Brusselse kmo’s hebben grootste aanwervingsplannen

28 september 2018

Eén op drie van de Belgische kmo’s (bedrijven met 1 tot 99 werknemers in dienst) wil in het laatste kwartaal van 2018 aanwerven. Het gaat vooral om vast werk en voltijdse of meer dan twee derden tewerkstelling. Bij Brusselse kmo’s bereiken de tewerkstellingsverwachtingen een record: 45% geeft aan in Q4 te willen aanwerven. Dat zijn de opvallendste conclusies uit de 33e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1090 Belgische kmo’s.

Kmo’s zoeken vooral naar vaste en voltijdse werkkrachten, zo blijkt uit SD Worx onderzoek

  • Eén op drie Belgische kmo’s wil aanwerven in Q4 2018. Dit betekent dat de tewerkstellingsverwachtingen licht dalen in vergelijking met juni 2018, toen ze op het hoogste peil ooit stonden.
  • De Brusselse kmo’s willen het meest aanwerven. In Brussel ligt het aandeel op 45%, het hoogste niveau ooit.
  • Bij meer dan twee derden (71%) van de aanwervingsplannen gaat het om vaste jobs. Tijdelijke of niet vaste tewerkstelling blijft de minderheid met minder dan een derde. Bij 17% gaat het om een tijdelijk contract, bij 4% om freelance contracten en 4% wil via interim aannemen.
  • Bij de meerderheid (64%) gaat het om voltijdse of meer dan 2/3 tewerkstelling.
  • Slechts eén op tien kmo’s denkt medewerkers te moeten ontslaan. 

Vooral Brusselse kmo’s willen aanwerven

“Eén op de drie Belgische kmo’s wil komend kwartaal nog aanwerven. Vlaanderen en Wallonië verschillen daarbij niet zoveel van elkaar met respectievelijk 33,4% en 31,3%. In Brussel zitten de kmo’s met de grootste plannen voor volgend kwartaal. Bijna een op twee (44,7%) wil nieuwe mensen aanwerven. Dit is het hoogste niveau in Brussel sinds het begin van de metingen van SD Worx in 2010. Het gaat bij zes op de tien, ook bij de kleinere organisaties, om uitbreiding, al zien we dat de grote kmo’s het meest willen aanwerven. In de praktijk blijven zeker de kleinste kmo’s begaan met de loonkosten en helpen we ze vooruit met advies over mogelijke doelgroepverminderingen en de maatregelen van Actiris”, zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Figuur 1: % kmo’s dat wil aanwerven (per regio)

Na de piek van juni 2018, toen een recordpercentage van 38,1% aangaf te willen aanwerven, zien we nu een lichte daling in de aanwervingsplannen van het vierde kwartaal, behalve in Brussel (+29,6%) en Limburg (+18,3%). In vergelijking met 1 jaar terug (september 2017 met 28,3%) zien we wel dat de verwachtingen dit jaar met 34,2% over het algemeen een stuk hoger liggen (+20,8%).

Figuur 2: Evolutie sinds september 2010 van het aantal kmo’s dat eraan denkt in komende kwartaal aan te werven (in %) – De figuur geeft de trend weer op lange termijn. Verschillen tussen opeenvolgende kwartalen zijn niet altijd groot genoeg om significant te zijn.

Voorkeur voor voltijdse aanwerving, met regionale verschillen

“Bij meer dan zeven op de tien kmo’s in Vlaanderen (75,0%) en Brussel (70,1%) gaat het om voltijdse of meer dan 2/3 contracten”, verduidelijkt Annelies Rottiers. Enkel in Wallonië gaan duidelijk minder organisaties (39,9%) op zoek naar voltijdse krachten. Maar er zijn ook verschillen naargelang de provincie, grootte van de kmo en sector. “Hoe groter de organisatie, hoe meer ze op zoek gaan naar werknemers om voltijdse of jobs met meer dan 2/3 tewerkstelling in te vullen: 79,5% van de kmo’s met 50-99 werknemers zoekt naar voltijdse medewerkers, terwijl dit bij kmo’s met minder dan 5 werknemers slechts 48,9% is.”

Vast werk primeert

Voor alle regio’s primeert de vaste tewerkstelling als contracttype bij aanwerving. Bij meer dan twee derden (71%) van de plannen gaat het om vaste jobs. Tijdelijke of niet vaste tewerkstelling blijft de minderheid met minder dan een derde. Bij 17% gaat het om een tijdelijke job (van bepaalde duur); de plannen voor freelance en via interim blijven beperkt tot gemiddeld elk 4% volgend kwartaal. Al stijgt dat wat naargelang de grootte van het bedrijf.

Annelies Rottiers verduidelijkt: “Kmo’s denken vooral in termen van vast werk. Ook hier is er een duidelijk verschil naargelang de grootte van het bedrijf. Hoe groter, hoe meer interesse in tijdelijk werk via een interimcontract: 14,9% voor kmo’s met 50-99 werknemers t.o.v. 1,5% bij de kleinste kmo’s met 1-5 werknemers.”

 

***

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 33e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 1094 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,9%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.