Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. Het is actief in tien landen, de nummer 2 in Europa en staat wereldwijd in de top 5. Meer dan 65.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Naar onze persberichten

Perscontact België

Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

 

Over SD Worx

Lees jaarverslag 2020

Meer over SD Worx

Pers

post covid

Na de crisis de sprong vooruit? De vier prioriteiten van de hr-manager in het postcoronatijdperk

20 oktober 2021

Elke crisis biedt nieuwe kansen en inzichten. Zolang je er maar de juiste lessen uit trekt. Europees onderzoek van SD Worx bij 3000 bedrijven eind juni 2021 legt de postcoronaprioriteiten bloot van personeelsverantwoordelijken. Wat zijn de trends in België? Volgens Michael Custers en Robin Beens van SD Worx moeten ondernemers vooral op zoek naar een nieuw evenwicht.

Jongere werknemers (< 25 jaar) zijn meer ziek dan vóór corona

14 oktober 2021

Het kortdurend ziekteverzuim (van minder dan 1 maand) ligt in september het hoogst bij de jongeren -25 jaar, nl. op 3,65%. Het kortverzuim ligt bovendien ongeveer een kwart (23,3%) hoger dan pre-corona (2019) . Deze negatieve evolutie is het meest uitgesproken bij arbeiders. Bij bedienden dalen de kortdurende afwezigheden zelfs, behalve bij de jongsten (tot 30 jaar). Ook de groep 50-55 jaar kent eind september meer kortverzuim dan in 2019, al liggen de cijfers daar lager. Het laagste ziektecijfer noteren we bij de actieve zestigplussers (2,28%), wat lager is dan pre-corona. In het algemeen geldt: hoe ouder, hoe minder dagen kortdurend afwezig door ziekte. Het omgekeerde geldt voor afwezigheden van meer dan een maand. Dat blijkt uit de Employment Tracker, dat maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

work

hr-digitalisering nog altijd meest gericht op hr-beheer

12 oktober 2021

De digitalisering in HR is vandaag vooral gericht op het vereenvoudigen van het werk van de HR-afdeling. Dat blijkt uit een Europese werkgeversenquête van HR- en payrolldienstverlener SD Worx. De digitale maturiteit van HR is voornamelijk gerealiseerd voor zeer transactionele processen zoals tijdsregistratie en payroll die de werkdruk voor de hr-afdeling verminderen en een foutloze loonadministratie garanderen. Europese bedrijven staan verder in hr-beheersystemen dan in werknemersgerichte oplossingen, waarbij de werknemer zelf via bv. mobiele toestellen gemakkelijk aanpassingen kan doen, zoals afwezigheden of vakantie aanvragen, zijn loonfiche consulteren, snel info opzoeken, of bv. onkosten ingeven. Bijna een op vijf van de Europese personeelsverantwoordelijken werkt wel al met een Selfservicesysteem. Minder dan één op tien met een Digitale assistent, op basis van AI.

work

Tijdelijke werkloosheid-corona treft nog ongeveer 100.000 werknemers in privé-sector

11 oktober 2021

De tijdelijke werkloosheid was nog nooit zo laag. Amper 0,87% van de te werken dagen gingen verloren aan de steunmaatregel van de Belgische overheid. Toch waren eind september nog steeds bijna 100.000 werknemers in de privé getroffen, schat SD Worx. In januari 2021 was nog één op de tien werknemers getroffen, bijna 10% of bijna het drievoud van vandaag. Daarbij moeten we wel de kanttekening maken, dat er verschillen zijn afhankelijk van de regio, het statuut van de werknemer, de organisatiegrootte en de sector. Zo springt de Limburgse horeca er uit in positieve zin; de tewerkstelling in de Oost-Vlaamse en Brusselse horeca heeft zich nog niet hersteld. Dat blijkt uit de Employment Tracker, dat maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

work

Meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel

5 oktober 2021

De meerderheid van de Vlaamse kmo’s (tot 250 werknemers) is voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer voor het personeel. Met betrekking tot het nut van het Covid Safe Ticket naar klanten is het beeld anders: de meerderheid gebruikt het niet en wil dit zo houden. Waar het nog niet verplicht is, wil één op drie kmo’s met fysiek klantencontact wel graag het Covid Safe Ticket gebruiken. In september bevroeg HR-dienstenverlener SD Worx bij 810 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het vierde kwartaal 2021.