Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. Het is actief in tien landen, de nummer 2 in Europa en staat wereldwijd in de top 5. Meer dan 65.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Naar onze persberichten

Perscontact België

Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

 

Over SD Worx

Lees jaarverslag 2020

Meer over SD Worx

Pers

work

Werk & HR: het nieuwe jaar komt eraan: wat heeft 2022 in petto op sociaaljuridisch vlak ?

28 december 2021

Traditioneel betekent de start van een nieuw jaar ook het begin van een pak nieuwe maatregelen op vlak van werk en hr. In de eerste maanden van 2022 lopen er ook een pak coronamaatregelen door. Wat staat er ons te wachten op sociaaljuridisch vlak? We vatten het samen in dit handig overzicht.

Money

Recordaantal sectoren geconfronteerd met hoge index op 1 januari 22

23 december 2021

Het is officieel. Sinds vandaag is de gezondheidsindex van december gekend, die als basis dient voor de automatische loonindexatie van tal van sectoren. Naast de sectoren die januari als vast moment nemen voor indexatie, is ook voor heel wat sectoren de spilindex overschreden. Zo stijgen de lonen in januari 2022 in onder meer horeca, voeding, landbouw, en bedienden (PC 200) met meer dan 3 %. Het is soms 10 jaar geleden dat het percentage zo hoog was. Naast België kennen in Europa enkel Luxemburg, Spanje en Cyprus een automatische indexering van de lonen aan de inflatie of stijgende consumptieprijzen .

Corona prime

Coronapremie: onderhandelingsvrijheid en complexiteit gaan hand in hand

21 december 2021

SD Worx, de grootste loonberekenaar van het land, stelt vast dat er elke dag nog nieuwe sectorafspraken binnenkomen met betrekking tot de coronapremie. Deze onderhandelingsvrijheid zorgt voor een diversiteit aan voorwaarden en bedragen. In een aantal cao’s wordt de verplichte toekenning van de coronapremie afhankelijk van cijfers uit de jaarrekening (omzet, brutomarge, bedrijfswinst), wat analyse vergt voor werkgevers en hun hr-afdeling. Deadline voor de onderhandelingen én de eindbeslissing door de werkgever of sociale partners is eind december. Werkgevers kunnen ook op ondernemingsniveau beslissen een coronapremie toe te kennen of een hoger bedrag voorzien dan de sector.

Salary

Minimum 20 euro netto per maand extra vanaf 1 januari

21 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 zal voor alle Belgische werknemers het netto maandloon iets stijgen, zowel in de privé als publieke sector. Dat komt door de jaarlijkse indexering en aanpassing van de belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing. Het nettoloon van alle Belgische werknemers stijgt met minimum 240 € netto per jaar door aanpassing belasting schalen. Voor wie kinderen ten laste heeft, komt er minimaal 2 euro extra per maand bij, of minimaal 24 euro extra op jaarbasis. Het is afhankelijk van je gezinssituatie en aantal kinderen ten laste. Dat blijkt uit loonberekeningen door HR-dienstverlener SD Worx.

work

Belgen maken achterstand in verlofdagen op de valreep goed

21 december 2021

December is de laatste maand dat Belgische werknemers hun verlofdagen kunnen opnemen om een achterstand te vermijden. Ook dit jaar zal het geen uitzondering zijn dat veel Belgen in de laatste week van december (tussen Kerstmis en Nieuwjaar) hun laatste vakantiedagen opnemen. De achterstand van deze dagen is echter kleiner dan in andere jaren, zelfs vóór corona.