Gecombineerde vergunning ('single permit') in laatste rechte lijn

4 juni 2018

Binnenkort wijzigt de procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart voor niet-EU onderdanen.

De nieuwe gecombineerde procedure zal leiden tot afgifte van een gecombineerde vergunning (= 'single permit'). Deze 'single permit' is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot verblijf als tot arbeid omvat. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Verdeling bevoegdheden

  • Federaal

    De federale overheid blijft bevoegd voor arbeidsvergunningen in een specifieke verblijfssituatie (zijnde arbeidskaart C en bepaalde vrijstellingssituaties). Het gaat dan om buitenlanders die om een andere reden dan werk in het land verblijven. De toegang tot de arbeidsmarkt voor deze buitenlanders blijft een federale bevoegdheid. Zij zullen een tijdelijk verblijfsdocument ontvangen met automatische vermelding van de mate van toegang tot de arbeidsmarkt. 
    De vroegere arbeidskaart C wordt afgeschaft.

  • Deelstaten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap)

    De deelstaten zijn bevoegd voor de echte economische migratie (de vroegere arbeidskaarten A en B). Hieronder valt élke aanvraag om in België te werken en dit voor een periode van méér dan 90 dagen. 
    De gecombineerde procedure leidt tot de afgifte van een gecombineerde vergunning (= single permit).

Overgangsmaatregelen en inwerkingtreding

Afgeleverde arbeidskaarten blijven geldig tot het ogenblik dat ze verstrijken. Pas bij een eerstvolgende verlenging wordt de gecombineerde vergunning afgeleverd.

Men streeft naar een inwerkingtreding in november 2018. Vanaf dat moment zou de gecombineerde procedure volop moeten werken én zou het elektronisch platform operationeel moeten zijn.

De wetten zijn momenteel nog niet gepubliceerd. We volgen dit dossier van dichtbij op en houden u op de hoogte.