Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. Het is actief in tien landen, de nummer 2 in Europa en staat wereldwijd in de top 5. Meer dan 65.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Naar onze persberichten

Perscontact België

Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

 

Over SD Worx

Lees jaarverslag 2020

Meer over SD Worx

Pers

Analyse- en adviesbureau NelsonHall looft SD Worx voor workforce management

Analyse- en adviesbureau NelsonHall looft SD Worx voor workforce management

23 augustus 2021

Het vooraanstaande analyse- en adviesbureau NelsonHall lauwert SD Worx voor zijn workforce management-tools en -expertise. Na een recente doorlichting onderstreepte NelsonHall de specifieke COVID-19-oplossingen die SD Worx zijn klanten aanreikt. Het belichtte ook de digitale vooruitgang van SD Worx’ workforce management-software en dat leverde heel wat positieve feedback op.

work

Telewerk, na de crisis: vier op tien kmo’s laten twee dagen of meer thuiswerken

17 augustus 2021

Ook na corona zullen vier op tien kmo’s toelaten dat hun medewerkers (maximaal) twee, drie, vier of zelfs vijf dagen per week thuiswerken. Zo blijkt uit recent onderzoek in opdracht van SD Worx bij 615 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. De meeste kmo’s (15,6%) gaan voor maximaal twee dagen; ongeveer een op tien kmo’s (9,2%) staat drie dagen toe, 5,6% laat vier dagen toe en bij nog es één op tien (9,6%) kan maximaal vijf dagen per week. Uiteindelijk zal bijna de helft (48,3%) minimum één dag per week toelaten, voor wie dat wil. Slechts acht procent laat telewerken niet toe, ook al is het mogelijk. Gemiddeld geeft een op drie kmo’s aan dat telewerken niet lukt. Meer dan de helft is ervan overtuigd dat telewerken redelijk tot (erg) veel bijdraagt tot het aantrekken en behoud van personeel. De nood aan extra flexibiliteit blijkt ook uit werknemersonderzoek; de inzichten sluiten bij elkaar aan. Werkgevers en werknemers evolueren in dezelfde richting.

holiday

Belgische werknemers nemen opnieuw vakantie op

13 augustus 2021

Juli is opnieuw een doorsnee vakantiemaand, zoals we ze vóór corona kenden. Dat blijkt uit de cijfers van hr-specialist SD Worx op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België. Voor de maand juli 2021 kan SD worx zelfs een lichte stijging optekenen, met 22,24% van de te werken dagen die opgenomen zijn als vakantie, ten opzichte van een normale maand juli in 2019. Toch blijft SD Worx voorzichtig, en roept de hr-dienstverlener werkgevers en werknemers op om hun vakantiedagen goed in te plannen.

money

SD Worx verwacht in 2021 een halvering van werknemers met winstpremie

3 augustus 2021

Midden 2021 ziet het ernaar uit dat Covid ook in de winstpremie toegeslagen heeft; dit is een extra voordeel, bovenop het loon, dat werkgevers kunnen toekennen aan al hun medewerkers na een winstgevend jaar. Elke werkgever kan elk jaar beslissen - na het afsluiten van het boekjaar - om al dan niet te opteren voor de winstpremie, op basis van de resultaten van het jaar ervoor. Ofwel via een beslissing van de algemene vergadering, ofwel via een cao of toetredingsakte. Ook het aandeel werkgevers lijkt terug te vallen. Dat blijkt uit halfjaarcijfers van SD Worx, die als HR- & payrolldienstverlener ongeveer één derde van alle lonen in de privésector in België berekent. Recent gaf de FOD Financiën vrij dat in 2020 ongeveer 120.000 werknemers een winstpremie van hun werkgever kregen.

rise

Eerste jaarhelft: kmo-tewerkstelling in privésector opnieuw in stijgende lijn

26 juli 2021

De laatste maanden constateert SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een positieve trend in de structurele tewerkstelling bij kmo’s in de privé-sector. SD Worx berekende dat onze bestaande kmo’s opnieuw het tewerkstellingsniveau bereiken van voor de crisis. Qua aanwervingen doen onze Belgische kmo’s het in juni 2021 beter dan in vergelijking met de twee voorbije jaren. Slechts één op tien kmo’s kreeg in juni nog te maken met contractbeëindigingen. Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 21.000 kmo-ondernemers met meer dan 320.000 werknemers over de laatste 2 jaar in de privé in België: