Coaching

Training of coaching? Onze ervaring leert dat het geen kwestie is van kiezen. Coaching en training gaan hand in hand, versterken elkaar zelfs. Coaching focust op dieperliggende individuele vraagstukken: waar draait het écht om bij die ene medewerker om zijn doelen te bereiken?

  • Coaching is in die zin een volwaardige aanvulling om de ontwikkeling van mensen op een intensere en meer gerichte manier te begeleiden:
  • Meer afgestemd op de persoonlijke leervraag en de context van de coachee (100% maatwerk).
  • Ruimte, vertrouwen en tijd om persoonlijker te werken.
  • Meer gericht, 100% maatwerk en optimale afstemming op de realiteit van de coachee.
  • Afgestemde spreiding in tijd met een gunstige impact op het groeiproces en de integratie.
De mogelijkheden van coaching zijn oneindig:

  • Je wil doorgroeien binnen je organisatie. Je doorliep n.a.v. je aanwerving een assessment center waar een aantal heel concrete ontwikkelpunten uit voortvloeiden. Wat is de volgende stap?
  • Eén van je medewerkers groeit niet meer mee met de veranderende omstandigheden in en rond je team. Omdat hij heel veel ervaring heeft, omdat je niet zomaar een goede vervanger zult vinden en omdat vervanging te veel geld en tijd zal kosten … zoek je iemand die het vastzittende leerproces van je medewerker kan helpen deblokkeren.
  • Je bent leidinggevende en je merkt dat één van je medewerkers vastloopt op een bepaald deel van zijn takenpakket. Je wil investeren in de groei van die medewerker maar voelt zelf dat jij niet de meest geschikte persoon bent om hem in deze ontwikkeling te begeleiden.
  • Je bent afdelingshoofd en staat voor een intense verandering. Binnen je organisatie vind je geen klankbord omdat deze verandering voor niemand echt vrijblijvend is. Je hebt al een concrete aanpak uitgewerkt maar wil die eens afstemmen met een externe gesprekspartner die ervaring heeft met dit soort processen.
Wilt u meer informatie over coaching of wilt u een concreet voorstel rond coachingtrajecten, contacteer ons per mail of tel. 078 15 90 24 – 03 220 22 84.