Een op drie Belgen mag van de baas thuiswerken

19 september 2018

Aan de vooravond van de Nationale thuiswerkdag op 20 september publiceert SD Worx cijfers uit de jaarlijkse bevraging bij 2500 Belgische werknemers. Daaruit blijkt dat ongeveer één op drie (30%) zegt te mogen thuiswerken. Daarmee scoort België beter dan Frankrijk (23%) en Oostenrijk (25%) en zitten we op dezelfde lijn als het VK (30%) en Duitsland (31%). Enkel Nederland doet beter met vier op de tien medewerkers die mogen thuiswerken. Bedrijven die werk maken van thuiswerk, hebben een hefboom in handen.
  • Een derde van de Belgische werknemers mag thuiswerken van zijn of haar baas.
  • Zes op tien werknemers die de toestemming hebben om thuis te werken, is daar blij mee. Drie op tien ziet echter nog praktische moeilijkheden;
  • Thuiswerk helpt de mobiliteit. Werknemers die langer pendelen, werken meer thuis. Een op de twee pendelaars met een traject van meer dan anderhalf uur per dag, werkt één of meerdere dagen per week van thuis uit;
  • Thuiswerk versnelt digitalisering en is voor veel profielen mogelijk, bevestigt Agentschap Wegen en Verkeer.

Bijna zes op tien medewerkers blij met telewerken

In België zegt ongeveer één derde (30,3%) van de medewerkers de mogelijkheid te hebben om te telewerken. Daarmee is bijna zes op de tien (57%) onder hen blij, maar er zijn er ook die er geen interesse in hebben (12%) (bv omdat ze het niet fijn vinden of dicht bij het werk wonen) of waarvoor het praktisch niet mogelijk is (31%) (bv bij bandwerkers).

Bron: SD Worx, 2018 Bevraging bij 2500 Belgische medewerkers (N=750)

Vermijden van een lange pendeltijd en tijdwinst zijn belangrijke motivatoren. Telewerken wordt goed onthaald bij medewerkers die lang onderweg zijn. Hoe langer men onderweg is, hoe blijer men is met een optie als telewerken.

Bron: SD Worx, 2018 Bevraging bij 2500 Belgische medewerkers (N=750)

Werknemers die langer onderweg zijn, maken ook meer gebruik van thuiswerk. Ongeveer de helft van wie langer dan anderhalf uur per dag onderweg is, doet het één of meerdere dagen per week.

Nochtans is telewerken niet voor iedereen toegelaten door de werkgever. Van hen die het niet aangeboden krijgen, vindt 22% dat jammer, 9% heeft geen interesse en 69% geeft aan dat het voor de job praktisch niet mogelijk is. Zoals verwacht ligt dat laatste cijfer bij arbeiders (91%) hoger dan bij bedienden (56%).

“Het valt op dat het aandeel bedienden dat aangeeft dat thuiswerken in zijn/haar job praktisch niet mogelijk is, toch nog erg groot is. Die praktische problemen zijn te overwinnen: verdere digitalisering van processen biedt alleen maar voordelen, ook voor de organisatie. Thuiswerk gebeurt steeds op vrijwillige basis en het is positief dat bedrijven zelf hefbomen in de hand hebben, om verplaatsingen te beperken of alternatieven te stimuleren”, weet Jan Laurijssen van SD Worx.

Thuiswerk is voor veel profielen mogelijk, bevestigt Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt sinds 2016 ook werk van een eigen visie en beleid rond thuiswerken en plaatsonafhankelijk werken.
Geert De Rycke, afdelingshoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer legt uit: “We stimuleren het ‘plaatsonafhankelijk werken’ maximaal, voor zoveel mogelijk functies. Het is geen verplichting, maar onze medewerkers mogen tot maximaal 8 of 12 dagen per maand thuiswerken, afhankelijk van de aard van de taak en rekening houdend met het belang van de klant en de goede werking van de dienst.”

Thuiswerk versnelt digitalisering

Geert De Rycke verduidelijkt: “Dit traject draagt bij tot de verdere digitalisering van onze processen. Papier maakt plaats voor digitaal: zo ondertekenen we bijvoorbeeld betalingsopdrachten vanop afstand, wat een tijdswinst en meer efficiëntie oplevert. Plaatsonafhankelijk werken of thuiswerken heeft overduidelijke organisatorische voordelen, naast de winst op bureauoppervlakte.”

“Voor de individuele werknemer zijn er duidelijke voordelen. Dat gaat van meer autonomie en minder tijdsdruk ervaren, tot een betere afstemming met privé zaken en evenwicht in de work-life balans, tot ongestoord en efficiënter kunnen werken en fileleed mijden. Procentueel zien we het grootste gebruik van telewerk in de afdelingen in Brussel, waar over het algemeen de reistijd het hoogst is. Ook de maatschappelijke bijdrage is duidelijk: minder verplaatsingen zorgen voor minder files.”

Meer info over de Nationale Thuiswerkdag: www.thuiswerkenwerkt.be.

Een initiatief van vijf organisaties die ervaring en/of kennis hebben rond structureel thuiswerk en dit willen delen met andere werkgevers (Mercuri Urval, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Pami, Redactiebureau Palindroom en SD Worx).