Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. Het is actief in tien landen, de nummer 2 in Europa en staat wereldwijd in de top 5. Meer dan 65.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Naar onze persberichten

Perscontact België

Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

 

Over SD Worx

Lees jaarverslag 2020

Meer over SD Worx

Pers

sick leave

Afwezigheden door ziekte op het werk in november hoger dan vorige jaren

9 december 2021

Bovenop de hoge ziektecijfers kregen werkgevers ook te maken met uitval door quarantaine of sluiting van opvang of school. Bijna 5% van de werkgevers (4,7%) krijgt in november te maken met medewerkers in quarantaine; dit is het hoogste percentage sinds het bestaan van deze maatregel. In totaal ging het om één werknemer op 80 (1,3%). Wie niet kon thuiswerken en in quarantaine ging, was gemiddeld 3 dagen afwezig. Wie thuis moest blijven wegens opvang van een kind, was gemiddeld 2,5 dagen afwezig, al was dit minderheid van 0,3% werknemers in november. Ongeveer een op zeven werknemers was in november minimum 1 dag ziek. De dagen afwezigheden op het werk door ziekte (van minder dan 30 dagen) zijn nog steeds hoog met 3,16%: dit is bijna een kwart (24%) hoger dan in 2020. Dat blijkt uit de ‘SD Worx Employment Tracker’, dat maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

HR

De twee grootste HR uitdagingen voor 2022 zijn ‘veerkracht en welzijn’ en ‘aantrekken van talent’

2 december 2021

De HR uitdagingen voor 2022 en komende jaren hebben meer dan ooit te maken met een mensgericht beleid. Het aantrekken van nieuw talent is - samen met ‘veerkracht en welzijn’- de grootste HR uitdaging voor Belgische bedrijven. Iets meer dan vier op de tien Belgische ondernemingen plaatsen het welzijn en de veerkracht van hun werknemers in de top 5 belangrijkste HR uitdagingen. Daarmee staat België op de vierde plaats van de 12 ondervraagde landen. Enkel Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen scoren beter. Dat blijkt uit de jaarlijkse internationale werkgeversenquête ‘The Future of Work and People’ van SD Worx.

Salary

Hoogste indexstijging in 10 jaar verwacht voor bedienden van het PC 200

30 november 2021

De meest recente prognose voor de indexstijging van de lonen in PC 200 die op 1 januari 2022 ingaat, bedraagt een maand voor inwerkingtreding 3,56%. PC 200 is het grootste paritair comité in ons land. De afspraken die gemaakt worden in dit PC gelden meteen voor meer dan 400.000 bedienden (bij 50.000 werkgevers) in de privésector. De zeer grote en heterogene sector groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen, bouw, … en hun werkgevers.

Alert

Deadline voor de klokkenluidersrichtlijn is gearriveerd

26 november 2021

Tegen 17 december 2021 moet België de Europese klokkenluidersrichtlijn in Belgische wetgeving omzetten. De richtlijn vereist dat organisaties een meldingsprocedure opzetten en bescherming bieden aan klokkenluiders voor inbreuken op de EU-wetgeving genoemd in de Richtlijn. Denk aan inbreuken met betrekking tot overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, volksgezondheid, gegevensbescherming. Maar hoe zit het nu met de toepassing in België?

Barista

Eindelijk minder tijdelijke werkloosheid voor Brusselse cafés sinds heropening nachtleven op 1 okt

19 november 2021

De tijdelijke werkloosheid, de steunmaatregel van de federale regering, bevindt zich op het laagste niveau sinds het begin van de crisis (0,75%). Veel sectoren maken echter nog steeds gebruik van deze maatregel, zoals de luchtvaartsector, de culturele sector en de horecasector. Ook de hotelsector in Brussel is nog steeds zeer sterk getroffen, daar valt 35% van de gewerkte dagen nog steeds onder tijdelijke werkloosheid. Dit is veel hoger dan in de andere regio's en provincies van het land. Dit blijkt uit de SD Worx Employment Tracker, die maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.