Belgische werknemers nemen opnieuw vakantie op

Lichte stijging in opgenomen vakantie in juli – maar SD Worx waarschuwt: hier halen we de ahterstand van doorheen het jaar niet mee op

13 augustus 2021

Juli is opnieuw een doorsnee vakantiemaand, zoals we ze vóór corona kenden. Dat blijkt uit de cijfers van hr-specialist SD Worx op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België. Voor de maand juli 2021 kan SD worx zelfs een lichte stijging optekenen, met 22,24% van de te werken dagen die opgenomen zijn als vakantie, ten opzichte van een normale maand juli in 2019. Toch blijft SD Worx voorzichtig, en roept de hr-dienstverlener werkgevers en werknemers op om hun vakantiedagen goed in te plannen.

Onder andere de versoepelingen, de reismogelijkheden en een succesvolle vaccinatiecampagne maken dat in de maand juli weer gedacht kon worden aan vakantie. Dat kon SD Worx ook opnieuw vaststellen in de cijfers: van de theoretisch 100 te werken dagen, werden er gemiddeld 22,24 ingevuld door vakantie. Of eenvoudig gezegd: de maand juli was een normale vakantiemaand.

graph

Bron: SD Worx Employment Tracker 2021

Geert Vermeir, Juridisch expert bij SD Worx licht toe: “In de maand juli van dit jaar namen we opnieuw meer verlof. Mede dankzij versoepelingen en een succesvolle vaccinatiecampagne, willen mensen weer op vakantie. We stellen vast dat we zelfs nipt over het niveau van 2019 komen. Dat is een stap in de goede richting, want tegelijkertijd zien we dat werknemers doorheen het jaar nog steeds minder vakantie namen. Dat is logisch want we zijn het jaar nog moeilijk gestart, met weinig mogelijkheden en veel beperkende maatregelen.”

Werknemers spaarden in de eerste helft van het jaar toch hun vakantiedagen op. Geert Vermeir vervolgt: “We moeten onszelf de vraag stellen of deze vakantieopnames in juli voldoende zijn om de opgespaarde vakantiedagen uit te balanceren. Vorig jaar stelden we een grotere piek dan normaal vast in december, en ook in november zagen we een verhoging in het aantal dagen vakantie. Dat maakt het moeilijk voor sommige werkgevers om het jaar af te ronden.”

graph

Bron: SD Worx Employment Tracker 2021

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het lopende jaar. Overdracht van vakantiedagen naar een volgend jaar is niet toegestaan. Een werknemer verliest dus de vakantiedagen die hij niet voor het einde van het jaar heeft opgenomen. De werknemer mag ook de jaarlijkse vakantiedagen waarop hij recht heeft niet laten vallen. Bovendien riskeert de werkgever een administratieve boete. Als werkgever zorgt u er dus maar beter voor dat uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen gebruiken, en het is belangrijk dat bedrijven en werknemers dit in het oog houden.

Geert Vermeir, Juridisch Expert bij SD Worx concludeert: “We verwachten uiteraard dat er in de maand augustus ook nog veel vakantiedagen opgenomen zullen worden. We zien dat bijna 80% van de volwassen bevolking gevaccineerd is (sciensano). Dat zorgt ook voor meer vakantiemogelijkheden. Toch willen we werkgevers en werknemers erop attent maken dat ze best nadenken over een goede vakantieplanning in het najaar.”

Over het onderzoek

Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.