Licht herstel bij kmo in eerste kwartaal 2021, na jobverlies in januari

Tewerkstelling bij kmo’s: eind maart voor eerst terug meer aanwervingen dan beëindigingen

4 mei 2021

Het jaar is slecht gestart voor kmo, maar eind maart is er terug licht herstel ten opzichte van december 2020. De jobgroei is wel minder dan de helft dan vorig jaar eerste kwartaal (nl. 0,15% t.o.v. 0,39% in Q1 2020). Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de cijfers van meer dan 21.000 kmo-werkgevers met 320.000 werknemers over de laatste 2 jaar in de privé in België:
  • Kmo’s (tot 250 werknemers) vertonen een licht positieve jobaangroei in het eerste kwartaal, vooral in Vlaanderen (+0,24%). Jobs houden ook stand in Brussel; alleen in Wallonië is er een licht negatieve tendens bij de kmo’s.
  • De jobaangroei bij bestaande kmo-werkgevers in Q1 2021 is minder sterk dan in het eerste kwartaal 2020 (+0,39%). Dit is beter dan bij de grote bedrijven die nu een daling kennen (-0,09%); vorig jaar was daar in Q1 nog een jobaangroei (+0,18%);
  • In januari 2021 kreeg 15,26% van de kmo’s te maken met contractbeëindigingen; in februari en maart daalt dit tot één op de tien kmo’s.
  • Eind maart 2021 zien we voor het eerst opnieuw meer werkgevers rekruteren dan in 2020, al zitten we nog niet op het niveau van 2019. Het is voor het eerst dat het percentage kmo’s dat rekruteert opnieuw groter is (12,59%) dan het percentage dat ontslaat (10,34%). Dit was geleden van juni en juli 2020.

Evolutie van het arbeidsvolume (aantal koppen) bij Belgische kmo’s sinds 2019-januari tot 2021-januari met 2018-december als basismaand.

graph

Bron: SD Worx 2021

Het is vooral dankzij de dalende trend in ontslagen dat februari en maart een positief saldo opleveren. De negatieve trend van hogere ontslagen in 2020 leek even gestopt in november en december. Maar in januari 2021 waren er meer kmo’s die mensen moeten ontslaan en minder die aanwerven. In maart is dit gelukkig terug omgekeerd. De jobs in de sectoren ‘financiële activiteiten en verzekeringen’ stegen met (+ 2,51%), ‘Informatie en communicatie’ met resp. 1,96%, net als net als ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ (+ 1,03%). Ook in 2020 bleven die werkgevers aanwerven. Bouw en industrie houden in het eerste kwartaal nu wel stand (met resp. 0,85% en + 0,59%). Anders ligt het voor de horeca, opnieuw – 5,94%, nadat ze vorig jaar al 16% jobverlies optekenden“, stelt Annelies Rottiers verantwoordelijke kmo-consultancy van SD Worx.

graph

Evolutie in aantal jobs bij bestaande werkgevers januari tot maart 2021:

graph

Dalende trend qua ontslagen

Maandelijks percentage bedrijven (met < 250 werknemers) dat werknemers heeft ontslagen sinds 2019 (LD: lockdown; VS: versoepeling)

graph

Aanwervingen terug op niveau in maart

Maandelijks percentage bedrijven (met < 250 werknemers) dat mensen in dienst neemt sinds 2019 (LD: lockdown; VS: versoepeling)

graph

Bron: SD Worx 2021

Over het onderzoek

De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van de grootste loonberekenaar van België. We onderzoeken de structurele tewerkstelling: dit houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. We werken met een kmo steekproef van dezelfde werkgevers met tewerkstelling sinds eind 2018 en volgen hun tewerkstellingsevolutie gedurende de laatste 2 jaar. Uiteindelijk gaat het om meer 21.000 kmo’s met bijna 320.000 werknemers. Dankzij deze panel-methodologie is SD Worx in staat de veranderingen qua arbeidsvolume in de tijd te volgen.Voor de daling en stijging van het aantal aanwervingen en ontslagen werd gekeken naar het arbeidsvolume, uitgedrukt in aantal koppen en niet in voltijds equivalenten. We focussen op de tewerkstelling bij bestaande werkgevers en brengen niet de startups en faillissementen in kaart.