Limburgse kmo’s verwachten opmerkelijk meer werk op de plank

1 oktober 2018

Hasselt, 1 oktober 2018 – Eén op drie van de Belgische kmo’s (bedrijven met 1 tot 99 werknemers in dienst) verwacht komend kwartaal een toename van de hoeveelheid werk. Bij de Limburgse kmo’s liggen de verwachtingen het hoogst (39,9%). Om deze toename in de hoeveelheid werk op te vangen, geeft een derde van de Limburgse kmo’s ook aan mensen te zullen aanwerven. Dat zijn de opvallendste conclusies uit de 33e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1090 Belgische kmo’s.

Limburgse kmo’s laten ook sterkste stijging in tewerkstellingsvooruitzichten optekenen, zo blijkt uit onderzoek van SD Worx 

  • De Limburgse kmo’s (39,9%) verwachten het meest een toename van de hoeveelheid werk op de plank. Over alle Belgische provincies heen ligt het gemiddelde op 33,7%.
  • Iets meer dan een derde van de Limburgse kmo’s (33,6%) wil in Q4 van 2018 nieuwe mensen aanwerven. Dit is een erg sterke stijging in vergelijking met vorig kwartaal (+5,2%).
  • Minder dan een op de twintig (4,6%) van de Limburgse kmo’s vreest de komende drie maanden werknemers te moeten ontslaan.

Limburgse kmo’s verwachten meer werk op de plank

Vier op de tien Limburgse kmo’s (39,9%) verwachten het komend kwartaal een toename in de hoeveelheid werk. Hiermee zijn ze het meest optimistisch van alle Belgische provincies – het gemiddelde ligt op 33,7%.

Deze positieve verwachtingen zorgen er ook voor dat de Limburgse kmo’s goede tewerkstellingsvooruitzichten hebben. Iets meer dan een derde (33,6%) wil komend kwartaal aanwerven – het gemiddelde in België ligt op 33,4%. Dit is wel een opvallende stijging (+ 5,2%) in vergelijking met vorig kwartaal en, op Brussel na (+10,2%), de sterkste stijging in het hele land.

“De Limburgse kmo’s geven een erg positief signaal naar de toekomst toe. Ze zijn niet alleen erg optimistisch over de toename in de hoeveelheid werk, maar geven daarenboven meer dan in andere provincies aan nieuwe mensen te willen aanwerven. Bovendien gaat het in het overgrote deel van de gevallen over vast werk (93%). Dit toont aan dat de Limburgse economie op volle toeren draait en er nog voldoende groeimarge is”, zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Weinig vrees voor ontslagen

Nog goed nieuws is dat Limburgse kmo’s de laagste intentie hebben om werknemers te ontslaan. Slechts 4,6% is van plan volgend kwartaal mensen te laten gaan, terwijl het gemiddelde over alle provincies heen op 9,6% ligt.

 

***
In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 33e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 1094 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,9%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.