De circulaire schept verder duidelijkheid bij terbeschikkingstelling gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdperk en bij een eigen bijdrage.

En de RSZ?

Of de RSZ ook een (sociale) vrijstelling voor het toestel hanteert wanneer de werknemer het privégebruik volledig zelf betaalt, is voorlopig nog onduidelijk. We legden de vraag voor en hopen u nog voor de zomervakantie te kunnen antwoorden. We houden u uiteraard op de hoogte via deze nieuwsbrief.

In afwachting raden we voorzichtigheidshalve aan de vrijstelling nog niet toe te passen.