Aanwervingsplannen West-Vlaamse kmo’s: voltijdse jobs pieken

5 oktober 2018

Brugge, 5 oktober 2018 – Bijna drie op de tien (27,7%) van de West-Vlaamse kmo’s wil komend kwartaal nieuwe mensen aanwerven. Opvallend: 81,5% doet dit met de bedoeling het personeelsbestand uit te breiden, terwijl het nationale gemiddelde op 70% ligt. Bovendien is er nog goed nieuws op te tekenen in West-Vlaanderen: 86,5% van de West-Vlaamse kmo’s met aanwervingsplannen biedt een voltijdse job of meer dan twee derde tewerkstelling aan; dat is het hoogste aandeel van alle provincies (het gemiddelde ligt op 64,3%). Dat zijn de opvallendste conclusies uit de 33e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1090 Belgische kmo’s.
  • Bijna drie op tien (27,7%) van de West-Vlaamse kmo’s wil komend kwartaal nieuwe mensen aanwerven. Meer dan acht op de tien (81,5%) doen dit om het personeelsbestand uit te breiden.
  • Bij bijna negen op de tien West-Vlaamse kmo’s (86,5%) die mensen willen aanwerven, gaat het om voltijdse jobs of meer dan twee derden tewerkstelling, het hoogste aandeel van alle Vlaamse provincies.

West-Vlaamse kmo’s bieden opvallend veel voltijdse jobs aan

Ongeveer drie op de tien (27,7%) West-Vlaamse kmo’s wil in het laatste kwartaal van dit jaar nieuwe werknemers aanwerven. Het gemiddelde over alle provincies heen ligt op 33,4%. De lagere West-Vlaamse cijfers ten opzichte van het nationale gemiddelde kunnen echter deels verklaard worden doordat meer dan acht op de tien West-Vlaamse kmo’s willen aanwerven om hun personeelsbestand uit te breiden. Dit aandeel ligt ruim boven het gemiddelde in België (70%).

Bovendien gaan de aanwervingsplannen van de West-Vlaamse kmo’s in het overgrote deel (86,5%) om voltijdse jobs of tweede derde tewerkstelling. Daarmee scoort West-Vlaanderen het best van alle provincies. Het gemiddelde in België is 64,3%.

“De West-Vlaamse kmo’s geven een positief signaal naar de toekomst toe. Ongeveer drie op de tien wil nieuwe mensen aanwerven en er heerst een gematigd optimisme wat betreft de toename in de hoeveelheid werk. Maar bovenal geven bijna negen op de tien West-Vlaamse kmo’s met aanwervingsplannen aan dat ze voltijdse jobs of twee derde tewerkstelling willen aanbieden. Dit toont aan dat er in West-Vlaanderen nog voldoende groeimarge is”, zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

 

***
In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 33e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 1094 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,9%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.