Winstpremie uit zomerakkoord: eerste krachtlijnen

22 augustus 2017

In het zomerakkoord van de regering werd een (nieuwe) fiscaal gunstige winstpremie aangekondigd. Een aantal krachtlijnen, waaronder de gunstige parafiscale behandeling, zijn ondertussen duidelijk geworden.
De nieuwe regeling wordt ingeschreven in de bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. Deze regeling kent in de praktijk slechts een matig succes.

Krachtlijnen

  • Het is een collectief voordeel: alle werknemers van de onderneming moeten een premie ontvangen. De regeling geldt enkel voor werknemers. Bedrijfsleiders zijn uitgesloten. Individuele voordelen of koppeling aan individuele prestaties zijn niet toegelaten.
  • Het bedrag moet niet noodzakelijk gelijk zijn voor alle werknemers, maar deze keuze tot differentiatie van het bedrag zal de invoeringsprocedure (enkel informatieverstrekking of sociaal overleg) beïnvloeden. Bovendien zal de differentiatie van het bedrag vermoedelijk verbonden zijn aan strikte criteria zoals in het huidig systeem. Dit is nog niet duidelijk.
  • Het totaal bedrag van de winstpremies mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.
  • De winstpremies mogen geen bestaande loonbestanddelen, premies of andere voordelen vervangen.

Parafiscale behandeling

De winstpremie is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen noch belasting.

De winstpremie is in hoofde van de werknemer onderworpen aan:

  • een solidariteitsbijdrage van 13.07%,
  • een belasting van 7%.

De winstpremie is echter niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting in hoofde van de werkgever.

Timing: vanaf 2018

Een cijfervoorbeeld 

We maken een vergelijking met de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) gezien beide regimes raakpunten hebben.

WERKGEVER

Uitgangspunt: werkgeverskost 1.000 EUR

cao nr.90
winstpremie (2018)(1)
winstpremie (2020)(2)
Werkgeverskost
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Patronale solidariteitsbijdrage rsz (33%)
-248,12
 
 
Vennootschapsbelasting verworpen uitgave
 
-228,28
-200,00
Brutovoordeel werknemer
751,88
771,72
800,00
Solidariteitsbijdrage rsz werknemer (13,07%)
-98,27
-100,86
-104,56
Heffing taks 7%
 
-46,96
-48,68
NETTO werknemer
653,61
623,90
646,76

(1) nieuw (normaal) vennootschapstarief vanaf 2018: 29% + 2% crisisbelasting
(2) verdere daling vennootschapstarief vanaf 2020: 25%. Afschaffing crisisbelasting

WERKNEMER

Uitgangspunt : gelijke bruto premie in hoofde van werknemer

 
cao nr.90
winstpremie (2018)
winstpremie (2020)
Bruto voordeel werknemer
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Patronale solidariteitsbijdrage rsz (13,07%)
-130,70
-130,70
-130,70
Heffing taks7%
 
-60,85
-60,85
NETTO werknemer
869,30
808,45
808,45

 

Opgelet!

De beslissingen uit het zomerakkoord moeten nog in wetteksten gegoten worden. Bepaalde aspecten zullen nog verder uitgeklaard en uitgewerkt moeten worden. Deze bespreking geldt dan ook onder voorbehoud.

Gevolgen voor de werkgever

Dit verloningsysteem gaat de concurrentie aan met de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr.90). Vanuit cashstandpunt winnen de niet-recurente resultaatsgebonden voordelen de strijd. Uiteraard moeten we de voorwaarden en procedures ook mee in rekening nemen. Op dit vlak wachten we nog op verdere uitwerking van de regeling.
Voor individuele verloning of koppeling aan individuele prestaties is dit niet het gepaste instrument. Op dit vlak blijven de warrants een aan te bevelen alternatief.