Flexibele verloning meer dan verdubbeld in twee jaar tijd

Bijna een kwart wil meer financiële gezondheidsrisico’s afdekken via de werkgever

14 mei 2020

In twee jaar tijd is het aantal werknemers dat eigen keuzes maakt inzake extralegale voordelen verdubbeld. De top drie van de meest populaire voordelen van flexibele verloning blijft ongewijzigd: vakantie, individueel pensioensparen en de wagen, al verliest de auto licht terrein ten voordele van de fiets. Bij deze innovatieve manier van verlonen laat de werkgever de werknemer de keuze om een deel van het loonpakket zelf samen te stellen, met een positief effect op tevredenheid, engagement en vertrouwen. Dit alles blijkt uit de meest recente cijfers van hr-dienstverlener SD Worx.

SD Worx steltopnieuw een markante stijging vastbij de jaarcijfers van 2019: het aantal werknemers die zelf hun loonpakket mochten samenstellen, is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Volgens de gegevens die SD Worx tot zijn beschikking heeft, gaat het over een toename van 12.953 in 2017 naar bijna 31.000werknemers in 2019. Gemiddeld beschikken de medewerkers over een keuzebudget (uitgedrukt als werkgeverskost) van ongeveer EUR 6.215. Dit bedrag ligt in lijn met de cijfers van het jaar voordien en wordt bepaald door de sector en het verloningsbeleid van de onderneming.

Grootste stijger is vakantie

Sara Flipkens, verantwoordelijk voor flexibele verloning bij SD Worx legt uit: “Het belang van vakantie is nog meer uitgesproken dan vorig jaar: bijna zeven op tien medewerkers houden vast aan of kiezen voor extra vakantie. Logisch: het geeft extra ademruimte als je per jaar kan beslissen of je een paar extra dagen wilt of niet: bv. om de combinatie werk-gezin comfortabel in te vullen of voor een speciale gelegenheid. Dat heet dan ‘werkbaar werk’.”

Extra vakantie meestal beperkt tot 3 à 5 dagen

“In de meeste bedrijven ligt de grens wel op 3 à 5 dagen. Maar dat maximum is erg bedrijfsgebonden. Werkgevers kunnen ook bepaalde periodes meer stimuleren dan andere.” Er bestaan flex-plannen die tot 10 extra vakantiedagen aanbieden. Voor de werkgever is het een budgetneutrale operatie, geen kostenbesparing.

Meer gezondheidsrisico’s financieel afdekken via de werkgever

Ook de aanvullende gezondheidsverzekeringenwinnen aan populariteit. SD Worx ziet een trend: “Als werknemers mogen kiezen, gaan ze voor meerfinanciële zekerheidenextra ondersteuning voor het gezin en hun gezondheid. Het verwondert ons niet datde aanvullende gezondheidsverzekeringen (tandzorg, oogzorg, ambulante zorg, wachtpolis)eneen hospitalisatieverzekering voor gezinsleden in populariteit toenemen.Bijna een kwart (22%) kiest voor één of beide voordelen.Ook de top twee positie van hetindividueel pensioensparen bevestigt de duidelijke keuze voor een zekere financiële toekomst”, stelt Sara Flipkens.

An De Smet is Compensation & Benefits Manager bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen met een 700-tal medewerkers en een hoofdzetel in Anderlecht: “Onze medewerkers maakten voor het derde jaar op rij een keuze: sinds dit jaar kunnen zij ook multimedia zoals smartphones of tablets kiezen, voor gemengd professioneel-privé-gebruik bv. ook binnen het gezin. Elk jaar merken we een stijgende interesse bij onze medewerkers, om zelf accenten te leggen. Vakantiedagen en individueel pensioensparen zijn inderdaad vaste waarden. Ook  de uitbreiding van onze tandverzekering(dentalia) naar de gezinsleden en medicalia(een extra dekking gezondheidsverzekering voor medische zorgen buiten ziekenhuisopname) voor medewerkers en  gezinsleden staan bij ons in detop drie. Daarnaast merken we ook een interesse om de wagen te ‘downgraden’, zodat er wat budget vrijkomt voor andere voordelen.”

Fiets voor het eerst in top 10

De auto blijft in de top drie, maar verliest heel licht terrein ten voordele van de fiets. SD Worx: “Eén op tien kiest voor de fiets, waarmee de fiets voor het eerst de top 10 komt binnengereden.Bijna één op drie kiest een wagen; de hoge score verklaren we doordat het vaak om medewerkers gaat die voor hun job een wagen nodig hebben zoals mensen in de verkoop of techniekers. Zij moeten een wagen kiezen, maar kunnen daarbij opteren voor een groenere wagen of een wagen van een lager budget. Met dat vrijgekomen budgetkunnen zij dan de focus verleggen naar andere mobiliteitsmodi (zoals de fiets) of het besteden aan andere voordelen.” 

Positief effect op tevredenheid, engagement en vertrouwen in de werkgever 

Uit de jaarlijkse SD Worx bevraging bij 2500 Belgische werknemers weten we dat de meerderheid (nl. 56%) zo een flexibele invulling verkiest. Mannen en vrouwen die flexibele verloning krijgen, scoren bovendien hoger op vertrouwen in het management, algemene tevredenheid en engagement.

flex income plan 

“Individuele behoeften verschillen. Wanneer de mogelijkheid bestaat om het loonpakket af te stemmen op de noden van werknemers, zijn werknemers ook meer tevreden over hun verloning. En tevreden werknemers zijn ook meer geëngageerd,”vervolgt Sara Flipkens van SD Worx. “In de war for talent is het een innovatief instrument om medewerkers extra te motiveren, te behouden en schaars talent aan te trekken. Voor werkgevers die willen starten met flexibele verloning geven deze cijfers een inzicht in de belangrijkste trends waaraan aan ze zich kunnen verwachten.”

SD Worx Flex Income Plan - cijfers 2020 - keuzes 2019 vergeleken met 2018

flex income plan