Kwart van kmo’s wil uit dal klimmen met nieuwe aanwervingen in eerste kwartaal 2021

Klim uit dal zet zich verder, maar een op zes kmo’s denkt ook aan ontslag

5 januari 2021

In het eerste kwartaal van 2021 wil een kwart van de Belgische kmo’s (27,2%) opnieuw aanwerven: de klim uit het dal zet zich verder, vooral dankzij gestegen aanwervingsintenties bij kmo’s in ‘industrie en bouw’ en in niet-essentiële sectoren. We zitten wel nog niet op het niveau van voor de crisis, toen gemiddeld één op drie kmo’s (34,0%) aanwervingsplannen had. Anderzijds denkt ongeveer een op zes kmo’s (17,2%) te moeten overgaan tot ontslag; dit blijft het dubbele van voor de crisis (8,5%). Daarvan gaat slechts een op de drie de ontslagen werknemer vervangen. Dit zijn nieuwe inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 731 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in december.

Klim uit dal voor kmo’s

Voor wie denkt aan solliciteren begin 2021: er zijn significante verschillen tussen grote en kleine kmo’s. Bij de grootste kmo’s (tussen 100-250 werknemers) wil acht op tien kmo’s aanwerven, terwijl dit maar het geval is bij 16,6% bij de kleinste kmo’s (minder dan 5 werknemers). Vanaf 20 werknemers stelt een op twee kmo’s aanwervingsplannen te hebben in het eerste kwartaal. Het verschil inzake aanwervingsplannen tussen kmo’s uit essentiële (covid-19) en niet-essentiële sectoren is zo goed als weggewerkt (31,5% t.o.v. 27,1%).

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “De klim uit het dal zet zich verder. Er is een gevoelige stijging in de aanwervingsplannen bij kmo’s werkzaam in niet-essentiële sectoren (van 18,8% in september naar 27,1%) waarmee ze nu op het niveau van de essentiële sectoren komen. De sector ‘industrie en bouw’ vertoont de grootste sprong voorwaarts: van 24,2% naar 32,6% waarmee deze sector de dienstensectoren (zowel profit als non-profit) ) voorbij steekt (van 22,7% naar 26,0%). We evolueren meer richting uitbreidingen, maar zitten nog niet op het niveau van voor de crisis. Hoe groter de kmo, hoe groter het optimisme over het werkvolume in 2021 en hoe groter de aanwervingsplannen. In de sector ‘industrie en bouw’ verwacht een groter aandeel kmo’s echter een afname van het werk.”

Ontslag bij één op zes kmo’s – soms met vervanging

De ontslagintentie blijft dubbel zo hoog als voor de crisis. Er zijn geen grote verschillen volgens provincie, gewest en grootte van de kmo. Een op drie kmo’s (30,1%) van de kmo’s met ontslagplannen, zijn van plan om dit personeelslid ook te vervangen. Dit ligt significant hoger dan in september (17,6%), maar nog steeds significant lager t.o.v. maart (53,6%).

graph