HR analytics

HR Analytics: stuur je hr-beleid op basis van data

Als hr-professional wil je mee wegen op de koers van je organisatie. Dat kan dankzij HR Analytics. Door de data die je ter beschikking hebt optimaal te analyseren en interpreteren, neem je doeltreffende beslissingen die je organisatie doen groeien. SD Worx helpt je je data onder de loep te nemen, werkpunten voor je huidige hr-beleid te identificeren en voorspellende modellen te bouwen om tijdig risico’s te kunnen inschatten en er een antwoord op te formuleren.

Contacteer ons

Voordelen voor jouw organisatie

 • Je volgt je hr beleid nauwgezet op met onderbouwde data en stuurt bij.
 • Je spoort hr-uitdagingen snel op en kan er een gefundeerd plan van aanpak rondbouwen.
 • Je kunt risico’s tijdig inschatten en aanpakken, zoals capaciteitsissues, verzuim en verloopproblematieken.
 • Je krijgt inzicht in de meerwaarde van mensen in je organisatie en zet de groei van je organisatie kracht bij met gerichte, cijfermatig onderbouwde acties.
 • Je verantwoordt acties en hr-plannen met ondersteunende data en bouwt zo credibiliteit op bij de organisatietop en andere afdelingen.

Wat we je bieden

 • We definiëren je specifieke behoeften en hoe HR Analytics hierbij kan ondersteunen.
 • Ondersteuning op verschillende domeinen: metrics en benchmarks, strategische en operationele boordtabellen, diagnostiek en voorspellende analyses.
 • Grondige expertise in vele thema’s, van verzuim en verloop over employee engagement tot het nieuwe werken.
 • We bepalen de nodige data en bekijken hoe die verzameld kan worden, bijvoorbeeld via de payroll, via Pulse surveys of andere bevragingen.
 • We analyseren en interpreteren de resultaten samen met jou in lijn met privacy en andere wetgeving.
 • We bekijken welke actieplannen nodig zijn en hoe we er draagvlak in de organisatie voor kunnen creëren.

Hoe werkt het?

We werken met een eigen methodiek gaande van bepalen van de scope tot en met de evaluatie van het vooropgestelde actieplan.

HR analytics HR analytics HR analytics

Wil je hier graag meer over weten of bekijken wat jouw mogelijkheden zijn? Stel vrijblijvend je vraag en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Stel je vraag