Pas op de rewardkloof! Meer dan de helft van de Belgische werknemers wil een flexibel rewardpakket, maar op dit moment heeft minder dan een tiende hier invloed op

17 oktober 2018

Maaltijdcheques, individueel pensioensparen en extra vakantie zijn TOP 3-keuzes van Belgische werknemers

Antwerpen, 16 oktober 2018 – Met flexibel werken in opkomst streven werknemers naar meer invloed en flexibiliteit ten aanzien van alle aspecten van hun professionele leven, inclusief hun rewardpakket. Meer dan de helft (57%) van de Belgische werknemers wil invloed kunnen uitoefenen op zijn of haar voordelen en de samenstelling van het rewardpakket bepalen. Met deze mogelijkheid wordt door bedrijven echter geen rekening gehouden, aangezien de overgrote meerderheid van de werkgevers (91%) nog steeds de volledige zeggenschap heeft over de verloning van hun werknemers. Belgische werknemers zijn wel meer tevreden over hun rewardpakket dan de rest van Europa. Deze resultaten komen uit de meest recente survey die in zes Europese landen is uitgevoerd door payroll- en hr-dienstverlener SD Worx, die ook heeft onderzocht aan welke voordelen werknemers de meeste prioriteit willen geven. In België werd de survey uitgevoerd bij 2.500 Belgische werknemers.

Meer dan de helft van de Belgische werknemers vóór flex reward

Meer dan de helft (57%) van de Belgische werknemers wil graag invloed uitoefenen op zijn of haar voordelen en de samenstelling van het rewardpakket bepalen. Met deze mogelijkheid wordt door bedrijven echter geen rekening gehouden, aangezien de overgrote meerderheid van de werkgevers (91%) nog steeds de volledige zeggenschap heeft over de verloning van hun werknemers.

rewardkloof

Bron: SD Worx 2018

In Europa bieden bedrijven in Oostenrijk (28%) en Nederland (24%) werknemers al vaker een vast budget om te bepalen hoe hun verloningspakket is samengesteld, terwijl bedrijven in België (9%) dit het minst vaak doen.

Flexibel verlonen en een sterke personeelsretentie gaan hand in hand

Van alle Europese werknemers van organisaties die een vast budget voor voordelen op maat bieden, geeft 71% aan tevreden te zijn en is 72% van plan om lange tijd bij het bedrijf te blijven. Bovendien zegt 71% van hen bij de organisatie te blijven, zelfs als ze een vergelijkbaar aanbod van een andere werkgever zouden krijgen. Als het gaat om personeelsretentie in een talentenmarkt waar de concurrentie steeds groter wordt, is het juiste rewardbeleid absoluut van cruciaal belang.

Traditionele voordelen blijken nog steeds populair

Als het om voordelen op maat gaat, zijn – als de financiële beloning buiten beschouwing wordt gelaten en Belgische werknemers een vast budget krijgen om een verloningspakket op maat samen te stellen – de top 10-prioriteiten, in volgorde van belang:

rewardkloof

Meer vakantiedagen en cash het populairst bij Belgische werknemers die verandering willen

In vergelijking met andere Europese landen hebben Belgen minder klachten over het rewardpakket dat ze momenteel ontvangen. Van alle ondervraagde Europese landen vinden werknemers in België (57%) veruit het meest dat hun loon- en voordelenpakket niet moet veranderen. Van de Belgen die wel een verandering willen, heeft meer vrije tijd in ruil voor voordelen (11%) of meer vrije tijd in ruil voor cash (9%) duidelijk de voorkeur. Op de tweede plaats, maar bijna net zo belangrijk voor Belgische werknemers die een verandering willen, is een hoger loon in ruil voor minder voordelen (11%) of in ruil voor vrije tijd (7%), het laagste percentage in Europa. “Deze uiteenlopende voorkeuren geven aan dat we te maken hebben met verschillende generaties en medewerkers met verschillende profielen. Dit pleit ook in de richting van flexibele verloning”, stelt Lieve Michiels, Manager Flex Income Plan, Mobility and Warrants van SD Worx.

rewardkloof

Bron: SD Worx 2018

Werknemers hechten waarde aan een goede balans tussen werk en privéleven

Wat motivatie betreft, is een balans tussen werk en privéleven en de mogelijkheid om meer vakantiedagen te nemen de topprioriteit voor veel Belgische werknemers: 47% ziet dit expliciet als een stimulans om deze voordelen te kiezen.

Loonoptimalisatie is altijd een belangrijke factor in België: 41% van de werknemers zegt te kiezen voor voordelen die de fiscale en/of socialezekerheidsbijdragen verlagen.

"Geld lijkt misschien een voor de hand liggende stimulans, maar in een steeds flexibeler wordende wereld leggen werknemers in heel Europa ook veel nadruk op hun persoonlijke leven en is een goede balans tussen werk en privéleven voor hen duidelijk heel belangrijk", zegt Lieve Michiels van SD Worx. "Mobiliteit en flexibel werken dragen bij aan een cultuur waarin de werknemer de controle heeft over zijn werk. De mogelijkheid om een voordelenpakket aan te passen aan de individuele behoeften is voor veel werknemers van groot belang, en bedrijven moeten meer doen om dit standaard aan te bieden. Zo houden ze niet alleen de huidige werknemers tevreden, maar kunnen bedrijven ook het beste talent vinden en aanwerven."