Outsourcing van uw payrollproces

U zoekt een manier om uw resources maximaal te kunnen inzetten voor uw HR-corebusiness? Uw team heeft het lastig om seizoenspieken in uw loonadministratie op te vangen? U wilt samen met een vertrouwenspartner uw payrollprocessen optimaliseren en waar mogelijk automatiseren?

Onze oplossing: uitbesteding van uw loonadministratie

Via Business Process Oursourcing (BPO) nemen we uw loonadministratie helemaal of gedeeltelijk uit handen. Verder ondersteunen we u met de sociaaljuridische expertise van ons kenniscentrum en houden we uw bestaande processen tegen het licht. Tot slot krijgt u slimme softwaretools aangereikt om bepaalde flows te automatiseren. Bij dit alles blijft u wel zelf de touwtjes in handen houden: we rapporteren op geregelde tijdstippen, zodat bijsturing steeds mogelijk is.

Onze bewezen projectmethodologie:

  • Analyse: Na een grondige screening van uw huidige payrollprocessen, leggen we samen de scope vast van onze samenwerking.
  • Beschrijving: Nauwkeurig schrijven we de instructies uit, proces per proces. Deze richtlijnen leggen we vervolgens ter goedkeuring aan u voor.
  • Optimalisatie:Op basis van onze bevindingen uit de analysefase doen we een voorstel om bepaalde flows te optimaliseren en eventueel te automatiseren.
  • Implementatie: Na groen licht van uw kant leiden we onze consultants op om de verantwoordelijkheid voor de uitbestede taken in hun handen te leggen.
  • Rapportering: Onze consultants rapporteren op geregelde tijdstippen, zodat u steeds een vinger aan de pols houdt.

Ontdek onze praktijkvoorbeelden