Performance: Plannen, opvolgen en evalueren

Performance management is het (in)formele proces waarbij u medewerkers motiveert om hun individuele doelstellingen – in lijn met die van de organisatie – te behalen. Essentieel daarbij is een goede dialoog tussen medewerker en leidinggevende.