Advies

Als learning partner engageren we ons bij SD Worx om samen met u oplossingen te vinden voor uw bedrijfsspecifieke uitdagingen. Onze Learning & Development-experts delen hun kennis, knowhow en ervaring graag met u. We zetten onze collega’s in op basis van hun talent, ervaring en passie voor het vak!

We helpen u om een grondige analyse te maken van uw leervraagstuk, uw opleidingsplan of –beleid, het POP van uw medewerkers, of andere HRD-vragen zoals de mogelijkheden van social en mobile learning, kennisdeling, werkplekleren…. Onderstaande topics staan daarbij centraal:

  • Future of work
  • Leadership
  • Cultural Change
  • Sustainable Talent Mobility
  • ...


Ons advies is geen één-richtingsproces. We doen een voorstel tot samenwerking en co-creatie om samen met u en uw collega’s opties te exploreren die tot een adequaat antwoord kunnen leiden. Na zorgvuldige afweging en in overleg, kiest u welk scenario u verkiest om uw uitdaging tot een goed eind te brengen

Onze inspiratie vinden we o.m. bij Appreciative Inquiry, Peter Senge, Manon Ruijters, Filip Dochy, Herman Baert, Luc Dewulf, Don Kirkpatrick en andere kleppers uit het wetenschappelijk en consulting L&D-vakgebied.

Wenst u advies rond leren in uw onderneming of organisatie, contacteer ons per mail of tel. 078 15 90 24 – 03 220 22 84.