Nieuwe waardering PC, tablet, telefoon, smartphone en internet vanaf 1 januari 2018

31 oktober 2017

Veel werkgevers stellen kosteloos een PC, laptop, tablet, GSM of smartphone ter beschikking van hun werknemers. Indien de werknemers die apparaten ook voor private doeleinden mogen gebruiken, is er een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

De waarde van het voordeel wordt vaak forfaitair bepaald. Deze forfaits wijzigen vanaf 1 januari 2018. Ze zullen voortaan ook gelijk zijn voor de RSZ en de fiscus. Een overzicht:

 
Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2018
PC of laptop
6 EUR
Tablet
3 EUR
GSM / smartphone (toestel)
3 EUR
Telefoonabonnement
4 EUR
Internetabonnement
5 EUR, eenmalig indien meerdere verbindingen

De forfaits voor PC en laptop liggen lager dan de huidige waardering. Voor tablets is er momenteel geen forfaitaire waardering. In principe moet dan de reële waarde weerhouden worden. PC's, laptops en tablet worden dus goedkoper.

Voor een GSM of smartphone met telefoonabonnement en internetverbinding, wijzigt de waardering van het voordeel amper. Wel belangrijk is de splitsing: voortaan zullen het toestel, het telefoonabonnement en de internetverbinding apart gewaardeerd worden.

Deze forfaits gelden enkel bij gratis terbeschikkingstelling van het apparaat of het abonnement. Wanneer een werkgever geheel of gedeeltelijk tussenkomt in de aankoop of het gebruik van de apparatuur, gelden deze forfaits niet.

Opgelet!

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpbesluiten. Wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk. De informatie geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gevolgen voor de werkgever

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de forfaits van het voordeel voor privégebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, laptop, tablet, GSM of smartphone. Op het forfaitair voordeel zijn sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

U bekijkt best de impact van deze nieuwe forfaits op de situatie in uw bedrijf.